[Lyrics + Vietsub] Yên Ảnh Như Họa - Nhị Vạn & Tình Âm

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Hà Ngọc Băng Tâm, 19 Tháng chín 2018.

 1. Hà Ngọc Băng Tâm

  Bài viết:
  63


  Lyrics

  Cǐshēng zhǐ wèi nǐ yīyǎn

  Yùan cuòguò fánhuā sānqiān

  Bānbó jǐnxìu tiāndì jiān

  Dú ài nǐ sùyán

  Líaobō wǒ xīnxían

  Mùsòng nǐ jìan xíng jìan yuǎn

  Líu yī fú wèi wánzhěng hùajùan

  Cǐshēng yùjìan nǐ zhīqían

  Lìng yīgè wǒ hěn yáoyuǎn

  Cuōtuó qíanshì yīshēng yúan

  Súi níanhúa piāo yuǎn

  Wǒ suǒ zhù shíjiān

  Sùan nían lún yī quān yòu yī quān

  Guān bù zhù dùi nǐ de dìannìan


  Zhè yījì cuòguòle huāqí zhǐ gùaiwǒ bǐ nǐ xiānrù xì

  Nǐ luò lèi wǒ chànà bēngkùi wúlì xìa yīcì hūxī

  Kàn jiāngshān rúcǐ de duōqíng nǐ shì wǒ měi yī chù fēngjǐng

  Ruò tí bǐ zhǐ xiǎng wèi nǐ hùa xiāngsī qíng yī lǚ

  Cǐshēng zhǐ wèi nǐ yīyǎn

  Yǐ cuòguò fánhuā sānqiān

  Cuōtuó qíanshì yīshēng yúan

  Súi nǐ dào tiānbiān

  Wǒ suǒ zhù shíjiān

  Sùan nían lún yī quān yī quān

  Guān bù zhù dùi nǐ de sīnìan

  Zhè yījì cuòguòle huāqí zhǐ gùaiwǒ bǐ nǐ xiānrù xì

  Nǐ luò lèi wǒ chànà bēngkùi wúlì xìa yīcì hūxī

  Kàn jiāngshān rúcǐ de duōqíng nǐ shì wǒ měi yī chù fēngjǐng

  Ruò tí bǐ zhǐ xiǎng wèi nǐ hùa xiāngsī qíng yī lǚ

  Zhè yījì cuòguòle huāqí zhǐ gùaiwǒ bǐ nǐ xiānrù xì

  Nǐ luò lèi wǒ shìjiè bēngkùi wúlì xìa yīcì hūxī

  Kàn jiāngshān rúcǐ de duōqíng nǐ shì wǒ měi yī chù fēngjǐng

  Ruò tí bǐ zhǐ xiǎng wèi nǐ hùa xiāngsī qíng yī lǚ
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng chín 2018
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...