Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Thái - Luyện Thi Đại Học

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi thanhngan199, 18 Tháng bảy 2021.

 1. thanhngan199

  Bài viết:
  2
  Câu 1: Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ

  A. Hội sinh.

  B. Kí sinh.

  C. Ức chế – cảm nhiễm.

  D. Cộng sinh.

  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ A

  Câu 2: Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất?

  A. Rừng rụng lá ôn đới.

  B. Rừng mưa nhiệt đới.

  C. Rừng lá kim phương Bắc.

  D. Đồng rêu hàn đới.

  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ B

  Câu 3: Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

  A. Mật độ cá thể của quần thể.

  B. Kích thước tối thiểu của quần thể.

  C. Kiểu phân bố của quần thể.

  D. Kích thước tối đa của quần thể.

  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ A

  Câu 4: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô -> Sâu ăn lá ngô -> Nhái -> Rắn hổ mang -> Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

  A. Cây ngô. B. Nhái. C. Diều hâu. D. Sâu ăn lá ngô.


  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ C

  Câu 5: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô -> Sâu ăn lá ngô -> Nhái -> Rắn hổ mang -> Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, cây ngô thuộc bậc dinh dưỡng?

  A. Cấp 3. B. Cấp 2. C. Cấp 1. D. Cấp 4.


  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ C

  Câu 6: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

  A. Vi sinh vật. B. Động vật. C. Thực vật. D. Nhiệt độ.


  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ D

  Câu 7: Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn thuộc quan hệ

  A. Cộng sinh. B. Hội sinh. C. Hợp tác. D. Kí sinh.


  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ A

  Câu 8: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

  A. Tập hợp voọc mông trắng đang sống ở khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

  B. Tập hợp cây cỏ đang sống ở cao nguyên Mộc Châu.

  C. Tập hợp côn trùng đang sống ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.

  D. Tập hợp cá đang sống ở Hồ Tây.

  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ A

  Câu 9: Nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

  A. Động vật. B. Độ pH. C. Ánh sáng. D. Nhiệt độ.

  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ A

  Câu 10: Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào sau đây thuộc quan hệ hỗ trợ giữa các loài?

  A. Kí sinh. B. Ức chế - cảm nhiễm. C. Cạnh tranh. D. Cộng sinh.


  Bấm để xem
  Đóng lại
  ĐÁP ÁN LÀ D

  Nguồn Facebook Groups
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...