[Lyrics + Vietsub] Nếu Như Anh Là Lý Bạch - Hoa Thần Vũ, Phạm Viên Viên

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Yunmei, 2 Tháng tám 2018.

 1. Yunmei Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  58
  Nếu Như Anh Là Lý Bạch - 如果你是李白

  (Cut Cuộc Chiến Thiên Lại)

  Nguyên xướng: Hoa Thần Vũ & Phạm Viên Viên  Lyrics:

  Nǐ yòu bùshì lǐbái bùyòng shuō shī de duìbái

  Bùyòng jiǔ hòu ānpái làngmàn de jiāodài

  Gǎnqíng suīrán shībài hái hǎo tiándiǎn hěn jīngcǎi

  Xièxiè nǐ de zhāodài zhè yīcì de dān wǒ lái mǎi yuánliàng wǒ xīnqíng hái yúkuài

  Wèishéme yào fēnkāi wǒ lián cāi yě bùxiǎng cāi

  Wǒ bùshì yōngcái nǐ bùshì tiāncái yě bùshì shānghài wǒ nà zhǒng réncái

  Bù ài jiù bù ài líkāi jiù bàibài wǒ bùxiǎng tīng shénme wǒmen hébulái

  Wǒ yǒu jiémù zài pái yǒu hěnduō dōngxī xiǎng mǎi

  Rúguǒ nǐ shì lǐbái mèilì liú gěi hòu rén chóngbài bié zǔ'àile wǒ de wǔtái

  Wèishéme yào fēnkāi wǒ lián cāi yě bùxiǎng cāi

  Hǒ bùshì sāngtián nǐ bùshì cānghǎi nǐ bù yào yǐwéi nǐ tèbié kě'ài

  Hěnduō rén liàn'ài hěnduō rén fēnkāi wǒ bù huì yǐwéi wǒ tèbié shībài

  Wǒ bùshì yōngcái nǐ bùshì tiāncái yě bùshì shānghài wǒ nà zhǒng réncái

  Bù ài jiù bù ài nán āi jiù bù āi zhǐ gěi nǐ yī fēnzhōng xiǎng xiǎng zěnme shuō bàibài

  Chuáng qián míngyuèguāng yí shì dìshàng shuāng

  Jǔ tóu wàng míng yuè dītóu sī gùxiāng

  Wǒ bùshì yōngcái nǐ bùshì tiāncái yě bùshì shānghài wǒ nà zhǒng réncái

  Bù ài jiù bù ài nán āi jiù bù āi zhǐ gěi nǐ yī fēnzhōng xiǎng xiǎng zěnme shuō bàibài
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng tám 2018
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...