List Truyện Nam Sinh, Thị Giác Nam Chủ Vô CP

Thảo luận trong 'Thùng Rác - Tái Chế' bắt đầu bởi chiqudoll, 23 Tháng bảy 2021.

 1. chiqudoll

  Bài viết:
  279

  1. Khoái xuyên chi tiêu dao đạo

  Tác giả: Tạ Thanh

  Tình trạng: Hoàn thành.

  2. Tương lai thiên vương

  Tác giả: Trần Từ Lại Điều

  Tình trạng: 507 chương, hoàn thành.

  3. Tinh cấp thợ săn

  Tác giả: Trần Từ Lại Điều

  Tình trạng: 427 chương, hoàn thành.

  4. Thông U Đạo Thánh

  Tác giả: Phong Thất Nguyệt

  Tình trạng: 582 chương, hoàn thành.

  Review Truyện - Review Thông U Đại Thánh - Phong Thất Nguyệt - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

  5. Siêu Cấp Nam Thần

  Tác giả: Giang Hồ Bất Kiến

  Tình trạng: 442 chương, hoàn thành.

  6. Hồng hoang chi vu tộc đại tôn

  Tác giả: Hắc Nhãn Bạch Phát.

  Tình trạng: 433 chương, hoàn thành.

  7. Quỷ Bí Chi Chủ

  Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc.

  Tình trạng: Chương, hoàn thành.

  8. Minh nhật chi kiếp

  Tác giả: Hùng Lang Cẩu.

  Tình trạng: 1170 chương, hoàn thành.

  9. Cosma đế quốc

  Tác giả: Tam Cước Giá.

  Tình trạng: 1490 chương, hoàn thành.

  10. Gang tấc chi gian nhân tẫn địch quốc

  Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm.

  Tình trạng: 1178 chương, hoàn thành.

  11. Ta có một cái thuần thục độ giao diện

  Tác giả: Hành Vi Kim Dung.

  Tình trạng: Đang ra chương.

  12. Mạnh Nhất Boss Hệ Thống

  Tác giả: Phong Thất Nguyệt

  Tình trạng: 1501 chương, hoàn thành.

  13. Trọng sinh chi Ma giáo giáo chủ

  Tác giả: Phong Thất Nguyệt

  Tình trạng: 1493 chương, hoàn thành.

  14. Luân hồi nhạc viên

  Tác giả: Na Nhất Chỉ Văn Tử.

  Tình trạng: Đang ra chương.

  15. Cổ chân nhân

  Tác giả: Cổ Chân Nhân.

  Tình trạng: Đang bị ngưng ở chương 2324.

  16. Mệt thành nhà giàu số một từ trò chơi bắt đầu

  Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy

  Tình trạng: Đang ra chương.

  Review Truyện - Mệt Thành Nhà Giàu Số Một Từ Trò Chơi Bắt Đầu - Thanh Sam Thủ Túy - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

  17. Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

  Tác giả: Bát Nguyệt Phi Ưng.

  Tình trạng: 1488 chương, hoàn thành.

  18. Siêu thời không xuyên qua

  Tác giả: Lưu Niên Vãng Sự.

  Tình trạng: 790 chương, hoàn thành.

  19. Mạt Thế Triệu Hoán Cuồng Triều

  Tác giả: Hắc Tâm Đích Đại Bạch.

  Tình trạng: Chương, hoàn thành.

  20. Ban Sơ Tầm Đạo Giả

  Tác giả: Quất Tử Bá Tước.

  Tình trạng: Đang ngưng ở chương 855.

  21. Ma tà chi chủ

  Tác Giả: Vĩnh Bất Lạc Ngũ.

  Tình trạng: Đang ra chương.

  22. Trợ quỷ làm vui hệ thống

  Tác giả: Tả Đoạn Thủ.

  Tình trạng: 897 chương, hoàn thành.

  23. Khoa kỹ vu sư

  Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam

  Tình trạng: 1552 chương, hoàn thành.

  24. Vị diện cửa hàng tiện lợi

  Tác giả: Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong

  Tình trạng: 113 chương, hoàn thành.

  25. Không làm động họa liền sẽ chết

  Tác giả: Thảo Vong Xuyên

  Tình trạng: 251 chương, hoàn thành.

  26. Địa Hạ Thành Ngoạn Gia

  Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên

  Tình trạng: 599 chương, hoàn thành.

  27. Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại

  Tác giả: Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

  Tình trạng: 1474 chương, hoàn thành.

  28. Đại lão tự mang một vạn cái áo choàng

  Tác giả: Lương Thư Nguyệt

  Tình trạng: 127 chương, hoàn thành.

  29. Sử thượng nghèo nhất bắt hồn sư

  Tác giả: Tả Mộc Trà Trà Quân

  Tình trạng: 186 chương, hoàn thành.

  30. Ta trở thành Quang Minh thần

  Tác giả: Cật Đột Thứ Đích Hàm Ngư

  Tình trạng: 626 chương, hoàn thành.

