Tiếng Anh Vocabs - Collocations: Cụm từ cố định

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Sắc Hương Hoa, 25 Tháng chín 2020.

 1. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  1. Collocation: Town and country (thị trấn/thành phố và nông thôn)

  1a. Town

  - live in a city/a town/an urban environment/ (informal) a concrete jungle/the suburbs/shanty towns/slums

  --> sống trong thành phố / thị trấn / môi trường đô thị / (xuồng xã, không trang trọng) một khu vực trong thành phố với những tòa nhà hiện đại được xem như rất nguy hiểm và không thoải mái / vùng ngoại ô / thị trấn lụp xụp tồi tàn / khu nhà ổ chuột

  - live (especially North American English) downtown/in the downtown area/ (British English) in the city centre

  - -> sống ở trung tâm thành phố

  - enjoy/like the hectic pace of life/the hustle and bustle of city life

  - -> tận hưởng / thích nhịp sống hối hả / nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố

  - cope with the stress/pressure of urban life

  - -> đương đầu với căng thẳng / áp lực của cuộc sống đô thị


  (cope with something = to deal successfully with something difficult)

  - get caught up in the rat race

  - -> bị cuốn vào guồng ganh đua quyết liệt (để giữ vị trí của mình trong công việc, cuộc sống)


  (be/get caught up in something = to become involved in something, especially when you do not want to be)

  - prefer/seek the anonymity of life in a big city

  - -> thích / tìm kiếm cuộc sống ẩn dật ở một thành phố lớn

  - be drawn by/resist the lure of the big city

  - -> bị lôi kéo bởi / chống lại sự hấp dẫn của thành phố lớn

  - head for the bright lights (of the big city/New York)

  - -> hướng về phía ngọn đèn đường

  - enjoy/love the vibrant/lively nightlife

  - -> tận hưởng / yêu thích cuộc sống về đêm sôi động / sống động

  - have/be close to all the amenities

  - -> có mọi tiện nghi

  - be surrounded by towering skyscrapers/a soulless urban sprawl

  - -> được bao quanh bởi những tòa nhà chọc trời cao chót vót / một khu đô thị vô hồn


  (be surrounded by something)

  - use/travel by/rely on (British English) public transport/ (North American English) public transportation

  - -> sử dụng / đi lại bằng / dựa vào phương tiện giao thông công cộng


  (rely on/upon somebody/something = to need or depend on somebody/something)

  - put up with/get stuck in/sit in massive/huge/heavy/endless/constant traffic jams

  - -> chịu đựng / bị mắc kẹt / ngồi trong tình trạng tắc đường liên tục, kinh khủng


  (put up with somebody/something = to accept somebody/something that is annoying, unpleasant, etc. Without complaining)

  (stuck adj. = unable to move or to be moved)


  - tackle/ease/reduce/relieve/alleviate the heavy/severe traffic congestion

  - -> giải quyết / giảm bớt tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng

  - be affected/choked/damaged by pollution

  - -> bị ảnh hưởng bởi / bị nghẹt thở bởi / bị nguy hại bởi ô nhiễm


  1b. Country

  - live in a village/the countryside/an isolated area/a rural backwater/ (informal) the sticks

  - -> sống trong một ngôi làng / một vùng nông thôn / một khu vực biệt lập / một vùng sông nước miền quê / (thông tục) miền quê

  - enjoy/like the relaxed/slower pace of life

  - -> tận hưởng / thích nhịp sống thoải mái / chậm rãi

  - enjoy/love/explore the great outdoors

  - -> tận hưởng / yêu thích / khám phá ngoài trời rộng lớn

  - look for/find/get/enjoy a little peace and quiet

  - -> tìm kiếm / có được / tận hưởng một chút yên bình và tĩnh lặng

  - need/want to get back/closer to nature

  - -> cần / muốn trở về/ gần gũi hơn với thiên nhiên

  - be surrounded by open/unspoilt/picturesque countryside

  - -> được bao quanh bởi vùng nông thôn thoáng đãng / hoang sơ / đẹp như tranh vẽ

  - escape/quit/get out of/leave the rat race

  - -> chạy trốn / từ bỏ / ra khỏi / rời khỏi guồng đua cuộc đời

  - seek/achieve a better/healthy work-life balance

  - -> tìm kiếm / đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn

  - downshift to a less stressful life

  - -> chuyển hướng sang một cuộc sống ít căng thẳng hơn

  - seek/start a new life in the country

  - -> tìm kiếm / bắt đầu một cuộc sống mới ở nông thôn

  - (British English, informal) up sticks/ (North American English, informal) pull up stakes and move to/head for..

  - -> bất thình lình dọn đi và chuyển đến..


  (pull up stakes = up sticks (idiom) = to suddenly move from your house and go to live somewhere else)

  - create/build/foster a strong sense of community

  - -> tạo / xây dựng / nuôi dưỡng ý thức cộng đồng mạnh mẽ

  - depend on/be employed in/work in agriculture

  - -> phụ thuộc vào / được tuyển dụng trong lĩnh vực / làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp

  - live off/farm/work the land

  - -> canh tác đất đai

  - tackle/address the problem of rural unemployment

  - -> giải quyết vấn đề thất nghiệp ở nông thôn
   
  chiqudollChin thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2020
 2. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  2. Collocations: Farming (trồng trọt)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  2a. Growing food and raising animals (trồng lương thực và chăn nuôi)

  - plant trees/seeds/crops/vines/barley

  - -> trồng cây / hạt giống / cây trồng / cây nho / lúa mạch

  - grow/produce corn/wheat/rice/fruit

  - -> trồng / sản xuất ngô / lúa mì / gạo / trái cây

  - plough/ (North American English) plow land/a field

  - -> cày đất / ruộng

  - sow/harvest seeds/crops/fields

  - -> gieo / thu hoạch hạt / cây trồng / đồng ruộng

  - spread manure/fertilizer on something

  - -> rải phân bón vào thứ gì đó

  - cultivate/irrigate/water/contaminate crops/plants/fields/land

  - -> trồng trọt, canh tác / tưới tiêu / tưới nước / làm ô nhiễm, làm nhiễm (bệnh) cây trồng / thực vật / ruộng / đất

