Tiếng Anh Sự Đảo Câu (Inversion Of The Sentence)

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Gương Nga, 4 Tháng tư 2020.

 1. Gương Nga

  Bài viết:
  120
  Trật tự của câu có thể bị thay đổi khi người nói hay người viết muốn nhấn mạnh. Sự đảo câu xảy ra khi:

  a. Neither, norso diễn tả ngưởi, vật, sự vật này tương tự như người, vật, sự vật kia

  Mary is ill today.

  So is Tom.

  I can't understand Japanese.

  Nor can I.

  I can't swim.

  Neither can I.

  b. Seldom, rarelynever được nhấn mạnh với mục đích so sánh

  Seldom had I seen such a terrbile thing.

  Rarely had we seen a man look so unhappy.

  Never has Tom felt better.


  c. Hardly.. when, scarcely.. whenno sooner.. than diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động khác

  Hardly had I arrivedwhen I heard a terible explosion.

  Scarcely had we started lunch when the door-bell rang.

  No sooner was she back home than she heard the news.

  d. Only, not only, not until được nhấn mạnh và đặt ở đầu câu

  Only after a fews day did I begin to see the results of my work.

  Not only did we lose all our money, but we also came close to losing our lives.

  Not until the war ended did he return to his native village.

  e. Các cụm giới từ chỉ nơi chốn được nhấn mạnh

  Near the old pagoda us a banian tree.

  On a hill stood a very beautiful castle.
   
  Chin thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2020
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...