[Lyrics + Vietsub] Lost N Found - Lovelyz

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi WoollimStan, 9 Tháng một 2019.

 1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

  Bài viết:
  128


  Lost N Found

  Lovelyz

  네가 좋아 쉽게 말해도

  지금 내 맘조차 가볍단 건 아니야

  모를 거야 내 말에 달았던

  꼬리표의 크기와 적혀진 이름

  예쁘게 눌러 쓴 글씨는

  친구 이상을 분명히 말하잖아

  날 찾아가 오늘은 가득 쌓인 고백들을

  도통 닿질 않아서 초라한 나의 진심을

  날 찾아가 턱 끝에서 삼킨 말들을

  이쯤 하면 알 텐데 하얗게 모르는 너야

  실은 말야 조금 이상해

  그런 눈치 없음 마저 나는 좋아해

  별 뜻 없이 날 보며 건넸던

  다정했던 목소리 그건 내 이름

  꼼꼼히 신경 쓴 말씨는

  친구보다는 많은 걸 말했잖아

  날 찾아가 오늘은 가득 쌓인 고백들을

  도통 닿질 않아서 초라한 나의 진심을

  날 찾아가 턱 끝에서 삼킨 말들을

  이쯤 하면 알 텐데 하얗게 모르는 너야

  그 또한 사랑이겠죠 바라만 보다 그친다 해도

  (Maybe not, Maybe not)

  그 또한 사랑이겠죠 내가 그렇게 부를 테니

  그래도 그건 그대로 슬퍼

  이대로 널 보낼 순 없어

  널 좋아해 가볍게 툭 하니 던지고

  장난 속에 담아서 몇 번을 돌려 말하고

  널 사랑해 포장해둔 그때 그대로

  주인 없이 낡아서 먼지만 쌓여가잖아

  날 찾아가 오늘은 가득 쌓인 고백들을

  도통 닿질 않아서 초라한 나의 진심을

  날 찾아가 턱 끝에서 삼킨 말들을

  이쯤 하면 알 텐데 하얗게 모르는 너야
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...