  - damage/destroy/lose your crop

  - -> làm thiệt hại / phá hủy / mất mùa

  - ripen/pick fruit/berries/grapes

  - -> làm cho chín / hái trái cây / quả mọng / nho

  - press/dry/ferment grapes

  - -> ép / sấy khô / lên men nho

  - grind/thresh grain/corn/wheat

  - -> xay, nghiền / đập hạt, thóc lúa / ngô / lúa mì

  - raise/rear/keep chickens/poultry/cattle/pigs

  - -> nuôi gà / gia cầm / gia súc / lợn

  - raise/breed/feed/graze livestock/cattle/sheep

  - -> chăn nuôi / cho ăn / chăn thả thú nuôi / gia súc / cừu

  - kill/slaughter livestock

  - -> giết / mổ gia súc

  - preserve/smoke/cure/salt meat

  - -> bảo quản / hun khói / xử lý để có thể để lâu / muối thịt


  2b. Modern farming (canh tác hiện đại)

  - run a fish farm/an organic dairy farm

  - -> quản lý một trang trại cá / một trang trại bò sữa hữu cơ

  - engage in/be involved in intensive (pig/fish) farming

  - -> để hết tâm trí vào / tham gia vào chăn nuôi thâm canh (lợn / cá)

  - use/apply (chemical/organic) fertilizer/insecticides/pesticides

  - -> sử dụng / bón phân bón (hóa học / hữu cơ) / thuốc trừ sâu / thuốc trừ vật hại (sâu chuột làm hại hoa màu)

  - begin/do/conduct field trials of GM (= genetically modified) crops

  - -> bắt đầu / làm / tiến hành thử nghiệm thực địa đối với cây trồng GM (biến đổi gen)

  - grow/develop GM crops/seeds/plants/foods

  - -> trồng / phát triển cây trồng / hạt giống / thực vật / thực phẩm GM

  - fund/invest in genetic engineering/research

  - -> gây quỹ / đầu tư vào nghiên cứu gen / công nghệ gen

  - improve/increase crop yields

  - -> cải thiện / tăng năng suất cây trồng

  - face/suffer from/alleviate food shortages

  - -> đối mặt / chịu đựng / giảm bớt tình trạng thiếu lương thực

  - label food that contains GMOs (= genetically modified organisms)

  - -> dán nhãn thực phẩm có chứa GMO (= sinh vật biến đổi gen)

  - eliminate/reduce farm subsidies

  - -> loại bỏ / giảm trợ cấp nông trại

  - oppose/be against factory farming/GM food

  - -> phản đối / chống lại việc canh tác trong nhà máy / thực phẩm biến đổi gen

  - promote/encourage/support organic/sustainable farming

  - -> thúc đẩy / khuyến khích / hỗ trợ canh tác hữu cơ / bền vững
   
  chiqudoll thích bài này.
  Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2020
 3. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  3. Collocations: Illnesses (bệnh; sự đau yếu, ốm)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  3a. Becoming ill (trở nên đau yếu, ốm)

  - catch a cold/an infectious disease/the flu/ (British English) flu/pneumonia/a virus/ (informal) a bug

  - -> nhiễm lạnh, cảm lạnh / bệnh truyền nhiễm / bệnh cúm / viêm phổi / vi rút / (xuồng xã) một bệnh thường khá nhẹ nhưng dễ lây lan từ người này sang người khác

  - get (British English) ill/ (North American English) sick/a disease/AIDS/breast cancer/a cold/the flu/ (British English) flu/a migraine

  - -> mắc bệnh, ốm / một căn bệnh / AIDS / ung thư vú / cảm lạnh / cúm / đau nửa đầu

  - come down with a cold/the flu/ (British English) flu

  - -> bị cảm lạnh / cúm

  (come down with something [no passive] = to get an illness that is not very serious)

  - contract a deadly disease/a serious illness/HIV/AIDS

  - -> mắc bệnh chết người / bệnh hiểm nghèo / HIV / AIDS

  - be infected with a virus/a parasite/HIV

  - -> bị nhiễm vi rút / ký sinh trùng / HIV

  (( be) infected with something = to make a disease or an illness spread to a person, an animal or a plant)

  - develop cancer/diabetes/a rash/an ulcer/symptoms of hepatitis

  - -> phát triển ung thư / tiểu đường / phát ban / loét / các triệu chứng của bệnh viêm gan

  - have a heart attack/a stroke

  - -> bị đau tim / đột quỵ

  - provoke/trigger/produce an allergic reaction

  - -> kích động / kích hoạt / gây ra phản ứng dị ứng

  - block/burst/rupture a blood vessel

  - -> chặn / vỡ mạch máu

  - damage/sever a nerve/an artery/a tendon

  - -> làm tổn thương / cắt đứt dây thần kinh / động mạch / gân

  3b. Being ill

  - feel (British English) ill/nauseous/queasy

  - -> cảm thấy ốm / buồn nôn

  - be running (British English) a temperature/ (North American English) a fever

  - -> lên cơn sốt

  - have a head cold/diabetes/heart disease/lung cancer/a headache/ (British English) a high temperature/ (North American English) a fever

  - -> bị lạnh đầu / bệnh tiểu đường / bệnh tim / ung thư phổi / đau đầu / sốt cao

  - suffer from asthma/malnutrition/frequent headaches/bouts of depression/a mental disorder

  - -> bị hen suyễn / suy dinh dưỡng / đau đầu thường xuyên / từng cơn trầm cảm / rối loạn tâm thần

  - be laid up with/ (British English) be in bed with a cold/the flu/ (British English) flu/a migraine

  - -> nằm trên giường vì cảm lạnh / cúm / đau nửa đầu

  - nurse a cold/a headache/a hangover

  - -> chữa cảm lạnh / đau đầu / nôn nao

  (hangover n. = the headache and sick feeling that you have the day after drinking too much alcohol)

  - battle/fight cancer/depression/addiction/alcoholism

  - -> chiến đấu, vật lộn với ung thư / trầm cảm / nghiện ngập / nghiện rượu

  3c. Treatments (điều trị)

  - examine a patient

  - ->khám cho một bệnh nhân

  - diagnose a condition/disease/disorder

  - -> chẩn đoán tình trạng / bệnh tật / rối loạn

  - be diagnosed with cancer/diabetes/schizophrenia

  - -> được chẩn đoán mắc bệnh ung thư / tiểu đường / tâm thần phân liệt

  - prescribe/be given/be on/take drugs/medicine/medication/pills/painkillers/antibiotics

