Sao Chổi - Tiết Minh Viện

Thảo luận trong 'Video Clip Khác' bắt đầu bởi Duong tac, 28/6/2018.

 1. Duong tac

  Duong tac Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  61
  Xem: 138
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả


  Lời bài hát


  Gǎnjué dào hǎo chìrè

  Gānghǎo shì nǐ jīngguò

  Yǎnshén biǎoxìan sǎtuō

  Shǒu què bù zìzhǔ dì

  Dǎzhāohū gāi rúhé

  Yīxìa zi quán wàngle

  Míngmíng dōu xiǎng hǎo de

  Nǎodai quán kòngbáile

  Jiē xìalái gāi zěnme zuò

  Shì yányǔ háishì màn dòngzuò

  Hǎoxìang dōu bù tài hǎo shuō

  Gāngà zhèng gāi zěnme pò

  Hái bùrú jìu zhíjiē zuò

  Wèishéme yào xiǎng nàme duō

  Duō zhìzào yīdiǎn qiǎohé

  Bù sùan zùi hùai de jiéguǒ

  Rúguǒ tiān túrán xìa qǐle yǔ

  Wǒ bù hùi bì duǒ

  Yīnwèi wǒ zhīdào yǒuyī gèrén

  Hùi shǒuhùzhe wǒ

  Jìusùan yǒuyītiān

  Hùixīng túrán zhùang xìangle dìqíu

  Méiguānxì zhǐyào yǒu nǐ wǒ de fēi qíu

  [Nán:]

  Wǒ cónglái dōu méiyǒu zhè zhǒng shìhào

  Jìushì zhàogù nǎge nǚshēng

  Yīzhí zhǐ màn man bìan lǎo

  Zìcóng nǐ shuō wǒ zhège sǒng huò

  Shì nǐ de yīkào

  Wǒ de xīnqíng jìu kāishǐ màn man bìan hǎo

  Nǐ shuō nǐ shì jiējiǎo shèngkāi de yěqíangwēi

  Ér wǒ shǎ shǎ zhǐ dāng nǐ shì duǒ méiguī

  Jìusùan nǐ bèi quán shìjiè de hùairén bāowéi

  Kàn wǒ hùashēn chāorén

  Yīyī bǎ tāmen jí tùi

  [Nǚ:]

  Gǎnjué dào hǎo chìrè

  Gānghǎo shì nǐ jīngguò

  Yǎnshén biǎoxìan sǎtuō

  Shǒu què bù zìzhǔ dì

  Dǎzhāohū gāi rúhé

  Yīxìa zi quán wàngle

  Míngmíng dōu xiǎng hǎo de

  Nǎodai quán kòngbáile

  Jiē xìalái gāi zěnme zuò

  Shì yányǔ háishì màn dòngzuò

  Hǎoxìang dōu bù tài hǎo shuō

  Gāngà zhèng gāi zěnme pò

  Hái bùrú jìu zhíjiē zuò

  Wèishéme yào xiǎng nàme duō

  Duō zhìzào yīdiǎn qiǎohé

  Bù sùan zùi hùai de jiéguǒ

  Rúguǒ tiān túrán xìa qǐle yǔ

  Wǒ bù hùi bì duǒ

  Yīnwèi wǒ zhīdào yǒu yī gèrén

  Hùi shǒuhùzhe wǒ

  Jìusùan yǒu yītiān

  Hùixīng túrán zhùang xìangle dìqíu

  Méiguānxì zhǐyào yǒu nǐ

  Wǒ de fēi qíu
   
  Thao Asuki thích bài này.
  Last edited by a moderator: 27/10/2019
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...