Những câu chúc mừng ngày nhà 20 /11 bằng tiếng anh hay và ý nghĩa

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi raincry, 17 Tháng mười một 2020.

 1. raincry

  Bài viết:
  69
  [​IMG]

  - Teaching is the profession that teaches all the other professions.

  (Giáo viên là nghề dạy tất cả các nghề khác. )

  - You are the bestest Teacher in this world. Wherever I may go in my life, I will always remember that I had an excellent guide in the form of a teacher, You.

  (Thầy/Cô là giáo viên tuyệt vời nhất trên thế giới này. Bất cứ lúc nào trong cuộc đời này, em sẽ luôn ghi nhớ rằng mình đã có một người hướng dẫn tuyệt vời như thầy/cô)

  – I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you

  (Em tìm thấy sự hướng dẫn, tình bạn, kỷ luật và tình yêu, tất cả mọi thứ, ở một người. Và người đó là Thầy/Cô)

  – Thank You Teacher for all the things you have done for us.

  (Cảm ơn Thầy/Cô vì tất cả những gì Thầy/Cô đã làm cho chúng em)

  – You are not only our teacher. Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful to you for your support.

  (Thầy/Cô không chỉ là giáo viên của chúng em. Đúng hơn, Thầy/Cô là bạn, là triết gia và là người hướng dẫn, tất cả những thứ đó được đúc kết thành một người. Chúng em sẽ luôn biết ơn Thầy/Cô đã dạy dỗ)

  - We will always be thankful to you for all the hard work and efforts you have put in, for educating us.

  (Chúng em sẽ luôn biết ơn Thầy/Cô vì tất cả những khó khăn và nỗ lực mà Thầy/Cô đã bỏ ra để dạy dỗ chúng em)

  – Without you, we would have been lost. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today.

  (Nếu không có Thầy/Cô, chúng em đã lạc lối. Cảm ơn Thầy/Cô đã hướng dẫn chúng em, truyền cảm hứng và tạo nên chúng em như ngày hôm nay)

  – Dear teacher, you didn't just teach a subject, you taught what you love, and it showed. Happy Vietnamese Teacher's Day.

  (Thưa Thầy/Cô, Thầy/Cô không chỉ dạy một môn học, Thầy/Cô dạy những gì mà Thầy/Cô yêu thích, và nó thể hiện được những điều đó. Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam)

  - A simple 'thank you' is probably not enough. Not only have you taught me lessons from the book, you have also taught me lessons from life. So here's wishing you a Happy Vietnamese Teacher's Day.

  (Một câu 'cảm ơn' đơn giản có lẽ là không đủ. Thầy/Cô không chỉ dạy cho em những bài học từ cuốn sách mà bạn còn dạy em những bài học từ cuộc sống. Vì vậy, em hy vọng Thầy/Cô sẽ có một ngày nhà giáo Việt Nam vui vẻ)

  [​IMG]
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...