[Lyrics] Tôi Không Sợ - Tiểu Trư Mê Hồ Hồ Ft. Tiếp Cá Vẫn, Khai Nhất Thương

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 26 Tháng năm 2019.

 1. Minh Nguyệt Thanh Xuân Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,106


  Lyrics

  最近你好沉默

  约会一拖再拖

  我问你也不说

  空气变得稀薄

  回忆你的幽默

  数着我的落寞

  就当风没吹过

  你也许没来过

  我不害怕暂时分开

  真爱喜欢兜圈回来

  感情最怕对谁依赖

  被偏爱的总被宠坏

  我不害怕暂时分开

  也害怕被时间打败

  等待让爱失去期待

  好想遇见你是意外

  我不害怕暂时分开

  真爱喜欢兜圈回来

  感情最怕对谁依赖

  被偏爱的总被宠坏

  我不害怕暂时分开

  也害怕被时间打败

  等待让爱失去期待

  好想遇见你是意外

  最近你好沉默

  约会一拖再拖

  我问你也不说

  空气变得稀薄

  回忆你的幽默

  数着我的落寞

  就当风没吹过

  你也许没来过

  我不害怕暂时分开

  真爱喜欢兜圈回来

  感情最怕对谁依赖

  被偏爱的总被宠坏

  我不害怕暂时分开

  也害怕被时间打败

  等待让爱失去期待

  好想遇见你是意外

  我不害怕暂时分开

  真爱喜欢兜圈回来

  感情最怕对谁依赖

  被偏爱的总被宠坏

  我不害怕暂时分开

  也害怕被时间打败

  等待让爱失去期待

  好想遇见你是意外

  Pinyin

  Zùijìn nǐ hǎo chénmò

  Yuēhùi yī tuō zài tuō

  Wǒ wèn nǐ yě bù shuō

  Kōngqì bìan dé xībó

  Húiyì nǐ de yōumò

  Shùzhe wǒ de luòmò

  Jìu dāng fēng méi chuīguò

  Nǐ yěxǔ méi láiguò

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Zhēn'ài xǐhuān dōu quān húilái

  Gǎnqíng zùi pà dùi shéi yīlài

  Bèi piān'ài de zǒng bèi chǒng hùai

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Yě hàipà bèi shíjiān dǎbài

  Děngdài ràng ài shīqù qídài

  Hǎo xiǎng yùjìan nǐ shì yìwài

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Zhēn'ài xǐhuān dōu quān húilái

  Gǎnqíng zùi pà dùi shéi yīlài

  Bèi piān'ài de zǒng bèi chǒng hùai

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Yě hàipà bèi shíjiān dǎbài

  Děngdài ràng ài shīqù qídài

  Hǎo xiǎng yùjìan nǐ shì yìwài

  Zùijìn nǐ hǎo chénmò

  Yuēhùi yī tuō zài tuō

  Wǒ wèn nǐ yě bù shuō

  Kōngqì bìan dé xībó

  Húiyì nǐ de yōumò

  Shùzhe wǒ de luòmò

  Jìu dāng fēng méi chuīguò

  Nǐ yěxǔ méi láiguò

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Zhēn'ài xǐhuān dōu quān húilái

  Gǎnqíng zùi pà dùi shéi yīlài

  Bèi piān'ài de zǒng bèi chǒng hùai

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Yě hàipà bèi shíjiān dǎbài

  Děngdài ràng ài shīqù qídài

  Hǎo xiǎng yùjìan nǐ shì yìwài

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Zhēn'ài xǐhuān dōu quān húilái

  Gǎnqíng zùi pà dùi shéi yīlài

  Bèi piān'ài de zǒng bèi chǒng hùai

  Wǒ bù hàipà zhànshí fēnkāi

  Yě hàipà bèi shíjiān dǎbài

  Děngdài ràng ài shīqù qídài

  Hǎo xiǎng yùjìan nǐ shì yìwài
   
  Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2019
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...