Ý Nghĩa + Ứng Dụng Các Hàm Có Sẵn Trong PHP

Thảo luận trong 'Website' bắt đầu bởi Admin, 26 Tháng mười một 2015.

 1. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,002
  Tổng hợp ý nghĩa, ứng dụng các hàm có sẵn trong thư viện PHP:

  date() - hiển thị ngày, tháng, năm theo định dạng

  md5() - mã hóa 1 chuỗi sang MD5

  number_format() - định dạng 1 số, làm đơn vị tiền tệ..

  strlen() - đếm độ dài 1 chuỗi ký tự

  strtolower() - biến kí tự chữ hoa thành chữ thường

  strtoupper() - biến kí tự chữ thường thành chữ hoa

  str_replace() - hàm thay thế từ trong chuỗi ký tự

  substr() - hàm cắt chuỗi, tách chuỗi ký tự
   
  Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2015
 2. Đang tải...
 3. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,002
  PHP - number_format()

  PHP:
  # connhagiau @ dembuon.vn

  $number 1234.6789;

  number_format($number# Kết quả: 1,235

  number_format($number2# Kết quả: 1 234,67

  number_format($number0"."# Kết quả: 1.234

  number_format($number3",""."# Kết quả: 1,234.678
   
 4. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,002
  PHP - strtolower()

  PHP:
  # connhagiau @ dembuon.vn

  $str "CHAO MUNG cac ban Den Voi dien dan dembuon.vn";

  strtolower($str);

  # Kết quả:

  # chao mung cac ban den voi dien dan dembuon.vn
   
  Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2016
 5. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,002
  PHP - strtoupper()

  PHP:
  # connhagiau @ dembuon.vn

  $str "CHAO MUNG cac ban Den Voi dien dan dembuon.vn";

  strtoupper($str);

  # Kết quả:

  # CHAO MUNG CAC BAN DEN VOI DIEN DAN DEMBUON.VN
   
  Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười một 2015
 6. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,002
  PHP - md5()

  PHP:
  # connhagiau @ dembuon.vn

  $pass "dembuon.vn";

  md5($pass);
   
Trả lời qua Facebook
Đang tải...