Review Sách Destination B1 - Nguyễn Hải Hằng

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Tĩnh Nghi, 16 Tháng mười 2021.

 1. Tĩnh Nghi

  Bài viết:
  21
  Sách destination B1 grammar & vocabulary with Answer Key gồm 14 Review và 42 Unit

  - Unit 1, 2, 3 gồm các thì: Thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì quá khứ, thì quá khứ tiếp diễn. Ngoài ra còn học cách sử dụng cụm từused tostative verds.

  3 unit đầu tiên sẽ hệ thống lại những kiến thức, từ vựng cơ bản, thông dụng nhất nhằm lấy lại gốc.

  Từ unit 4 đến unit 42 sẽ được chia làm 14 review. Mỗi review sẽ có 3 unit và sẽ có 2 unit grammar và 1 unit vocabulary

  - Review 1:

  +Unit 4: Grammar: Present perfect simple, present perfect continuous

  +Unit 5: Grammar: Past perfect simple, past perfect continuous

  +Unit 6: Vocabulary: Learning and doing

  - Review 2:

  +Unit 7: Grammar: Present perfect (present continuous, will, be going to, present simple)

  +Unit 8: Grammar: Prepositions of time and place

  +Unit 9: Vocabulary: Coming and going

  - Review 3:

  +Unit 10: Grammar: The passive 1

  +Unit 11: Grammar: The passive 2

  +Unit 12: Vocabulary: Friends and relations

  - Review 4:

  +Unit 13: Grammar: Countable and uncountable nouns

  +Unit 14: Articles

  +Unit 15: Vocabulary: Buying and selling

  - Review 5

  +Unit 16: Grammar: Pronouns and possessive determiners

  +Unit 17: Grammar: Relative clauses

  +Unit 18: Vocabulary: Inventions and discoveries

  - Review 6:

  +Unit 19: Grammar: Modals 1: Ability, permission, advice

  +Unit 20: Grammar: Modals 2: Obligation, probability

  +Unit 21: Vocabulary: Sending and receiving

  - Review 7:

  PROGRESS TEST 1: UNIT 1-21

  +Unit 22: Grammar: Modals 3: The modal perfect

  +Unit 23: Grammar: Questions, question tags, indirect questions

  +Unit 24: Vocabulary: People and daily life

  - Review 8:

  +Unit 25: Grammar: So and such, too and enough

  +Unit 26: Grammar: Comparatives and superlatives

  +Unit 27: Vocabulary: Working and earning

  - Review 9:

  +Unit 28: Grammar: Conditionals 1 :(zero, first, second)

  +Unit 29: Grammar: Conditionals 2 :(third)

  +Unit 30: Vocabulary: Body and lifestyle

  - Review 10:

  +Unit 31: Grammar: Reported speech

  +Unit 32: Grammar: Reported questions, orders, requests

  +Unit 33: Vocabulary: Creating and building

  - Review 11:

  +Unit 34: Grammar: Direct and indirect objects

  +Unit 35: Grammar: Wish

  +Unit 36: Vocabulary: Nature and the universe

  - Review 12:

  +Unit 37: Grammar: ing and infinitive

  +Unit 38: Grammar: Both, either, neither, so, nor

  +Unit 39: Vocabulary: Laughing and crying

  - Review 13:

  +Unit 40: Grammar: Connectives

  +Unit 41: Grammar: The causative

  +Unit 42: Vocabulary: Problems and solutions

  - Review 14:

  PROGRESS TEST 2: UNIT 22-44

  Reference section:

  +Irregular present form

  +Irregular verds

  +Topic vocabulary

  +Phrasal verds

  +Prepositional phrases

  +Word patterns

  +Word formation

  Cuốn sách này phù hợp với những bạn học từ cơ bản. Mỗi unit sẽ có cả lý thuyết lẫn bài tập thực hành gồm 6 phần từ A-F. Khi trình độ của các bạn tăng lên thì có thể sử dụng cuốn B1, C1 và C2.

  Những bạn dự thi IELST thì có thể sử dụng cuốn này được và học xong cuốn này cộng thêm phần nghe, nói đọc viết của các bạn ổn thì IELST sẽ đạt khoảng 3.5

  Chúc các bạn học tốt nha. Moa moa
   
  Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
 2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...