  - -> kê đơn / được cho / uống thuốc / viên uống / thuốc giảm đau / thuốc kháng sinh

  - treat somebody for cancer/depression/shock

  - -> điều trị cho ai đó bị ung thư / trầm cảm / sốc

  (treat somebody for something = to give medical care or attention to a person, an illness, an injury, etc)

  - have/undergo an examination/an operation/surgery/a kidney transplant/therapy/chemotherapy/treatment for cancer

  - -> chịu / trải qua một cuộc kiểm tra / một cuộc phẫu thuật / một cuộc ghép thận / liệu pháp / hóa trị / điều trị ung thư

  - have/be given an injection/ (British English) a flu jab/ (North American English) a flu shot/a blood transfusion/a scan/an X-ray

  - -> bị/ được cho tiêm / tiêm phòng cúm / truyền máu / chụp cắt lớp / chụp X-quang

  (scan n. [countable]= a medical test in which a machine produces a picture of the inside of a person's body, or a baby inside its mother's body, on a computer screen)

  - cure a disease/an ailment/cancer/a headache/a patient

  - -> chữa bệnh, điều trị bệnh / ung thư / đau đầu / một bệnh nhân

  - prevent the spread of disease/further outbreaks/damage to the lungs

  - -> ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh / bùng phát thêm / tổn thương phổi

  - be vaccinated against the flu/ (British English) flu/the measles/ (British English) measles/polio/smallpox

  - -> được chủng ngừa bệnh cúm / bệnh sởi / bại liệt / đậu mùa

  - enhance/boost/confer/build immunity to a disease

  - -> tăng cường / thúc đẩy / trao đổi / xây dựng khả năng miễn dịch đối với bệnh
   
  chiqudoll thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
 4. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  4. Collocation: The environment (môi trường)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  4a. Environmental damage (hủy hoại môi trường)

  - cause/contribute to climate change/global warming

  - -> gây ra / góp phần vào biến đổi khí hậu / ấm lên toàn cầu

  - produce pollution/CO2/greenhouse (gas) emissions

  - -> tạo ra/gây ô nhiễm / CO2 / sự tỏa ra khí thải nhà kính

  - damage/destroy the environment/a marine ecosystem/the ozone layer/coral reefs

  - -> làm thiệt hại / hủy hoại môi trường / hệ sinh thái biển / tầng ôzôn / rạn san hô

  - degrade ecosystems/habitats/the environment

  - -> làm suy giảm/làm suy thoái hệ sinh thái / môi trường sống (của cây cối, động vật) / môi trường

  - harm the environment/wildlife/marine life

  - -> gây hại/làm tổn hại cho môi trường / động vật hoang dã / sinh vật biển

  - threaten natural habitats/coastal ecosystems/a species with extinction

  - -> đe dọa môi trường sống tự nhiên / hệ sinh thái ven biển / một loài có nguy cơ tuyệt chủng

  - deplete natural resources/the ozone layer

  - -> làm cạn kiệt/làm suy yếu tài nguyên thiên nhiên / tầng ôzôn

  - pollute rivers and lakes/waterways/the air/the atmosphere/the environment/oceans

  - -> gây ô nhiễm sông hồ / đường thủy / không khí / bầu khí quyển / môi trường / đại dương

  - contaminate groundwater/the soil/food/crops

  - -> làm bẩn/làm ô nhiễm/ làm nhiễm (bệnh) nước ngầm / đất / lương thực / cây trồng

  - log forests/rainforests/trees

  - -> chặt (đốn) thành từng khúc rừng gỗ / rừng nhiệt đới / cây

  4b. Protecting the environment (bảo vệ môi trường)

  - address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change

  - -> giải quyết / chống lại / xử trí mối đe dọa / ảnh hưởng / tác động của biến đổi khí hậu

  - fight/take action on/reduce/stop global warming

  - -> chiến đấu / hành động trên / giảm / ngừng sự nóng lên toàn cầu

  - limit/curb/control air/water/atmospheric/environmental pollution

  - -> giới hạn / kiềm chế / kiểm soát ô nhiễm không khí / nước / khí quyển / môi trường

  - cut/reduce pollution/greenhouse gas emissions

  - -> cắt giảm / giảm ô nhiễm / phát thải khí nhà kính

  - offset carbon/CO2 emissions

  - -> bù đắp/bù lại lượng khí thải carbon / CO2

  - reduce (the size of) your carbon footprint

  - -> giảm (kích thước) lượng khí thải carbon

  (footprint = ecological footprint n.

  = a measure of the amount of the earth's resources used by a person or a population that lives in a particular way)


  - achieve/promote sustainable development

  - -> thực hiện / thúc đẩy phát triển bền vững

  - preserve/conserve biodiversity/natural resources

  - -> giữ gìn / bảo tồn đa dạng sinh học / tài nguyên thiên nhiên

  - protect endangered species/a coastal ecosystem

  - -> bảo vệ các loài nguy cấp / hệ sinh thái ven biển

  - prevent/stop soil erosion/overfishing/massive deforestation/damage to ecosystems

  - -> ngăn chặn xói mòn đất / đánh bắt quá mức / phá rừng lớn / thiệt hại cho hệ sinh thái

  - raise awareness of environmental issues

  - -> nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường

  - save the planet/the rainforests/an endangered species

  - -> cứu nguy/cứu vớt hành tinh / rừng nhiệt đới / một loài nguy cấp

  4c. Energy and resources (năng lượng và tài nguyên)

  - conserve/save/consume/waste energy

  - -> bảo tồn / tiết kiệm / tiêu thụ / lãng phí năng lượng

  - manage/exploit/be rich in natural resources

  - -> quản lý / khai thác / giàu tài nguyên thiên nhiên

  (rich in something a. = containing or providing a large supply of something)

  - dump/dispose of hazardous/toxic/nuclear waste

  - -> đổ / thải chất thải hạt nhân / nguy hiểm / độc hại

  (dispose of somebody/something (phr. V) = to get rid of somebody/something that you do not want or cannot keep)

