Trình bày hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn 1917 - 1925?

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Phtuyen, 13 Tháng bảy 2021.

 1. Phtuyen

  Bài viết:
  0
  - Năm 1917, NAQ trở lại Pháp và gia nhập Đảng Xã Hội Pháp (1919)

  - Tháng 6/ 1919, NAQ gửi bản yêu sách gồm 8 điểm đến hội nghị Versailles đòi chính phủ Pháp phải công nhận quyền tự do dân chủ và quyền tự quyết của nhân dân An Nam.

  - Tháng 7/ 1920, NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Từ đó, Người tin theo Lenin và đứng về phía Quốc tế III.

  - Tháng 12/ 1920, NAQ dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tua, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

  - Năm 1921, NAQ cùng một số nhà yêu nước của các thuộc địa Pháp sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Paris. Ra báo Người cùng khổ và viết nhiều bài cho báo Pháp: Nhân Đạo, đời sống công nhân.. Bản án chế độ thực dân Pháp vạch trần bản chất xâm lược của CNĐQ, làm thức tỉnh các dân tộc bị áp bức và bí mật truyền sách báo về nước.

  - Tháng 6/1923, NAQ từ Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân và đại hội lần V của Quốc tế cộng sản (1924)

  - Tháng 11/1924 NAQ về Quảng Châu (TQ) để tuyên truyền, giáo dục, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào VN. Chọn ra một số thanh niên trong Tâm Tâm Xã lập ra Cộng Sản đoàn.

  - Tháng 6/ 1925, tại Quảng Châu NAQ lập ra Hội VN cách mạng thanh niên, ra Báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền cho hội. Mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ.

  - Tháng 7/ 1925 NAQ cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Indo, Ấn Độ lập ra Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...