Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Bán Yêu Khuynh Thành, 18 Tháng mười 2021.

 1. Tiểu Luận Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề tài

  Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ và dân chủ xã hôi chủ nghĩa.

  Khái quát lịch sử ra đời, phát triển và bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Mục Lục:

  Phần I: Mở đầu

  Phần II: Nội dung


  Chương 1: Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ và dân chủ xã hôi chủ nghĩa

  I. Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ.

  1. Quan niêm dân chủ.

  - Nguồn gốc của từ "dân chủ"

  - Khái niệm dân chủ

  - Nội dung của dân chủ :3 nội dung

  2. Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ.

  - Khái quát sự ra đời của dân chủ qua các thời kì:

  + Cộng sản nguyên thủy

  + Nhà nước chuyên chế phong kiến

  + Dân chủ tư sản

  + Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  II. Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  1. Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  2. Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  - Bản chất chính trị

  - Bản chất kinh tế

  - Bản chất tư tưởng - văn hóa - xã hội

  Chương 2: Khái quát lịch sử ra đời, phát triển và bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  I. Lịch sử ra đời, phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  II. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


  Phần III. Kết luận - Đưa ra kết luận cuối cùng của bản thân về vấn đề dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa và cụ thể ở Việt Nam.

  Phần IV: Tài liệu tham khảo

  Đóng góp ý kiến tại: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Bán Yêu Khuynh Thành - Mạn Nhiên - Việt Nam Overnight

  Còn tiếp..
   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
 2. Đang tải...
 3. PHẦN I: MỞ ĐẦU

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
   
  Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
 4. PHẦN II: NỘI DUNG

  Chương 1: Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ và dân chủ xã hôi chủ nghĩa

  I. Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ.

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
   
  Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười 2021
 5. PHẦN II: NỘI DUNG

  Chương 1: Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ và dân chủ xã hôi chủ nghĩa

  II. Lịch sử ra đời và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa

  1. Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
  (Còn tiếp)
   
  Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2021
 6. PHẦN II: NỘI DUNG

  Chương 1: Lịch sử ra đời và phát triển của dân chủ và dân chủ xã hôi chủ nghĩa

  II. Lịch sử ra đời và phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa

  2. Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
  (Còn tiếp)
   
  Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
 7. PHẦN II: NỘI DUNG

  Chương 2: Lịch sử ra đời phát triển và bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  I. Lịch sử ra đời và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
  (Còn tiếp)
   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
 8. PHẦN II: NỘI DUNG

  Chương 2: Lịch sử ra đời phát triển và bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  II. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
  (Còn tiếp)
   
  Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2021 lúc 3:04 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...