  - dispose of/throw away litter/ (especially British English) rubbish/ (especially North American English) garbage/ (North American English) trash/sewage

  - -> xử lý / vứt rác / nước thải, nước cống, rác cống

  - use/be made from recycled/recyclable/biodegradable material

  - -> sử dụng / được làm từ vật liệu tái chế/ phân hủy sinh học, có thể bị vi khuẩn làm cho thối rữa

  - recycle bottles/packaging/paper/plastic/waste

  - -> tái chế chai / bao bì / giấy / nhựa / chất thải

  - promote/encourage recycling/sustainable development/the use of renewable energy

  - -> thúc đẩy / khuyến khích tái chế / phát triển bền vững / sử dụng năng lượng tái tạo

  - develop/invest in/promote renewable energy

  - ->phát triển / đầu tư vào / thúc đẩy năng lượng tái tạo

  - reduce your dependence/reliance on fossil fuels

  - -> giảm sự phụ thuộc / nương tựa vào nhiên liệu hóa thạch

  - get/obtain/generate/produce electricity from wind, solar and wave power/renewable sources

  - -> lấy / thu được / tạo, phát / sản xuất điện từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng sóng / các nguồn tái tạo

  - build/develop a (50-megawatt/offshore) wind farm

  - -> xây dựng / phát triển trang trại điện gió (50 megawatt / ngoài khơi)

  - install/be fitted with/be powered by solar panels

  - -> lắp đặt / được trang bị, lắp / được cung cấp năng lượng từ các tấm pin mặt trời
   
  chiqudoll thích bài này.
 5. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  5. Collocation: Race and immigration (chủng tộc và nhập cư)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  5a. Prejudice and racism (định kiến và phân biệt chủng tộc)

  - experience/encounter racism/discrimination/prejudice/anti-semitism

  - -> chịu đựng, trải qua / gặp phải phân biệt chủng tộc / phân biệt đối xử / thành kiến / chủ nghĩa bài Do Thái

  - face/suffer persecution/discrimination

  - ->đối mặt / chịu sự ngược đãi / kỳ thị

  - fear/escape from/flee racial/political/religious persecution

  - -> sợ hãi / trốn tránh / chạy trốn sự đàn áp chủng tộc / chính trị / tôn giáo

  - constitute/be a form of racial/race discrimination

  - -> cấu thành / là một hình thức phân biệt chủng tộc

  - reflect/reveal/show/have a racial/cultural bias

  - -> phản ánh / tiết lộ / cho thấy / có thành kiến về chủng tộc / văn hóa

  - be biased/be prejudiced against (especially British English) black people/ (both especially North American English) people of color/African Americans/Asians/Africans/Indians, etc.

  - -> có thành kiến với người da đen / người da màu / người Mỹ gốc Phi / người châu Á / người châu Phi / người da đỏ, v. V.

  - discriminate against minority groups/minorities

  - -> phân biệt đối xử với các nhóm thiểu số

  - perpetuate/conform to/fit/defy a common/popular/traditional/negative stereotype

  - -> duy trì / tuân theo / phù hợp / bất chấp một khuôn mẫu chung / phổ biến / truyền thống / tiêu cực

  - overcome/be blinded by deep-seated/racial/ (especially North American English) race prejudice

  - -> vượt qua / bị mù bởi định kiến chủng tộc / sâu sắc, ngấm ngầm

  - entrench/perpetuate racist attitudes

  - -> lôi kéo / duy trì thái độ phân biệt chủng tộc

  - hurl/shout (especially British English) racist abuse; (especially North American English) a racist/racial/ethnic slur

  - -> ném đá, lật đổ / la hét, quát tháo lạm dụng phân biệt chủng tộc; một sự gièm pha về chủng tộc / dân tộc

  - challenge/confront racism/discrimination/prejudice

  - -> thách thức / đối đầu với phân biệt chủng tộc / phân biệt đối xử / định kiến

  - combat/fight (against) /tackle blatant/overt/covert/subtle/institutional/systemic racism

  - -> chiến đấu / chống lại (chống lại) / giải quyết sự phân biệt chủng tộc trắng trợn / công khai / bí mật / tinh vi / (thuộc) tổ chức / hệ thống

  5b. Race and society

  - damage/improve (especially British English) race relations

  - -> làm hỏng / cải thiện quan hệ chủng tộc

  - practise (racial/religious) tolerance/segregation

  - -> thực hành lòng khoan dung; sự chịu đựng / sự phân biệt (chủng tộc / tôn giáo)

  - bridge/break down/transcend cultural/racial barriers

  - -> vượt qua, khắc phục / phá bỏ / vượt qua rào cản văn hóa / chủng tộc

  - encourage/promote social integration

  - -> khuyến khích / thúc đẩy hội nhập xã hội

  - outlaw/end discrimination/slavery/segregation

  - -> cấm; ngoài vòng pháp luật / chấm dứt phân biệt đối xử / nô lệ / phân biệt

  - promote/embrace/celebrate cultural diversity

  - -> thúc đẩy / đón nhận / tôn vinh sự đa dạng văn hóa

  - conform to/challenge/violate (accepted/established/prevailing/dominant) social/cultural norms

  - -> tuân theo / thách thức / vi phạm các chuẩn mực văn hóa / xã hội (đã được chấp nhận / đã được thiết lập / đang thịnh hành / thống trị; có ảnh hưởng lớn)

  - live in a multicultural society

  - -> sống trong một xã hội đa văn hóa

  - attack/criticize multiculturalism

  - -> tấn công, công kích / chỉ trích, phê phán, lên án chủ nghĩa đa văn hóa

  - fight for/struggle for/promote racial equality

  - -> đấu tranh cho / thúc đẩy bình đẳng chủng tộc

  - perpetuate/reinforce economic and social inequality

  - -> duy trì / củng cố bất bình đẳng kinh tế và xã hội

  - introduce/be for/be against (British English) positive discrimination/ (especially North American English) affirmative action

  - -> mở đầu, bước đầu cho / ủng hộ / chống lại sự phân biệt đối xử rõ ràng / hành động khẳng định, quả quyết

  - support/be active in/play a leading role in the civil rights movement

  - -> ủng hộ / tích cực / đóng vai trò dẫn đầu trong phong trào dân quyền

  5c. Immigration (sự nhập cư)

