Hỏi đáp Hóa học phân tích: Pha chế dung dịch chuẩn

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi Milk Milk, 23 Tháng sáu 2021.

 1. Milk Milk

  Bài viết:
  60
  Bài 1: Tính lượng K2Cr2O7 tinh khiết hóa học cần lấy để pha được 250 ml dung dịch K2Cr2O7 0, 06N dùng trong phép chuẩn độ các chất khử trong môi trường axit. Trình bày cách pha dung dịch. Cho Cr = 52, K = 39, O = 16.

  Giải


  a. Tính khối lượng NaNO2 (đã sấy khô) cần cân để pha được 500ml dung dịch NaNO2 có nồng độ là 10mgN/l. Trình bày cách pha dung dịch. Cho N = 14; Na = 23; O = 16.  b. Từ dung dịch có nồng độ 10mgN/l trên, tính thể tích cần hút để pha 100ml dung dịch có nồng độ 2mgN/l?  Giải


  Bài 3: Tính khối lượng MgSO4.7H2O cần cân để pha 250ml dung dịch Mg (2+) 0, 1N dùng cho phép chuẩn độ complexon. Cho Mg = 24, S = 32, O = 16, H = 1.  Giải
  Bài 4: Tính khối lượng KMnO4 cần cân để pha 250ml dung dịch KMnO4 0, 02N dùng cho phép chuẩn độ oxi hóa – khử trong môi trường axit. Trình bày cách pha dung dịch. Cho K = 39, Mn = 55, O = 16.

  Giải  Bài 5: Tính thể tích dung dịch HCl 38% (d = 1, 19g/ml) cần lấy để pha chế 500ml dung dịch HCl 0, 1M. Trình bày cách pha dung dịch. Cho Cl = 35, 5; H = 1.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...