Nhìn Không Thấy - A Tế

Thảo luận trong 'Nhạc Quốc Tế' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 1/7/2019.

 1. Minh Nguyệt

  Minh Nguyệt Người Lạ

  Tham gia ngày:
  12/6/2018
  Bài viết:
  8,264
  Xem: 119
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả


  Lyrics:

  那灰色的天 那残缺的月

  那微醺的烟

  没有光的夜 没有解的结

  没有你的我

  这空荡房间 这墙上照片

  这生锈琴弦

  缺了笑的脸 缺了花的叶

  缺了谁不变

  看不见谁为谁改变

  没有人会在乎你的不安或失眠

  就当作是无聊的消遣

  爱过了记得收敛

  看不见 你划的界限

  把心隔开就算还在

  只是在表演

  不必眷恋过去一切

  人难免会互相亏欠

  那灰色的天 那残缺的月

  那微醺的烟

  没有光的夜 没有解的结

  没有你的我

  这空荡房间 这墙上照片

  这生锈琴弦

  缺了笑的脸 缺了花的叶

  缺了谁不变

  看不见谁为谁改变

  没有人会在乎你的不安或失眠

  就当作是无聊的消遣

  爱过了记得收敛

  看不见 你划的界限

  把心隔开就算还在

  只是在表演

  不必眷恋过去一切

  人难免会互相亏欠

  看不见谁为谁改变

  没有人会在乎你的不安或失眠

  就当作是无聊的消遣

  爱过了记得收敛

  看不见 你划的界限

  把心隔开就算还在

  只是在表演

  不必眷恋过去一切

  人难免会互相亏欠

  Pinyin:

  Nà huīsè de tiān nà cánquē de yuè

  Nà wéi xūn de yān

  Méiyǒu guāng de yè méiyǒu jiě de jié

  Méiyǒu nǐ de wǒ

  Zhè kōng dàng fángjiān zhè qíang shàng zhàopìan

  Zhè shēng xìu qín xían

  Quēle xìao de liǎn quēle huā de yè

  Quēle shéi bù bìan

  Kàn bùjìan shéi wèi shéi gǎibìan

  Méiyǒu rén hùi zàihū nǐ de bù'ān huò shīmían

  Jìu dàng zuò shì wúlíao de xiāoqiǎn

  Àiguòle jìdé shōuliǎn

  Kàn bùjìan nǐ hùa de jièxìan

  Bǎ xīn gé kāi jìusùan hái zài

  Zhǐshì zài biǎoyǎn

  Bùbì jùanlìan guòqù yīqiè

  Rén nánmiǎn hùi hùxiāng kuīqìan

  Nà huīsè de tiān nà cánquē de yuè

  Nà wéi xūn de yān

  Méiyǒu guāng de yè méiyǒu jiě de jié

  Méiyǒu nǐ de wǒ

  Zhè kōng dàng fángjiān zhè qíang shàng zhào pìan

  Zhè shēng xìu qín xían

  Quēle xìao de liǎn quēle huā de yè

  Quēle shéi bù bìan

  Kàn bùjìan shéi wèi shéi gǎibìan

  Méiyǒu rén hùi zàihū nǐ de bù'ān huò shīmían

  Jìu dàng zuò shì wúlíao de xiāoqiǎn

  Àiguòle jìdé shōuliǎn

  Kàn bùjìan nǐ hùa de jièxìan

  Bǎ xīn gé kāi jìusùan hái zài

  Zhǐshì zài biǎoyǎn

  Bùbì jùanlìan guòqù yīqiè

  Rén nánmiǎn hùi hùxiāng kuīqìan

  Kàn bùjìan shéi wèi shéi gǎibìan

  Méiyǒu rén hùi zàihū nǐ de bù'ān huò shīmían

  Jìu dàng zuò shì wúlíao de xiāoqiǎn

  Àiguòle jìdé shōuliǎn

  Kàn bùjìan nǐ hùa de jièxìan

  Bǎ xīn gé kāi jìusùan hái zài

  Zhǐshì zài biǎoyǎn

  Bùbì jùanlìan guòqù yīqiè

  Rén nánmiǎn hùi hùxiāng kuīqìan
   
  Last edited by a moderator: 15/12/2019 lúc 7:21 PM
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...