Mạc Vấn Quy Kỳ - Tưởng Tuyết Nhi - FMV Trần Tình Lệnh

Thảo luận trong 'Nhạc Quốc Tế' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 7/12/2019.

 1. Xem: 878
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả


  Bài hát: Mạc Vấn Quy Kỳ (Chớ hỏi ngày về) - Tưởng Tuyết Nhi.

  Lyrics:

  Cáng jìn xīnkǒu de cì

  Bù wǎng xún yě rúcǐ

  Chénmò yǒushí zùihòu yīn nǐ fàngsì

  Nóng mò nán zhān xīnshì

  Hán yè zěn jì xiāngsī

  Chénmò yǒushí nìan xiǎng yǒushí

  Shéi juébié xiāngsī chéng jí mò wèn tiānyá

  Yě mò wèn guīqī

  Zěnnài hé wú rén liǎojiě qíng dùan zhī shí

  Lěngnuǎn zì zhī

  Shéi juébié xiāngsī chéng jí mò wèn tiānyá

  Yě mò wèn guīqī

  Zěnnài hé wú rén liǎojiě wǒ xīnsī

  Cáng jìn xīnkǒu de cì

  Bù wǎng xún yě rúcǐ

  Chénmò yǒushí zùihòu yīn nǐ fàngsì

  Nóng mò nán zhān xīnshì

  Hán yè zěn jì xiāngsī

  Chénmò yǒushí nìan xiǎng yǒushí

  Shéi juébié xiāngsī chéng jí mò wèn tiānyá

  Yě mò wèn guīqī

  Zěnnài hé wú rén liǎojiě qíng dùan zhī shí

  Lěngnuǎn zì zhī

  Shéi juébié xiāngsī chéng jí mò wèn tiānyá

  Yě mò wèn guīqī

  Zěnnài hé wú rén liǎojiě wǒ xīnsī

  Shéi juébié xiāngsī chéng jí mò wèn tiānyá

  Yě mò wèn guīqī

  Zěnnài hé wú rén liǎojiě qíng dùan zhī shí

  Lěngnuǎn zì zhī

  Shéi juébié xiāngsī chéng jí mò wèn tiānyá

  Yě mò wèn guīqī

  Zěnnài hé wú rén liǎojiě wǒ xīnsī.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...