  - control/restrict/limit/encourage immigration

  - -> kiểm soát / hạn chế / giới hạn / khuyến khích nhập cư

  - attract/draw a wave of immigrants

  - -> thu hút / lôi kéo làn sóng người nhập cư

  - assist/welcome refugees

  - -> hỗ trợ / chào đón người tị nạn

  - house/shelter refugees and asylum seekers

  - -> cho ở; chứa / che chở người tị nạn / người tìm nơi nương náu, trú ẩn

  - smuggle illegal immigrants into the UK

  - -> buôn lậu người nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh

  - deport/repatriate illegal immigrants/failed asylum seekers

  - -> trục xuất / cho hồi hương, cho trở về nước những người nhập cư bất hợp pháp / những người xin tị nạn thất bại

  - assimilate/integrate new immigrants

  - -> hòa nhập / hợp nhất những người nhập cư mới

  - employ/hire migrant workers

  - -> tuyển dụng / thuê, mướn lao động nhập cư

  - exploit/rely on (cheap/illegal) immigrant labour

  - -> bóc lột, lợi dụng / dựa vào lao động nhập cư (giá rẻ / bất hợp pháp)

  - apply for/gain/obtain/be granted/be denied (full) citizenship

  - -> xin, thỉnh cầu / đạt được, giành được / được cấp / bị từ chối hoàn toàn quyền công dân

  - have/hold dual citizenship

  - -> có / giữ hai quốc tịch
   
  chiqudoll thích bài này.
 6. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  6. Collocation : Decorating and home improvement (Trang trí và sửa sang nhà)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  6a. Houses

  - refurbish/renovate/ (British English) do up a building/a house

  - ->tân trang lại / sửa chữa lại, cải tiến / sửa chữa và trang trí một tòa nhà / một ngôi nhà

  (do up phr. V = to repair and decorate a house, etc)

  - convert a building/house/room into homes/offices/ (especially North American English) apartments/ (British English) flats

  - -> đổi/chuyển đổi một tòa nhà / nhà / phòng thành nhà / văn phòng / căn hộ

  (convert something into something [transitive, intransitive]

  = to change or make something change from one form, purpose, system, etc. To another)

  - extend/enlarge a house/building/room/kitchen

  - -> mở rộng một ngôi nhà / tòa nhà / phòng / bếp

  - build (British English) an extension (to the back/rear of a house) / (North American English) an addition (on/to something) / (British English) a conservatory

  - -> xây dựng một phần mở rộng (phía sau một ngôi nhà) / thêm (vào cái gì đó) / một nhà kính (trồng cây) ; nhạc viện

  [countable](extension (to something) = a new room or rooms that are added to a house )

  (North American English alsoaddition (to something) = a new part that is added to a building) )

  - knock down/demolish a house/home/building/wall

  - -> đánh sập / phá dỡ một ngôi nhà / nhà / tòa nhà / bức tường

  (knock something <-> down phr. V = to destroy a building by breaking its walls)

  - knock out/through the wall separating two rooms

  - -> đập xuyên qua bức tường ngăn cách hai phòng

  6b. Decoration (sự trang hoàng, trang trí)

  - furnish/paint/ (especially British English) decorate a home/a house/an apartment/a flat/a room

  - -> trang bị đồ đạc cho / sơn / trang trí nhà / một ngôi nhà / một căn hộ / một căn phòng

  - be decorated in bright colours/in a traditional style/with flowers/with paintings

  - -> được trang trí với màu sắc tươi sáng / theo phong cách truyền thống / với hoa / với tranh

  - paint/plaster the walls/ceiling

  - -> sơn / trát tường / trần nhà

  - hang/put up/strip off/remove the wallpaper

  - -> treo / đưa lên cao/ gỡ bỏ / bóc giấy dán tường

  (put something <-> up phr. V = to raise something or put it in a higher position)

  (strip something (off) v. [transitive] = to remove a layer from something, especially so that it is completely exposed)

  - install/replace/remove the bathrooms fixtures/ (British English) fittings

  - -> đặt, lắp đặt / thay thế / loại bỏ các thiết bị phòng tắm

  (fitting n. [usually plural] (British English)

  = items in a house such as a cooker, lights or shelves that are usually fixed but that you can take with you when you move to a new house)

  (fixture n. = a thing such as a bath or toilet that is fixed in a house and that you do not take with you when you move house)

  - build/put up shelves

  - -> xây/ đặt lên kệ, giá sách

  - lay wooden flooring/timber decking/floor tiles/a carpet/a patio

  - -> lát sàn gỗ / gạch lát sàn / thảm / hiên

  (patio n. = a flat hard area outside, and usually behind, a house where people can sit)

  - put up/hang/take down a picture/painting/poster/curtain

  - -> treo lên / treo / gỡ xuống một bức tranh / bức vẽ / áp phích / rèm

  (take something <-> down phr. V = to remove a structure, especially by separating it into pieces)

  6c. DIY/home improvement (tự làm/sửa sang nhà cửa)

  - do (British English) DIY/carpentry/the plumbing/the wiring

  - -> tự làm / làm mộc / làm nghề hàn chì (ống nước, bể chứa nước) / đặt đường dây, hệ thống dây điện

  (DIY n. = the abbreviation for 'do-it-yourself'

  = the activity of making, repairing or decorating things in the home yourself, instead of paying somebody to do it)

  - make home improvements

  - -> sửa sang nhà cửa

  - add/install central heating/underfloor heating/insulation

  - -> thêm vào / lắp đặt hệ thống sưởi trung tâm / sưởi ấm ở dưới sàn / vật liệu cách nhiệt

  - fit/install double-glazing/a smoke alarm

  - -> lắp / lắp đặt kính hai lớp / báo động khói

  - insulate your house/your home/the walls/the pipes/the tanks/ (especially British English) the loft

  - ->cách nhiệt ngôi nhà của bạn / các bức tường / ống dẫn (nước, dầu) / bể chứa / gác xép

  - fix/repair a roof/a leak/a pipe/the plumbing/a leaking (especially British English) tap/ (North American English usually) faucet

  - -> sửa chữa / tu sửa mái nhà / lỗ rò, lỗ thủng / đường ống / hệ thống ống nước / vòi bị rò rỉ

