[Lyrics] Thương Ly Biệt - Ngụy Tân Vũ

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Huyền Hồ, 9 Tháng bảy 2020.

 1. Huyền Hồ

  Bài viết:
  7


  Thương Ly Biệt - Ngụy Tân Vũ (Remix)

  今夜的天空升起一轮明月

  Jīn yè dí tiān kōng shēng qǐ yī lún míng yuè

  岸上红烛照亮孤单随风摇曳

  Àn shàng hóng zhú zhào lìang gū dān súi fēng yáo yè

  月光下相偎相依飞的蝴蝶

  Yuè guāng xìa xiāng wēi xiāng yī fēi dí hú dié

  手中的情花绣了一整夜

  Shǒu zhōng dí qíng huā xìu liǎo yī zhěng yè

  我们的爱情就像书中情节

  Wǒ mén dí ài qíng jìu xìang shū zhōng qíng jié

  从一开始爱到最后情缘幻灭

  Cóng yī kāi shǐ ài dào zùi hòu qíng yúan hùan miè

  谁眼泪逆流成河不肯安歇

  Shúi yǎn lèi nì líu chéng hé bù kěn ān xiē

  窗外的北风呼啸凌冽

  Chuāng wài dí běi fēng hū xìao líng liè

  用一生痴情换

  Yòng yī shēng chī qíng hùan

  一幕悲剧伤离别

  Yī mù bēi jù shāng lí bié

  我执子之手竟无语凝噎

  Wǒ zhí zǐ zhī shǒu jìng wú yǔ níng yē

  你转身走的背影如此的坚决

  Nǐ zhuǎn shēn zǒu dí bèi yǐng rú cǐ dí jiān jué

  谁风中悲歌唱一整夜

  Shúi fēng zhōng bēi gē chàng yī zhěng yè

  用一生痴情换

  Yòng yī shēng chī qíng hùan

  一幕悲剧伤离别

  Yī mù bēi jù shāng lí bié

  你不曾看见我泪水涟涟

  Nǐ bù zēng kàn jìan wǒ lèi shuǐ lían lían

  你离开以后天空飘起了大雪

  Nǐ lí kāi yǐ hòu tiān kōng piāo qǐ liǎo dà xuě

  我等你年年花开花谢

  Wǒ děng nǐ nían nían huā kāi huā xiè
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...