Hướng Dẫn Chuyển Tên Miền Redirect Từ Www Sang Non - Www

Thảo luận trong 'Software' bắt đầu bởi Admin, 2 Tháng hai 2016.

 1. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,968
  Việc gộp chung phiên bản web có www và không có www là một trong những bước tối ưu hóa SEO tăng xếp hạng trong Google được khuyến cáo bởi Google giúp bạn tránh bị trùng lặp nội dung và không bị phân tán lượng khách, giúp hiển thị chính xác số người truy cập vào web của bạn trên Google Analytics hay các công cụ báo cáo lượng truy cập khác. Vì nếu bạn để cả phiên bản có www và không có www các công cụ phân tích sẽ hiểu 2 trang web này là khác nhau và sẽ thống kê khác nhau, không đầy đủ về trang web của bạn.

  [​IMG]

  Hướng dẫn sau đây sử dụng file .htacess để giúp bạn redirect. Bạn thêm đoạn mã sau vào file .htacess và up lên thư mục gốc.

  Redirect www to non-www:

  Mã:
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.dembuon.vn [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://dembuon.vn/$1 [L,R=301]
  Mọi truy cập vào trang www.dembuon.vn sẽ được chuyển hướng sang dembuon.vn

  Hoặc

  Redirect non-www to www:

  Mã:
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteCond %{HTTP_HOST} ^dembuon.vn [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.dembuon.vn/$1 [L,R=301]
   
  Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2017
 2. Đang tải...
 3. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,968
  Hướng dẫn cấu hình redirect www sang non-www trong nginx

  Các bạn sửa file cấu hình của nginx: nginx.conf

  Redirect www sang non-www

  Single domain

  Mã:
  server {
      server_name www.dembuon.vn;
      return 301 $scheme://dembuon.vn$request_uri;
  }
  
  All domains

  Mã:
  server {
       server_name "~^www\.(.*)$" ;
       return 301 $scheme://$1$request_uri ;
  }

  Redirect non-www sang www

  Single domain

  Mã:
  server {
      server_name dembuon.vn;
      return 301 $scheme://www.dembuon.vn$request_uri;
  }
  All domains

  Mã:
  server {
      server_name "~^(?!www\.).*" ;
      return 301 $scheme://www.$host$request_uri;
  }
  Nhớ restart lại server, VPS bằng lệnh sau để có hiệu lực: service nginx restart
   
  Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2016
 4. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,968
  Nếu bạn sử dụng https thì cần thêm đoạn code sau vào file domain.conf trong thư mục etc/nginx/conf.d

  Thay dembuon.vn bằng tên domain của bạn.

  Lưu ý đường dẫn file ssl crt và key.

  Mã:
  server {
  listen 80;
  server_name dembuon.vn www.dembuon.vn;
  rewrite ^(.*) https://dembuon.vn$1 permanent;
  }
  
  server {
  listen 443 ssl http2;
  ssl_certificate /etc/nginx/auth-acme/dembuon.vn/dembuon.vn.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/auth-acme/dembuon.vn/dembuon.vn.key;
  server_name www.dembuon.vn;
  return 301 $scheme://dembuon.vn$request_uri;
  }
  
  server {
  listen 443 ssl http2;
  ssl_certificate /etc/nginx/auth-acme/dembuon.vn/dembuon.vn.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/auth-acme/dembuon.vn/dembuon.vn.key;
  server_name dembuon.vn;
  
  #Your config
  
  }
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2017
Trả lời qua Facebook
Đang tải...