[Lyrics + Vietsub] Ngoài Ý Muốn - Tiết Chi Khiêm, Đại Trương Vĩ

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Hoài Dương, 23 Tháng sáu 2018.

 1. Hoài Dương

  Bài viết:
  199


  Lyrics

  我在清晨的路上谁被我遗忘

  Wǒ zài qīngchén de lùshàng shéi bèi wǒ ýiwàng

  我在深夜里旅行谁被我遗忘

  Wǒ zài shēnyè lǐ lǚxíng shéi bèi wǒ ýiwàng

  肩上的破旧行囊能收藏多少坚强

  Jiān shàng de pòjìu xíngnáng néng shōucáng duōshǎo jiānqíang

  不如全身赤裸还给我那脆弱

  Bùrú quánshēn chìluǒ hái gěi wǒ nà cùirùo

  明知这是一场意外你要不要来

  Míngzhī zhè shì yī chǎng ỳiwài nǐ yào buyàò lái

  明知这是一场重伤害你会不会来

  Míngzhī zhè shì yī chǎng zhòng shānghài nǐ hùi bù hùi lái

  当疯狂慢慢从爱情离开

  Dāng fēngkúang màn man cóng àiqíng líkāi

  还有什么你值得感慨

  Hái yǒu shé me nǐ zhídé gǎnkǎi

  如果风景早已都不存在

  Rúguǒ fēngjǐng zǎoyǐ dōu bù cúnzài

  我想我谁都不爱

  Wǒ xiǎng wǒ shéi dōu bù ài

  我在清晨的路上谁被我遗忘

  Wǒ zài qīngchén de lùshàng shéi bèi wǒ ýiwàng

  我在深夜里旅行谁被我遗忘

  Wǒ zài shēnyè lǐ lǚxíng shéi bèi wǒ ýiwàng

  肩上的破旧行囊能收藏多少坚强

  Jiān shàng de pòjìu xíngnáng néng shōucáng duōshǎo jiānqíang

  不如全身赤裸还给我那脆弱

  Bùrú quánshēn chìluǒ hái gěi wǒ nà cùirùo

  明知这是一场意外你要不要来

  Míngzhī zhè shì yī chǎng ỳiwài nǐ yào buyàò lái

  明知这是一场重伤害你会不会来

  Míngzhī zhè shì yī chǎng zhòng shānghài nǐ hùi bù hùi lái

  当疯狂慢慢从爱情离开

  Dāng fēngkúang màn man cóng àiqíng líkāi

  还有什么你值得感慨

  Hái yǒu shé me nǐ zhídé gǎnkǎi

  如果风景早已都不存在

  Rúguǒ fēngjǐng zǎoyǐ dōu bù cúnzài

  我想我谁都不爱

  Wǒ xiǎng wǒ shéi dōu bù ài

  明知这是一场意外你要不要来

  Míngzhī zhè shì yī chǎng ỳiwài nǐ yào buyàò lái

  明知这是一场重伤害你会不会来

  Míngzhī zhè shì yī chǎng zhòng shānghài nǐ hùi bù hùi lái

  当疯狂慢慢从爱情离开

  Dāng fēngkúang màn man cóng àiqíng líkāi

  还有什么你值得感慨

  Hái yǒu shé me nǐ zhídé gǎnkǎi

  如果风景早已都不存在

  Rúguǒ fēngjǐng zǎoyǐ dōu bù cúnzài

  我想我谁都不爱 谁都不爱

  Wǒ xiǎng wǒ shéi dōu bù ài shéi dōu bù ài
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng một 2019
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...