Tiếng Anh Học Tiếng Anh Theo Từ Loại, Cụm Từ Hiệu Quả - Nhớ Lâu

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Chụy Tít, 26/7/2018.

 1. Chụy Tít

  Chụy Tít Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,333
  Xem: 3,141
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  1. Friend (n) : Bạn bè

  1. (un) friendly (adj) :(không) thân mật, thân thiện

  2. friendless (adj) : Không có bạn

  3. friendlessness (n) : Sự không có bạn

  4. (un) friendliness (n) : Sự (không) thân thiện

  5. friendship (n) : Tình bạn​

  => Cụm từ:

  1. (t0) make friends (with someone) : Kết bạn (với ai)

  Eg: When you go to university you will make a lot of new friends. (Khi em lên Đại học, em sẽ quen nhiều bạn mới)

  2. Strike up a friendship: Bắt đầu làm bạn (start a friendship)

  Eg: Jack struck up a friendship with a girl he met on holiday. (Jack bắt đầu kết bạn với một cô gái nó gặp trong kì nghỉ)

  3. Form / develop a friendship: Dựng xây tình bạn / phát triển tình bạn

  VD: Juliet formed a lasting friendship with the boy she sat next to at primary school. (Juliet dựng xây tình bạn dài lâu với cậu con trai mà nó ngồi sát bên hồi tiểu học)

  4. Cement / spoil a friendship: Bồi dưỡng tình bạn / làm rạn vỡ tình bạn.

  VD: Spending several weeks on holiday together has cemented their friendship. (Ở chung nhau nhiều tuần trong kì nghỉ đã bồi đắp thêm tình bạn của họ)

  5. A friendship + grow: Tình bạn phát triển

  VD: We were at school together, but our friendship grew after we'd left school. (Tụi tôi học chung trường, nhưng tình bạn chỉ phát triển khi chúng tôi ra trường)

  6. Close / special friends: Bạn thân thiết / bạn đặc biệt

  VD: I glad that our children are such close friends, aren't you? (Mình vui vì con em chúng ta là bạn thân thiết của nhau, còn bạn thì sao)

  7. Mutual friends: Bạn bè chung (trong một nhóm)

  8. A casual acquaintance: Bạn xã giao (biết mặt)

  VD: I don't know Rod well. We're just casual acquaintances. (Tôi không rành Rod lắm. Chúng tôi chỉ là bạn xã giao)

  9. Have a good relationship with someone: Có mối giao hảo tốt với ai

  VD: Anna and Marie have a very good relationship. (They love doing things together. Anna và Marie có mối giao hảo rất tốt. Họ thích làm các thứ cùng nhau)

  10. Keep in contact / touch: Giữ liên lạc (phản nghĩa: Lose contact / touch)

  VD: We must keep in contact when the course ends. (Chúng ta phải giữ liên lạc sau khi khóa học kết thúc đấy)

  11. Bestfriend (n) : Bạn thân

  12. Close friend (n) : Bạn thân

  13. Friendly society (n) : Hội ái hữu

  14. Boyfriend (n) : Bạn trai

  15. Girlfriend (n) bạn gái​

  Còn tiếp..
   
  Tiểu Linh LinhNguyễn Nguyễn thích điều này.
  Chỉnh sửa cuối: 27/7/2019
 2. Đang tải...
  Đề Tài Tương Tự
  1. Admin
   11,922 Đọc
  2. Admin
   36,927 Đọc
  3. Admin
   36,741 Đọc
  4. kwondami.cb
   7,008 Đọc
  5. Giang Giang
   238 Đọc
 3. Chụy Tít

  Chụy Tít Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,333
  2. (to) satisfy: Làm hài lòng

  1. Satisfaction (n) : Sự hài lòng, sử thõa mãn

  Eg: Your success gives me great satisfaction. (Thành công của bạn làm tôi rất hài lòng)

  2. Satisfactory (adj) : Hài lòng (sự vật)

  Eg: It is a satisfactory answer, (Đó là một câu trả lời thỏa đáng)

  3. Satisfied with (adj) : Hài lòng với sth (người)

  Eg: He is satisfied with my essay (Anh ấy hài lòng với bài tiểu luận của tôi)

  4. Satisfactorily (adv) : Một cách hài lòng

  Eg: She completed the course satisfactorily. (Cô ấy hoàn thành khóa học một cách hài lòng)​

  Còn tiếp..
   
  Nguyễn Nguyễn thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 27/7/2019
 4. Chụy Tít

  Chụy Tít Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,333
  3. (to) work: Làm việc, nỗ lực

  (n) : Công việc, nơi làm việc


  1. schoolwork (n) : Việc học hành

  2. homework (n) bài tập về nhà

  3 . Housework (n) : Việc nhà

  4. (to) work out: Tập thể dục

  5. worker (n) công nhân

  6. workable (adj) : Khả thi

  7. work up (cụm v) : Tiến triển

  Worked-up :(adj)

  Eg: Don't get so worked-up! (Đừng làm việc quá sức)

  8. work away: Tiếp tục làm việc, tiếp tục hoạt động

  Eg: I worked away at the problem until I solved it. (Tôi vẫn tiếp tục xem xét vấn đề cho đến khi tôi giải quyết được nó)

  9. work down: Tụt xuống, hạ xuống

  10. work in: Đưa vào, để vào

  11. work off: Biến mất, tiêu tan; gạt bỏ; thanh toán hết; khắc phục

  –> to work off one's fat: Làm cho tiêu mỡ, làm cho gầy bớt đi

  –> to work off arrears of correspondence: Trả lời hết thư từ còn đọng

  12. work on: Tiếp tục làm việc/ làm tác động tới; chọc tức (ai)

  13. work round: Quay, vòng, rẽ, quành

  14. work up: Lên dần, tiến triển; gia công; gây nên, gieo rắc (sự rối loạn) ; nghiên cứu để nắm được (vấn đề) ; mô tả tỉ mỉ

  15. work oneself up: Nổi nóng, nổi giận

  16. work oneself up to: Đạt tới (cái gì) bằng sức lao động của mình​
   
 5. Chụy Tít

  Chụy Tít Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,333
  4.inform: Thông báo

  1. Information (n) : Thông tin
  2. Informal (adj) : Không chính thức
  3. Informality (n) : Sự không chính thức
  4. Informally (phó từ) : Một cách không chính thức
  5. Informant (n) : Người cung cấp thông tin
  6. Informatic (adj) : Thuộc về tin học
  7. Informatics (n) : Khoa học về thông tin, tin học
  8. Informational (adj) :(thuộc) sự truyền tin, có thông tin, có tin tức, có tính chất tài liệu
  9. Informative (adj) : Cung cấp nhiều thông tin bổ ích
  10. Informed (adj) : Có hiểu biết
  11. Informer (n) : Người chỉ điểm
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/2/2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...