Hô Hấp Ở Thực Vật - Sinh Học

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Ngudonghc, 4 Tháng mười hai 2020.

 1. Ngudonghc Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  147
  I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤPTHỰC VẬT

  - Hô hấp ở thực vật là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống, trong đó các phân tử carbonhidrat bị phân giải thành CO2

  Và nước, đồng thời giải phóng năng lượng, một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP.

  Phương trình tổng quát

  C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP)

  * Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

  - Năng lượng được thải ra ở dạng nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.

  - Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để: Vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp

  Chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào..

  - Trong quá trình hô hấp nhiều sản phẩm trung gian dược hình thành, các sản phẩm trung gian này là nguyên liệu của các quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.

  [​IMG]

  II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

  1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

  - Điều kiện xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây ở trong điều kiện thiếu oxi.

  - Nơi xảy ra: Tế bào chất

  - Diễn biến: Gồm 2 quá trình:

  *Đường phân: Là quá trình phân giải glucozơ => axit piruvic và 2 ATP.

  *Lên men: Là axit piruvic lên men tạo thành rượu êtilic và CO2 hoặc tạo thành axit lactic

  - Kết quả: Từ 1 phân tử glucozo qua phân giải kị khí giải phóng 2 phân tử ATP

  2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

  - Xảy ra mạnh trong các mô, cơ quan đang hoạt động sinh lí mạnh như: Hạt đang nẩy mầm, hoa đang nở..

  - Điều kiện: Có đủ oxi

  - Diễn biến:

  * Đường phân: 1 Glucozo => 2 Axit piruvic + 2ATP + NADH

  * Hô hấp hiếu khí diễn ra ở ti thể gồm 2 quá trình:

  + Chu trình Crep: Diễn ra trong chất nền của ti thể. Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic chuyển hóa theo chu trình Crep và bị ôxi hóa hoàn toàn.

  + Chuỗi truyền electron: Diễn ra ở màng trong ti thể. Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được truyền đến chuỗi chuyền electron đến ôxi để tạo ra nước và giải phóng năng lượng ATP. Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6CO2, 6H2O và 36ATP.

  - Kết quả: Từ 1 phân tử glucozơ qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...