[Lyrics] My I - Jun, The8

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Gill, 20 Tháng chín 2020.

 1. Gill Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,267
  Bài hát: MY I (Chinese Version)

  Trình bày: SEVENTEEN - JUN&THE8


  "Cả hai chúng tôi đều là những kẻ ôm ấp mơ ước, chỉ một tia hi vọng nhỏ bé cũng có thể chiếu sáng cả con đường"


  Lyric:

  Míwù zhōng hǎoxìang yuǎnfāng nà shì wǒ shúxī de shēnyǐng

  Nà shēnyǐng pūshuòmílí piāozhe sànzhe xiāozhe

  Ràng wǒ yuǎnlí ràng wǒ kàojìn

  Huīdòngzhe shuāngshǒu hǎoxìang zài nàlǐ Tell me about it

  Rúguǒ hái yǒu lìng yīgè shìjiè

  Shì bùshì nǐ shì lìng gè wǒ

  Yībù yībù xìang nǐ kàojìn

  Qíanfāng jīngjí mìbù dàdì

  Shēn chū shuāngshǒu qíanfāng yǒu wǒ zài zhèlǐ

  Wǒmen hùi xiāng jìan bùyào qù xiǎngnìan

  (l'll know) zhè shì nǐ de wèilái

  (l'll know) zhè shì wǒ de guòqù

  Wǒmen hùi xiāng jìan wàngjìle xiǎngnìan

  (l'll know) wǒ hùi shǒuhùzhe nǐ

  (I'll know) yǒngyuǎn bù lì bù qì

  My I

  My I

  Zài wǒ bèihòu de chìbǎng dàodǐ

  Shénme shíhòu cái kěyǐ zhǎnkāi a

  Nándào yǒu fēng chuī lái de shíhòu

  Zhè shuāng chìbǎng cái kěyǐ zhǎnkāi ma

  Dāng wǒ bì shàng yǎnjīng dāng wǒ yònglì hūxī

  Suō jìn zìjǐ yǐngzi lǐ qù táobì

  Měi rì fǎnghúang zài nà bēishāng zhōng bù tíng

  Yībù yībù xìang nǐ kàojìn

  Qíanfāng jīngjí mìbù dàdì

  Shēn chū shuāngshǒu qíanfāng yǒu wǒ zài zhèlǐ

  Wǒmen hùi xiāng jìan bùyào qù xiǎngnìan

  (l'll know) zhè shì nǐ de wèilái

  (l'll know) zhè shì wǒ de guòqù

  Wǒmen hùi xiāng jìan wàngjìle xiǎngnìan

  (l'll know) wǒ hùi shǒuhùzhe nǐ

  (I'll know) yǒngyuǎn bù lì bù qì

  My I

  My I

  Wǒmen hùi xiāng jìan wàngjìle xiǎngnìan

  (l'll know) wǒ hùi shǒuhùzhe nǐ

  (I'll know) yǒngyuǎn bù lì bù qì

  My I

  My I
   
 2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...