Tiếng Anh Reasons for teambuilding (có bản dịch)

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Tiểu Quy Quy, 17 Tháng mười một 2021.

 1. Tiểu Quy Quy (Tiểu Quy Quy)

  Bài viết:
  17
  Reasons for teambuilding

  1. Boost morale and motivation

  A survey done by C&IT/Center Parcs on event managers found that more than 80% of them conduct team-building activities to "boost morale and motivation". To ensure high team performance, every member of the team should feel motivated and confident in their team members and goals to achieve it. Team building activities help employees feel a sense of shared purpose which inspires them to achieve the task at hand and do it perfectly. People will also be more engaged and motivated to get work done for people that they know a little better. If people feel less lonely, they will feel more content. They will feel the motivation to hit more team goals and will see more of a purpose to the work they do. When your team successfully completes an activity as a direct result of working together, they'll start feeling really good about themselves as individuals. Besides, they'll also start thinking about themselves as a part of a group. Numerous studies have shown that teams who frequently worked together had higher motivational levels. Employees were more engaged at work when they were intrinsically motivated. Team building activities shift even the most individualistic members' perspectives.

  2. Enhance company/organization culture

  First of all, what is corporate culture and Why is it important? Corporate culture is understood as all the cultural values acquired during the formation process. It includes the conceptions, customs, traditions of the national, impact of the emotions, way of thinking, and behavior of each member of the enterprise. Corporate culture is increasingly valued and recognized for its role. Teambuilding is an important part of the corporate culture. It is teambuilding sessions such as camping, climbing, going to the beach, playing games, etc will be the key to connecting members in the business.

  When teams work together, it fosters creativity and innovation in the workplace. This improves their performance and effectiveness, resolves conflict and misunderstandings, and makes people more accepting of each other. More people start to gain recognition, which motivates them and others to achieve more and is better next time.

  3. Unlock leadership potential

  In addition, leadership skills are essential when participating in team building. Because we really need the cool head of someone who makes wise decisions and leads the team through challenges to the finish line. Teamwork helps employees take on leadership roles and help their team members fulfill their responsibilities. To make and achieve goals, they need to hold discussions, communicate, and actively listen to each other. Teamwork allows for problem-solving, strategic planning, and decision-making skills. It also teaches team members to be accountable for their decisions and actions. Thereby unlocking their leadership potential.

  4. Provides opportunities to get to know each other

  The last, Employees are often too busy working to interact with each other regularly. Often, there is a disconnect between employees at different levels of the organization. A day out of the office allows employees to see each other in a different light. By leaving the office behind, they can discuss their families and outside interests. Some employees may discover they both enjoy hiking, they went to the same college, or how their boss is a workaholic?

  Furthermore, for leaders and employees, team-building activities can help bridge the gap by letting them work together towards a common goal, helping them see each other as colleagues rather than leaders. Work can be very stressful but being surrounded by people you enjoy being around can make a big difference.

  Therefore, despite the size of your business, every employer should take into consideration incorporating such team-building activities.

  Dịch:

  Những lý do để xây dựng đội nhóm

  1. Thúc đẩy tinh thần và động lực

  Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi C & IT / Center Parcs về các nhà quản lý sự kiện cho thấy hơn 80% trong số họ thực hiện các hoạt động xây dựng nhóm để "thúc đẩy tinh thần và động lực". Để đảm bảo hiệu suất của nhóm cao, mọi thành viên trong nhóm nên cảm thấy có động lực và tự tin vào các thành viên trong nhóm của họ và các mục tiêu để đạt được. Các hoạt động xây dựng nhóm giúp nhân viên cảm thấy có mục đích chung, truyền cảm hứng cho họ để đạt được nhiệm vụ trong tầm tay và thực hiện nó một cách hoàn hảo. Mọi người cũng sẽ gắn bó hơn và có động lực để hoàn thành công việc cho những người mà họ biết rõ hơn một chút. Nếu mọi người cảm thấy ít cô đơn hơn, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện hơn. Họ sẽ cảm thấy có động lực để đạt được nhiều mục tiêu của nhóm hơn và sẽ thấy mục đích hơn đối với công việc họ làm. Khi nhóm của bạn hoàn thành thành công một hoạt động là kết quả trực tiếp của việc làm việc cùng nhau, họ sẽ bắt đầu cảm thấy thực sự hài lòng về bản thân với tư cách cá nhân. Bên cạnh đó, họ cũng sẽ bắt đầu nghĩ về mình như một phần của nhóm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các nhóm thường xuyên làm việc cùng nhau có mức động lực cao hơn. Nhân viên tham gia nhiều hơn vào công việc khi họ có động lực thực chất. Các hoạt động xây dựng nhóm thay đổi ngay cả quan điểm của các thành viên theo chủ nghĩa cá nhân nhất.