  (plumbing n. [uncountable]= the system of pipes, etc. That supply water to a building)

  - block/clog (up) /unblock/unclog a pipe/sink

  - -> chặn / làm tắc / khai thông / mở đường ống / bồn rửa

  (clog (up) (with something) v. = to block something or to become blocked)

  (unclog something v. = to clear something, for example a pipe, by removing something that is blocking it)

  - make/drill/fill a hole

  - -> làm / khoan / lấp kín, hàn một lỗ

  - hammer (in) /pull out/remove a nail

  - -> đóng, nện (vào) / rút ra / loại bỏ đinh

  (hammer something (in/into/onto something) v. [intransitive, transitive] = to hit something with a hammer)

  (pull out (of something) phr. V = to move away from something or stop being involved in it)

  - tighten/untighten/loosen/remove a screw

  - -> siết chặt / tháo / nới lỏng / tháo vít

  - saw/cut/treat/stain/varnish/paint wood

  - -> cưa / cắt / xử lý / nhuộm màu / đánh véc ni, quét sơn dầu / sơn gỗ

  (stain something v. [transitive] = to change the colour of something using a coloured liquid)
   
  chiqudoll thích bài này.
 7. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  7. Collocation: Moving house (chuyển nhà)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  7a. Renting (thuê, cho thuê)

  - live in a rented/ (especially North American English) rental property

  - -> sống trong một khu nhà cho thuê

  (live in (phr v) = to live at the place where you work or study)

  (property n. [uncountable]= land and buildings)

  (rental n. [uncountable]= the act of renting something or an arrangement to rent something)

  (rented a. = that you pay rent for)

  - rent/share/move into a furnished house/ (British English) flat/ (especially North American English) apartment

  - -> thuê / chia sẻ / dọn vào một căn nhà / căn hộ có nội thất

  (move in move into something (phr v) = to start to live in your new home)

  - rent a studio/ (British English) a studio flat/ (especially North American English) a studio apartment/ (British English) a bedsit

  - -> thuê một studio / một căn phòng ở và ngủ nghỉ

  (bedsit n. = a room that a person rents and uses for both living and sleeping in)

  - find/get a housemate/ (British English) a flatmate/ (North American English) a roommate

  - -> tìm / kiếm bạn cùng nhà / bạn cùng phòng

  - sign/break the lease/rental agreement/contract

  - -> ký / phá vỡ hợp đồng cho thuê

  (lease n. = a legal agreement that allows you to use a building, a piece of equipment or some land for a period of time, usually in return for rent)

  - extend/renew/terminate the lease/ (British English) tenancy

  - -> gia hạn / chấm dứt hợp đồng thuê nhà / sự thuê, mướn (nhà, đất)

  - afford/pay the rent/the bills/ (North American English) the utilities

  - -> có đủ tiền để có thể trả / trả tiền thuê nhà / các hóa đơn / các tiện ích

  (rent n. = an amount of money that you regularly pay so that you can use a house, room, etc)

  (afford v. [no passive] (usually used with can, could or be able to, especially in negative sentences or questions)

  = to have enough money to be able to buy or do something)

  - (especially British English) fall behind with/ (especially North American English) fall behind on the rent

  - -> không trả tiền thuê đúng hạn

  (fall behind with something (phr v) = fall behind on something

  = to not pay or do something at the right time)

  - pay/lose/return a damage deposit/ (North American English) security deposit

  - -> trả / mất / trả lại tiền đặt cọc thiệt hại

  (security deposit n. = a sum of money you pay when you rent a place to live and that is returned when you leave if you do not cause any damage)

  - give/receive a month's/two-weeks' notice to leave/vacate the property

  - -> đưa ra/ nhận thông báo một tháng / hai tuần để rời khỏi / bỏ trống, bỏ không nơi ở

  7b. Being a landlord (là chủ nhà)

  - have a flat/an apartment/a room (British English) to let/ (especially North American English) for rent

  - -> có một căn hộ / một căn phòng để cho thuê / cho thuê

  (for rent (idiom) (especially North American English) (especially on printed signs) = available to rent)

  (to let (idiom) = (of a room, flat or house) available for rent)

  - rent (out) /lease (out) / (British English) let (out) /sublet a flat/an apartment/a house/a property

  - -> cho ai thuê / thuê, cho ai thuê / cho thuê lại, cho thầu lại căn hộ / nhà / nhà đất

  (let something (out) (to somebody) v. (especially British English)

  = to allow somebody to use a house, room, etc. In return for regular payments)

  (rent something (out) v.

  = to allow somebody to use something that you own such as a house or some land in exchange for regular payments)

  (lease something (out) (to somebody) v.

  = to use or let somebody use something, especially property or equipment, in exchange for rent or a regular payment)

  - collect/increase/raise the rent

  - ->thu / tăng tiền thuê

  - evict the existing tenants

  - -> đuổi những người đang thuê

  (evict somebody (from something) v.

  = to force somebody to leave a house or land, especially when you have the legal right to do so)

  (tenant n. = a person who pays rent for the use of a room, building, land, etc. To the person who owns it)

  - attract/find new/prospective tenants

  - -> thu hút / tìm khách thuê mới / tiềm năng

  - invest in rental property/ (British English) property to let/ (British English) the buy-to-let market

  - -> đầu tư vào bất động sản cho thuê / thị trường mua để cho thuê

  (invest in something (phr v) (informal, often humorous) = to buy something that is expensive but useful)

  (buy-to-let a. [only before noun] (British English)

  = describing or connected with a house or flat that somebody buys in order to rent it out to somebody else, not to live in it themselves)

  7c. Buying

  - buy/acquire/purchase a house/ (a) property/ (especially North American English) (a piece of) prime real estate

  - -> mua / giành được, thu được / (trang trọng) mua một ngôi nhà / bất động sản / (một phần của) bất động sản chính

  (real estate n. = property in the form of land or buildings)

  - call/contact/use (British English) an estate agent/ (North American English) a Realtor™/ (North American English) a real estate agent/broker

  - -> gọi / liên hệ / sử dụng đại lý bất động sản / nhà môi giới bất động sản

  (estate agent n. = Realtor = real estate agent = a person whose job is to sell houses and land for people)

  (broker n. = a person who buys and sells things for other people)

  - make/ (British English) put in an offer on a house

  - -> đưa ra một lời mời chào giảm giá về một ngôi nhà

  (offer on something n. = a reduction in the normal price of something, usually for a short period of time)

  (put something <-> in (phr v) = to officially make a claim, request, etc)

  - put down/save for (British English) a deposit on a house

  - -> đặt cọc / tiết kiệm một khoản tiền gửi vào một ngôi nhà

  (deposit on something n.

