[Lyrics] Mưu Tính Trước - Đại Lí Nhân

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Minh Nguyệt, 22 Tháng năm 2019.

 1. Minh Nguyệt Thanh Xuân Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,106


  Lyrics:

  Hébì yào nàme duō de jìekǒu

  Ràng wǒ nèijìu zìjǐ hái ài dé bùgòu

  Ỳumóule hěnjiǔ bùgùo shì xiǎng fēnshǒu

  Hébù zhíjíeliǎodāng de shuō chūkǒu

  Jìrán nǐ fēi yào nǐ de ziyòú

  Wǎnlíu yě hùi ràng wǒ wěiqu dào zùihòu

  Jiān'áole zhème jiǔ

  Yǐ meiyó̌u jìxù de lǐyóu

  [Đk: ]

  Fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu.

  Tā zhǐyào ziyòú

  Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu

  Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu

  Wǒ yě xiǎng yào ziyòú

  Tā dōu bù nánshòu.

  Tā zhǐyào ziyòú

  Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu

  Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu

  Jìrán nǐ fēi yào nǐ de ziyòú

  Wǎnlíu yě hùi ràng wǒ wěiqu dào zùihòu

  Jiān'áole zhème jiǔ

  Yǐ meiyó̌u jìxù de lǐyóu

  [Đk: ]

  Fǎnzhèng tā dōu bù nánshòu.

  Tā zhǐyào ziyòú

  Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu

  Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu

  Tā dōu bù nánshòu.

  Tā zhǐyào ziyòú

  Tā dōu bù hùi lǐhùi wǒ de gǎnshòu

  Tuī dào wú lù kě zǒu bùrú jìu fàng kāi shǒu
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...