[Lyrics + Vietsub] Khiên Tâm - Tiểu Húc (Ending Mộ Vương Chi Vương)

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Static7, 29 Tháng sáu 2018.

 1. Static7 S of S

  Bài viết:
  109


  Lyrics:

  Yīyè piānzhōu bàn shuǐlíu

  Zhèn zhèn qínyīn nòng xīnxían

  Wǒ de xiāngsī huānglùan jiān jiéchéng jiǎn

  Fēngchuīguò wǒ de ěr biān

  Fǎngfú tīngjìan nǐ de shìyán

  Cānghǎi hùa sāngtían

  Wǒmen yǒng bù bìan

  Yīlǚ qīngsī hùan guāngyīn

  Pìan pìan húiyì fú yǎnqían

  Nàxiē shíguāng líuzhùan zài wǒ shēnbiān

  Fúyún chuī sàn de shùnjiān

  Yángguāng zhàoyào wǒ de lèi liǎn

  Qiān shān tà fēi xuě

  Zhuīsúi dào yǒngyuǎn

  Bùlùn duōme ruò de guāng

  Duōme tòng de shāng zhōng bù huǐ

  Qiūshuǐ gòng cháng tiān

  Fēng luò hùa qíngyúan qíng nán miè

  Péi nǐ dùguò měi yīcì juéwàng

  Tóng nǐ diǎnrán měi yīgè xīwàng

  Zhí shǒu tiānyá

  Dìlǎotiānhuāng

  Yīlǚ qīngsī hùan guāngyīn

  Pìan pìan húiyì fú yǎnqían

  Nàxiē shí guāng líuzhùan zài wǒ shēnbiān

  Fúyún chuī sàn de shùnjiān

  Yángguāng zhàoyào wǒ de lèi liǎn

  Qiān shān tà fēi xuě

  Zhuīsúi dào yǒngyuǎn

  Bùlùn duōme ruò de guāng

  Duōme tòng de shāng zhōng bù huǐ

  Qiūshuǐ gòng cháng tiān

  Fēng luò hùa qíngyúan qíng nán miè

  Péi nǐ dùguò měi yīcì juéwàng

  Tóng nǐ diǎnrán měi yīgè xīwàng

  Zhí shǒu tiānyá

  Dìlǎotiānhuāng

  Bùlùn duōme ruò de guāng

  Duōme tòng de shāng zhōng bù huǐ

  Qiūshuǐ gòng cháng tiān

  Fēng luò hùa qíngyúan qíng nán miè

  Péi nǐ dùguò měi yīcì juéwàng

  Tóng nǐ diǎnrán měi yīgè xīwàng

  Zhí shǒu tiānyá

  Dìlǎotiānhuāng
   
  Tiểu Thư thích bài này.
  Last edited by a moderator: 21 Tháng chín 2018
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...