  31. Phi thăng thất bại lúc sau

  Tác giả: Công Tử Vô Thường

  Tình trạng: 176 chương, hoàn thành.

  32. Quỷ sai phát sóng trực tiếp thăng chức nhớ

  Tác giả: Nhất Thoa Yên Ngư 2 Hào

  Tình trạng: 927 chương, hoàn thành.

  33. Từ tiên hiệp thế giới trở về

  Tác giả: Phát Cuồng Đích Yêu Ma

  Tình trạng: 2452 chương, hoàn thành.

  34. Lưu Lạc Tại Chư Thiên

  Tác giả: Ba Hạ Khách

  Tình trạng: 1082 chương, hoàn thành.

  35. Cầu đạo võ hiệp thế giới

  Tác giả: Đại Hoang Tán Nhân

  Tình trạng: 744 chương, hoàn thành.

  36. Thần sủng tiến hóa

  Tác giả: Tửu Trì Túy

  Tình trạng: 832 chương, hoàn thành.

  37.netheril huy hoàng

  Tác giả: Lê Minh C

  Tình trạng: 1343 chương, hoàn thành.

  38. Toàn Cầu Tan Vỡ

  Tác giả: Toàn cầu băng phôi

  Tình trạng: Đang ngưng ở chương 603.

  39. Tai Ách Thu Dụng Sở

  Tác giả: Huyễn Mộng Liệp Nhân

  Tình trạng: 1271 chương, hoàn thành.

  40. Ta đồ đệ đều là đại vai ác

  Tác giả: Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng

  Tình trạng: 1714 chương, hoàn thành.

  Review Truyện - Review Ta Đồ Đệ Đều Là Đại Vai Ác - Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

  41. Trong ngoài thế giới

  Tác giả: Vãng Sinh Khuyết

  Tình trạng: 162 chương, hoàn thành.

  42. Ta Như Vậy Thiên Tài Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ

  Tác giả: Lộ Hỉ Ái

  Tình trạng: Đang ra chương.

  Review Truyện - Ta Như Vậy Thiên Tài Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ - Lộ Hỉ Ái - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

  43. Ta có một khối thuộc tính bản

  Tác giả: Dịch Tử Thất

  Tình trạng: 891 chương, hoàn thành.

  44. Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi

  Tác giả: Cật Bạch Thái Ma

  Tình trạng: Đang ra chương.

  Review Truyện - Sẽ Không Thực Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Đi - Cật Bạch Thái Ma - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

  45. Vô hạn chi cuồng mãng tiến hóa

  Tác giả: Bán Túy Du Tử

  Tình trạng: 76 chương, hoàn thành.

  46. Hoành đẩy từ cực nói bắt đầu

  Tác giả: Bất Tử Ngộ Không

  Tình trạng: Đang ra chương.

  47. Chinh Phục Dị Giới Từ Trò Chơi Bắt Đầu

  Tác giả: Ái Cật Lạt Kê Phấn

  Tình trạng: Đang ra chương.

  48. Ta Có Một Đám Địa Cầu Người Chơi

  Tác giả: Đệ Thất Cá Ma Phương

  Tình trạng: Đang ra chương.

  Review Truyện - Review: Ta Có Một Đám Địa Cầu Người Chơi - Đệ Thất Cá Ma Phương - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)

  49. Trọng sinh chi mạnh nhất Kiếm Thần

  Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu

  Tình trạng: 2770 chương, hoàn thành.

  50. Chư thiên kỷ

  Tác giả: Trang Tất Phàm

  Tình trạng: 2073 chương, hoàn thành.

  51. Ta chữa khỏi hệ trò chơi

  Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

  Tình trạng: Đang ra chương.

  52. Cầm ngôn thú ngữ tu chân người

  Tác giả: Tịch Thượng Huy Hào. QD

  Tình trạng: Đang ra chương.

  53. Võ đạo đan tôn

  Tác giả: Ám Ma Sư

  Tình trạng: 945 chương, hoàn thành.

  54. Ly Thiên Đại Thánh

  Tác giả: Thần Bí Nam Nhân

  Tình trạng: 997 chương, hoàn thành.

  55. Lê minh chi kiếm

  Tác giả: Viễn Đồng

  Tình trạng: Đang ra chương.

  Chiqu tạm tổng hợp được nhiêu đây, có gì sẽ bổ sung thêm sau nhé.

  Trong danh sách này Chiqu có bộ đọc bộ chưa, truyện hay hoặc dở thì Chiqu không biết đâu nhé. Gu đọc mỗi người mỗi khác, vụ này khó rạch ròi lắm.

  Chiqu chỉ đọc convert không thích đọc edit, các truyện này đều có ở trên trang wikidich, bản edit có chưa thì mình chịu, chẳng có thông tin nhé.

  Đăng ký VNO, để theo dõi thêm các bài viết cập nhật nghen.

  Đăng Ký - Việt Nam Overnight

  (Còn tiếp)
   
  Jancyha, nntc6761, Hàn Loan16 người khác thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...