Hướng Dẫn Cách Tối Ưu Code Adlinkfly - Kiếm Tiền Rút Gọn Link

Thảo luận trong 'Others' bắt đầu bởi Admin, 26 Tháng tư 2018.

 1. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,979
  Bước 1:

  Loại bỏ các tự khóa như sex, crack ở phần title, description ở site đích vì có các từ khóa đấy Google Adsense sẽ không được hiển thị.

  Cách làm:

  Thay thế đoạn code sau vào 2 file

  Plugins\ModernTheme\src\Template\Links\captcha. Tcp

  Plugins\ModernTheme\src\Template\Links\view_banner. Tcp

  Mã:
  <?php
  $this->assign('title', get_option('site_name'));
  $this->assign('description', get_option('description'));
  $this->assign('content_title', get_option('site_name'));
  
  // CNG - Add
  
  $deny = explode(',', get_option('links_banned_words'));
  
  $getname = strtolower($link->title);
  if($getname=="" || $getname=="not found" || $getname=="not found - fshare" || $getname=="google drive error" || $getname=="error" || $getname=="mega") $title = "Đi đến link gốc";
  else $title = str_ireplace($deny, "", $link->title);
  
  $getdesc = strtolower($link->description);
  if($getdesc=="") $desc = get_option('description');
  else $desc = str_ireplace($deny, "", $link->description);
  
  // CNG - End
  
  $this->assign('og_title', $title);
  $this->assign('og_description', $desc);
  $this->assign('og_image', $link->image);
  ?>
  Hướng dẫn không cho thành viên sửa lại link đã rút gọn:

  Sửa file src\Template\Member\Links\edit. Tlp

  Tìm

  "Disabled" => ($edit_long_url) ? False: True

  Sửa thành

  "Disabled" => true

  Cách 2: Không phải đụng chạm đến code

  Vào cài đặt > User

  Enable Premium Membership chọn Yes

  Sau đó sửa quyền user Free
   
  Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2018
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...