Hàm Lấy Ngày, Giờ, Tháng, Năm Hiện Tại Trong PHP

Thảo luận trong 'Website' bắt đầu bởi Admin, 22 Tháng ba 2017.

 1. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,977
  Hàm xử lý ngày tháng php, code php ngày tháng năm

  Hàm date() trong PHP được sử dụng để định dạng ngày và thời gian.

  Hàm date() được dùng để định dạng một nhãn thời gian giúp cho việc đọc dữ liệu ngày và thời gian trở nên đơn giản hơn.

  Cú pháp:

  date(format,timestamp)

  Lấy ngày giờ hiện tại:


  PHP:
  $now getdate();

  $currentTime $now["hours"] . ":"$now["minutes"] . ":"$now["seconds"];

  $currentDate $now["mday"] . "."$now["mon"] . "."$now["year"];

  $currentWeek $now["wday"] . ".";

  echo 
  $now["year"]; # hiển thị năm

  Các biến:

  $now: là biến chứa dữ liệu kiểu date thông qua hàm getdate()

  $currentTime, $currentDate, $currentWeek: là các biến trung gian không quan trọng, mình làm ví dụ minh họa thôi.

  Các ký tự đại diện:

  year: Năm

  Mon: Tháng

  month: Tên tháng - Ví dụ: July

  mday: Ngày trong tháng - Ví dụ: 22

  weekday: Ngày trong tuần - Ví dụ: Wednesday

  hours: Giờ

  minutes: Phút

  seconds: Giây


  Kết quả trả về:


  Năm hiện tại: $now["year"]

  Tháng hiện tại: $now["mon"]

  Ngày hiện tại: $now["mday"]

  Giờ hiện tại: $now["hours"]

  Phút hiện tại: $now["minutes"]

  Giây hiện tại - giây mà máy chủ load dữ liệu: $now["seconds"]


  Quảng cáo:

  VPS tốt nhất để làm website:

  Vultr hoặc DigitalOcean
   
  Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2019
 2. Đang tải...
 3. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,977
  Một số ví dụ tham khảo:

  PHP:
  <?php
      
  //kết quả trả ra có dạng như 1077913162
      
  echo time(),'<br>';  
       
  //thời điểm hiện tại cộng thêm 300 giây
      
  $after_5min time() + 5*60;    
      
  $after_hour time()+ 60*60;
      echo 
  '5 phút nữa sẽ là: ',$after_5min,'<br>';
      echo 
  '1 giờ sau sẽ là: ',$after_hour,'<br>';
      
  //tính khoảng thời gian giữa 2 thời điểm
      
  $dist $after_hour-$after_5min;
      echo 
  'cách nhau: ',$dist,' giây - tương ứng: ',($dist/60),' phút';
  ?>
  Hoặc

  PHP:
  <?php
      
  //đặt thời điểm bắt đầu tính mốc thời gian
      
  $time_start microtime();
      for(
  $i 0$i 1000$i++)
      {
       echo 
  'hello world';
      }
      
  //hiệu thời gian hiện tại và thời điểm tính mốc là khoảng thời gian chạy code
      
  echo '<br>thoi gian xuat cua echo: <b>',microtime()-$time_start,'</b><br>';
      
  $time_start microtime();
      for(
  $i 0$i 1000$i++)
      {
          print 
  'hello world';
      }
      echo 
  '<br>thoi gian xuat cua ham print: <b>',microtime()-$time_start,'</b><br>';
  ?>
   
 4. Elain Godiva Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  16
  Cái này thì sao nhỉ?

  PHP:
  <?php

  date_default_timezone_set
  ('Asia/Ho_Chi_Minh');

  date(formattimestamp);

  echo 
  date('d-m-Y - H:i:s');

  ?>
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...