  = a sum of money that is given as the first part of a larger payment)

  (put something <-> down (phr v) = to pay part of the cost of something)

  (save for something v.

  = to keep money instead of spending it, especially in order to buy a particular thing)

  - make/put/save for (especially North American English) a down payment on a house/home

  - -> thực hiện / đặt / tiết kiệm cho một khoản thanh toán trước cho một ngôi nhà

  (down payment n. = a sum of money that is given as the first part of a larger payment)

  - apply for/arrange/take out a mortgage/home loan

  - -> đăng ký, xin, thỉnh cầu / thu xếp, dàn xếp / vay thế chấp / vay mua nhà

  (home loan n. = mortgage (= a legal agreement by which a bank or similar organization lends you money to buy a house, etc, and you pay the money back over a particular number of years; the sum of money that you borrow))

  (take something <-> out (of something) (phr v) = to obtain money by removing it from your bank account)

  (apply for something v.

  = to make a formal request, usually in writing, for something such as a job, a loan, permission for something, a place at a university, etc)

  (arrange something v. [transitive, intransitive] = to plan or organize something in advance)

  - (struggle to) pay the mortgage

  - -> (cố gắng, gắng sức để) trả thế chấp

  (struggle to do something v.

  = to try very hard to do something when it is difficult or when there are a lot of problems)

  - make/meet/keep up/cover the monthly mortgage payments/ (British English also) repayments

  - -> thực hiện / trả, thanh toán (hóa đơn) / duy trì / đủ để trả, trang trải các khoản thanh toán thế chấp hàng tháng

  (meet something v. [transitive] = to pay something)

  (keep something <-> up (phr v) = to continue something at the same, usually high, level)

  (cover something v. [transitive] = to be or provide enough money for something)

  - (British English) repossess/ (especially North American English) foreclose on somebody's home/house

  - -> thu hồi lại tài sản/hàng hóa vì nợ tiền, không thể trả / (pháp lý) (ngân hàng) tịch thu (tài sản) để thế nợ

  foreclose (on somebody/something)

  foreclose something v. [intransitive, transitive] (finance) (especially of a bank)

  = to take control of somebody's property because they have not paid back money that they borrowed to buy it

  (repossess v. = to take back property or goods from somebody who has arranged to buy them but who still owes money for them and cannot pay)

  7d. Selling (sự bán hàng)

  - put your house/property on the market/up for sale/up for auction

  - ->đưa ngôi nhà / tài sản của bạn ra thị trường / có sẵn để mua, đặc biệt là từ chủ sở hữu / bán đấu giá

  (up for auction n. = a public sale in which things are sold to the person who offers the most money for them )

  (up) for sale (idiom) =available to be bought, especially from the owner

  on the market (idiom) = available for people to buy

  - increase/lower your price/the asking price

  - ->tăng / giảm giá của bạn / giá chào bán; giá mà ai đó muốn bán thứ gì đó

  (asking price n. = the price that somebody wants to sell something for)

  - have/hold/hand over the deed/ (especially British English) deeds of/to the house, land, etc.

  - -> có / nắm giữ / chuyển giao các chứng thư về / đối với nhà, đất, v. V.

  hand something/somebody <-> over (to somebody) (phr v) = to give something/somebody officially or formally to another person

  deed n. (often plural in BrE) = a legal document that you sign, especially one that proves that you own a house or a building
   
  chiqudoll thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2020
 8. Sắc Hương Hoa + JESUS I TRUST IN YOU. + Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  358
  8. Collocation: The weather (thời tiết)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  8a. Good weather

  - be bathed in/bask in/be blessed with/enjoy bright/brilliant/glorious sunshine

  - -> được tắm / đắm mình trong / được ban phước với / tận hưởng ánh nắng chói chang / rực rỡ / huy hoàng

  bathe something (in something) (literary) (v) = to fill or cover something with light

  bask (in something) (v) = to enjoy sitting or lying in the heat or light of something, especially the sun

  be blessed with something/somebody (idiom) = to have something good such as ability, great happiness, etc.

  - the sun shines/warms something/beats down (on something)


  - -> mặt trời tỏa sáng, chiếu sáng / sưởi ấm một cái gì đó / mặt trời chiếu sáng gay gắt, nắng gắt

  beat down (on somebody/something) (phr v) = if the sun beats down, it shines with great heat

  - the sunshine breaks/streams through something


  - -> ánh nắng mặt trời ló dạng sau cái gì

  break through / break through something (phr v) = (of the sun or moon) to appear from behind clouds

  - fluffy/wispy clouds drift across the sky

  - -> những đám mây mỏng manh / mềm mại trôi trên bầu trời

  - a gentle/light/stiff/cool/warm/sea breeze blows in/comes in off the sea

  - -> một làn gió biển nhẹ / nhẹ nhàng, hiền hòa / mát mẻ / ấm thổi vào / thổi vào từ biển


  a stiff breeze/wind (= one that blows strongly)

  blow in / blow into something (phr v) (informal) = to arrive or enter a place suddenly

  off (prep) (informal) = from a person or place

  - the snow crunches beneath/under somebody's feet/boots

  - -> tuyết rơi lạo xạo dưới / dưới chân / ủng của ai đó

  crunch (something) (v) = to make a noise like something hard being pressed or crushed; to cause something to make a noise like this


  8b. Bad weather


  - thick/dark/storm clouds form/gather/roll in/cover the sky/block out the sun

  - -> những đám mây dày / tối tăm, mù mịt / bão hình thành / tụ lại, kéo đến / kéo đến nhiều / che phủ bầu trời / che khuất mặt trời

  roll in (informal) (phr v) = to arrive in great numbers or amounts


  block something <-> out (phr v) = to stop light or noise from coming in

  - the sky darkens/turns black

  - -> bầu trời tối đi / chuyển sang màu đen

  turn = become (linking verb) = to change into a particular state or condition; to make something do this

