Tiếng Anh Phrasal verbs

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi iammai, 27 Tháng tám 2021.

 1. iammai

  Bài viết:
  14
  [ P H R A S A L V E R B S]

  1. Bring forward: Change the date/time of an event so it happens earlier. (đẩy lịch hẹn 1 sự kiện)

  2. Carry on: Continue. (tiếp tục)

  3. Get round to: Start (after planning to do something for a long time). (bắt đầu sau khi lên kế hoạch rất lâu)

  4. Get up to: Do something you shoud not do. (làm những điều không nên)

  5. Go in for: Enter (a competetion, etc). (bước vào)

  6. Go off: Stop liking. (ngừng thích)

  7. Join in: Participate, take part. (tham gia)

  8. Knock out: Defeat and remove from a competition, make unconscious. (đánh bại)

  9. Look out: Be careful. (cẩn thận)

  10. Pull out: Stop being involved in an activity. (rút ra khỏi)

  11. Put off: Delay. Postpone. (hoãn)

  12. Put up with: Tolerate. (tha thứ)

  13. Take to: Start (as a habit). (bắt đầu như một thói quen)

  14. Take up: Start (a hobby, sport, etc), fill an amount of space time. (bắt đầu một sở thích, một môn thể thao, lấp đầy thời gian rảnh rỗi)

  15. Break down: Stop working (for a machine, etc). (ngừng hoạt động) - VD: Máy móc..

  16.come off: Succeed. (thành công)

  17.come on: Develop or make progress. (phát triển, tiến bộ)

  18.come up with: Think of (an idea, a plan, etc). (nảy ra) - VD: Ý tưởng..

  19. Find out: Discover information. (khám phá ra thông tin gì đó)

  20. Turn off: Stop a machine working. (tắt máy)
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...