Liên hệ bản thân: Trách nhiệm của em trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam?

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Milk Milk, 27 Tháng sáu 2021.

 1. Milk Milk

  Bài viết:
  45
  Trong thời đại hiện nay, phát triển đất nước theo lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng ta đang phấn đấu để đạt được mục tiêu xây dựng đất nước ta thành một đất nước có cơ sở vật chất–kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Muốn đạt được mục tiêu đó đất nước chúng ta phải có sự kết hợp giữa kinh tế, yếu tố con người.. trong đó chúng ta không thể không kể đến vai trò của người thanh niên hiện nay.

  Thanh niên là lực lượng nồng cốt khơi dậy hào khí Việt Nam và lòng tự hào dân tộc. Nhiệm vụ của thanh niên là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, quyết tâm xóa bỏ tình trạng nước nghèo và kém phát triển, vươn lên trở thành nước phát triển, văn minh và tiến bộ:


  1. Trước hết, để có được sức mạnh to lớn của thời đại, cần rèn luyện cho mình kĩ năng tự học, gắng sức học tập, văn hóa, chính trị, nắm bắt và tận dụng mọi thời cơ thâu tóm tri thức, đẩy lùi nguy cơ, tạo lên sức mạnh tổng hợp, nắm vững nguồn tri thức của nhân loại, góp phần xây dựng xã hội vững mạnh. Đặc biệt là khoa học, công nghệ và kĩ thuật. Trong thời đại ngày nay, không có gì mạnh mẽ hơn tri thức như Lenin đã từng nói: "Tri thức là sức mạnh, ai có tri thức người đó có sức mạnh".
  2. Phải rèn luyện và tu dưỡng các phẩm chất đạo đức tốt đẹp, khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh văn hóa dân tộc trong thời đại giao lưu và hòa nhập quốc tế. Chính bản lĩnh văn hóa dân tộc mới có thể làm vẻ vang những thành tựu mà đan tộc ta đạt được.
  3. Bước ra thế giới, thanh niên phải luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, hòa nhập chứ không hòa tan, hợp tác kinh tế nhưng đảm bỏ lợi ích và độc lập quốc gia.
  4. Sống gắn mình với dân tộc, với đất nước. Sống nghĩa tình, thủy chung với gia đình, bạn bè, biết ơn người có công ơn với mình và yêu thương, giúp đỡ người nghèo khó. Thanh niên cần phải tích cực tham gia các hoạt động xã hội, sống có ước mơ, hoài bão cao đẹp. Sống đoàn kết, gắn bó với mọi người xung quanh.
  5. Là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận và hành động theo tinh thần: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên" như lời bác Hồ đã dạy. Mỗi thanh niên phải thực hiện lý tưởng "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
  6. Tự giác thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với nhân dân, đối với đất nước. Không so đo, tính toán. Cần phải sống và làm việc với tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Thanh niên đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Cái gì làm được thì hãy làm. Cái gì không làm được hoặc chưa làm được thì kêu gọi giúp đỡ. Phải năng nổ, xông xáo trong công việc.
  7. Xây dựng kế hoạch làm việc và làm việc có tổ chức. Biết hợp tác, đoàn kết cùng người khác giải quyết và thực hiện thành công các nhiệm vụ chung. Tránh lối suy nghĩ cá nhân ích kỉ, chủ quan, nóng vội, bệnh thành tích, làm dối, làm giả, nhũng nhiễu người khác khi có chức có quyền. Luôn hướng đến làm việc có năng xuất, chất lượng và hiệu quả cao.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...