  - a fine mist hangs in the air

  - -> một làn sương mịn lơ lửng trong không khí

  - a dense/heavy/thick fog rolls in

  - -> sương mù dày đặc / dày đặc / dày đặc tụ lại

  - the rain falls/comes down (in buckets/sheets) /pours down

  - -> mưa rơi / đổ xuống / rơi vào (trong xô / tấm) / đổ xuống

  fall (v) = to drop down from a higher level to a lower level


  come down (phr v) = (of rain, snow, etc) to fall

  pour down (v) = when rain pours down or when it's pouring (with) rain, rain is falling heavily

  - snow falls/comes down/covers something

  - -> tuyết rơi / rơi xuống / che phủ thứ gì đó

  - the wind blows/whistles/howls/picks up/whips through something/sweeps across something

  - -> gió thổi / rít / rít, hú, gào thét / giật mạnh, thổi mạnh / quất qua cái gì / quét qua cái gì đó


  pick up (phr v) = to get better, stronger, etc. ; to improve

  howl (v) = (of the wind) to blow hard and make a long loud noise

  - strong/gale-force winds blow/gust (up to 80 mph)

  - -> gió thổi mạnh / gió giật mạnh (lên đến 80 dặm / giờ)

  gust (v) =(of the wind) to suddenly blow very hard

  - a storm is approaching/is moving inland/hits/strikes/rages

  - -> một cơn bão đang đến gần / đang di chuyển vào đất liền / đánh vào, ập đến / tấn công, ập đến / nổi cơn thịnh nộ, cuồng nộ, dữ dội


  inland (adv) = in or towards the middle of a country; away from the coast

  hit (v) = to have a bad effect on somebody/something

  rage (on) (v) =(of a storm, a battle, an argument, etc) to continue in a violent way

  - thunder rolls/rumbles/sounds

  - -> tiếng sấm vang rền/ ầm ầm, đùng đùng, đùng đoàng / kêu vang


  roll (v) = to make a long continuous sound

  rumble (v) = to make a long deep sound or series of sounds

  - (forked/sheet) lightning strikes/hits/flashes

  - -> chớp, tia chớp (chữ chi, nhằng nhằng) / dải chớp chiếu sáng / lóe sáng


  strike sth (v) = (of light) to fall on a surface

  forked (a) = with one end divided into two parts, like the shape of the letter 'Y'

  - a (blinding/snow) blizzard hits/strikes/blows/rages

  - -> một trận bão tuyết đánh vào, ập đến / nổi cơn cuồng nộ, dữ dội

  - a tornado touches down/hits/strikes/destroys something/rips through something

  - -> một cơn bão táp, lốc xoáy quét qua / đánh vào / tấn công / phá hủy một cái gì đó / xé toạc cái gì đó


  tornado (n) = a violent storm with very strong winds that move in a circle. There is often also a long cloud that is narrower at the bottom than the top.

  touch down (phr v) = (of a tornado) to make contact with the ground

  rip into/through somebody/something (phr v) = to go very quickly and violently into or through somebody/something

  - forecast/expect/predict rain/snow/a category-four hurricane

  - -> dự báo / mong đợi / dự đoán mưa / tuyết / bão cấp bốn

  forecast (v) (B2) = to say what you think will happen in the future based on information that you have now


  predict (v) (A2) =to say that something will happen in the future

  - (North American English) pour (down) / (British English) pour (down) with rain

  - -> (Tiếng Anh Bắc Mỹ) đổ (xuống) / (Tiếng Anh Anh) đổ (xuống) với mưa

  - get caught in/seek shelter from/escape the rain

  - -> vướng vào, dính / tìm nơi trú, chỗ che / trú mưa

  catch somebody (v) = to happen unexpectedly and put somebody in a difficult situation

  - be covered/shrouded in mist/a blanket of fog

  - -> được bao phủ / bao trùm trong sương mù / một lớp sương mù


  shroud something in something (v) =(of darkness, clouds, cloth, etc) to cover or hide something

  mist (n) = a cloud of very small drops of water in the air just above the ground, that make it difficult to see

  Mist is less thick than fog.

  fog (n) = a thick cloud of very small drops of water in the air close to the land or sea, that is very difficult to see through it

  - be in for/brave/shelter from a/the storm

  - -> ở trong / đương đầu với / trú ẩn, trốn khỏi cơn bão


  brave somebody/something (v) = to have to deal with somebody/something difficult or unpleasant in order to achieve something

  be in for something (idiom) (informal) = to be going to experience something soon, especially something unpleasant

  - hear rolling/distant thunder

  - -> nghe tiếng sấm vang rền / từ xa


  - be battered/buffeted by strong winds

  - -> bị đập liên hồi / bị vùi dập bởi những cơn gió mạnh


  buffet somebody/something (v) = to knock or push somebody/something roughly from side to side

  batter (v) = to hit somebody/something hard many times, especially in a way that causes serious damage

  - (British English) be blowing a gale

  - -> (Anh Anh) thổi một cơn gió


  gale (n) = an extremely strong wind

  - battle against/brave the elements

  - -> chiến đấu chống lại / đương đầu với sức mạnh thiên nhiên, thời tiết xấu


  the elements (n) [plural]= the weather, especially bad weather

  8c. The weather improves


  - the sun breaks through the clouds

  - -> mặt trời xuyên qua những đám mây

  break through/ break through something (phr v) = (of the sun or moon) to appear from behind clouds

  - the sky clears/brightens (up) /lightens (up)

  - -> bầu trời quang đãng / sáng sủa (lên) / sáng (lên)


  - the clouds part/clear

  - -> mây rẽ ra, tách ra / quang đãng

  - the rain stops/lets up/holds off

  - -> mưa tạnh / ít dần / tạnh


  let up (phr v) (informal) = to become less strong

  hold off (phr v) = (of rain or a storm) to not start

  - the wind dies down

  - -> gió dần lắng xuống, nhè nhẹ


  die down (phr v) = to become gradually less strong, loud, easy to notice, etc.

  - the storm passes

  - -> cơn bão đi qua

  - the mist/fog lifts/clears


  - -> sương mù / sương mù tan đi / quang đãng


  lift (v) = to rise and disappear
   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021 lúc 11:46 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...