  2. Nâng cao văn hóa công ty / tổ chức

  Trước hết, văn hóa doanh nghiệp là gì và Tại sao nó lại quan trọng? Văn hóa doanh nghiệp được hiểu là tất cả những giá trị văn hóa có được trong quá trình hình thành. Nó bao gồm quan niệm, phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, tác động đến tình cảm, cách nghĩ, cách ứng xử của từng thành viên trong doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp ngày càng được coi trọng và ghi nhận vai trò của nó. Teambuilding là một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Chính những buổi teambuilding như cắm trại, leo núi, đi biển, chơi game.. sẽ là chìa khóa gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp.

  Khi các nhóm làm việc cùng nhau, nó sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới ở nơi làm việc. Điều này cải thiện hiệu suất và hiệu quả của họ, giải quyết xung đột và hiểu lầm, đồng thời khiến mọi người chấp nhận nhau hơn. Nhiều người bắt đầu được công nhận hơn, điều này thúc đẩy họ và những người khác đạt được nhiều thành tích hơn và tốt hơn vào lần sau.

  3. Khai phá tiềm năng lãnh đạo

  Ngoài ra, kỹ năng lãnh đạo rất cần thiết khi tham gia xây dựng nhóm. Bởi chúng ta rất cần cái đầu lạnh của một người đưa ra những quyết định sáng suốt và dẫn dắt cả đội vượt qua các thử thách để về đích. Làm việc theo nhóm giúp nhân viên đảm nhận vai trò lãnh đạo và giúp các thành viên trong nhóm hoàn thành trách nhiệm của họ. Để thực hiện và đạt được mục tiêu, họ cần tổ chức các cuộc thảo luận, giao tiếp và tích cực lắng nghe lẫn nhau. Làm việc theo nhóm cho phép các kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định. Nó cũng dạy các thành viên trong nhóm phải chịu trách nhiệm về các quyết định và hành động của họ. Từ đó khai mở tiềm năng lãnh đạo của họ.

  4. Cung cấp cơ hội để làm quen với nhau

  Cuối cùng, Nhân viên thường quá bận rộn với công việc để có thể tương tác với nhau thường xuyên. Thông thường, có sự mất kết nối giữa các nhân viên ở các cấp khác nhau của tổ chức. Một ngày ra khỏi văn phòng cho phép các nhân viên nhìn thấy nhau dưới một góc nhìn khác. Bằng cách rời khỏi văn phòng, họ có thể thảo luận về gia đình và những sở thích bên ngoài. Một số nhân viên có thể phát hiện ra cả hai đều thích đi bộ đường dài, họ học cùng trường đại học, hoặc sếp của họ là một người nghiện công việc như thế nào?

  Hơn nữa, đối với các nhà lãnh đạo và nhân viên, các hoạt động xây dựng nhóm có thể giúp thu hẹp khoảng cách bằng cách để họ làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung, giúp họ coi nhau như đồng nghiệp hơn là lãnh đạo. Công việc có thể rất căng thẳng nhưng được bao quanh bởi những người bạn thích ở bên có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

  Do đó, bất chấp quy mô doanh nghiệp của bạn, mọi nhà tuyển dụng nên cân nhắc việc kết hợp các hoạt động xây dựng nhóm như vậy.

  Thật vui các bạn đã đọc hết bài viết của mình. Xin cảm ơn.

  (Tiểu Quy Quy)
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...