[Lyrics] Giường Bệnh Số 23 - Cát Đông Kỳ

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi phuonganh33aa11, 8 Tháng bảy 2021.

 1. phuonganh33aa11

  Bài viết:
  8


  Lyrics:

  记得来过这地方 有无数人倒下

  摇摇欲坠的警笛 坚守着立场

  说巧不巧

  老妇人祈祷

  嘴里仿佛是有我姓名

  那截石雕

  没有烈士二十三号

  记得离开这地方 谁眼角有光

  血腥滋味在仿徨 爬不出绝望

  冠冕堂皇

  谁趾高气扬

  志愿者没有权利失望

  三遍口号

  幸存的人不求回报

  我 操控麻木的四肢去寻找

  我 靠着模糊的意识开了窍

  拿捏刚好我的噩梦不老套

  (呵 呵 呵 呵呵 呵呵呵 呵 呵呵)

  袖手旁观的人边记笔录边推敲

  (妙 妙 妙 妙妙 妙妙妙 妙 妙妙)

  * * *有无数人倒下

  摇摇欲坠的警笛 坚守着立场

  说巧不巧

  老妇人祈祷

  嘴里仿佛是有我姓名

  谁在我床

  刻下烈士二十三号

  看那二十三颗弹壳

  锁进二十三个档案铁盒

  二十三声铁丝断折

  荣耀谢幕甚失色

  我已经懂了

  谁趾高气扬

  志愿者没有权利失望

  三遍口号

  幸存的人不求回报

  我 操控麻木的四肢去寻找

  我 靠着模糊的意识开了窍

  拿捏刚好我的噩梦不老套

  (呵 呵 呵 呵呵 呵呵呵 呵 呵呵)

  袖手旁观的人边记笔录边推敲

  (妙 妙 妙 妙妙 妙妙妙 妙 妙妙)

  (呵呵 呵呵呵呵 呵呵呵呵)

  (呵呵 呵呵呵呵 呵呵呵呵)

  (呵呵 呵呵呵呵 呵呵呵呵)

  (呵呵 呵呵呵呵 呵呵呵呵)

  拿捏刚好我的噩梦不老套

  (呵 呵 呵 呵呵 呵呵呵 呵 呵呵)

  苦尽甘来的我趁机笑出了疯狂

  (妙 妙 妙 妙妙 妙妙妙 妙 妙妙)

  Pinyin:

  Jìdé láiguò zhè dìfāng yǒu wúshù rén dào xìa

  Yáoyáoyùzhùi de jǐngdí jiānshǒuzhe lìchǎng

  Shuō qiǎo bù qiǎo

  Lǎo fù rén qídǎo

  Zuǐ lǐ fǎngfú shì yǒu wǒ xìngmíng

  Nà jié shídiāo

  Méiyǒu lièshì èrshísān hào

  Jìdé líkāi zhè dìfāng shéi yǎnjiǎo yǒu guāng

  Xuèxīng zīwèi zài fǎng húang pá bù chū juéwàng

  Guānmiǎntánghúang

  Shéi zhǐgāoqìyáng

  Zhìyùan zhě méiyǒu quánlì shīwàng

  Sān bìan kǒuhào

  Xìngcún de rén bù qíu húibào

  Wǒ cāokòng mámù de sìzhī qù xúnzhǎo

  Wǒ kàozhe móhú de yìshí kāile qìao

  Nǎniē gānghǎo wǒ de èmèng bù lǎo tào

  (hēhēhēhēhēhēhēhēhēhēhē)

  Xìushǒupángguān de rén biān jì bǐlù biān tuīqiāo

  (mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao)

  * * * Yǒu wúshù rén dào xìa

  Yáoyáoyùzhùi de jǐngdí jiānshǒuzhe lìchǎng

  Shuō qiǎo bù qiǎo

  Lǎo fù rén qídǎo

  Zuǐ lǐ fǎngfú shì yǒu wǒ xìngmíng

  Shéi zài wǒ chúang

  Kèxìa lièshì èrshísān hào

  Kàn nà èrshísān kē dànké

  Suǒ jìn èrshísān gè dǎng'àn tiě hé

  Èrshísān shēng tiěsī dùan zhé

  Róngyào xièmù shén shīsè

  Wǒ yǐjīng dǒngle

  Shéi zhǐgāoqìyáng

  Zhìyùan zhě méiyǒu quánlì shīwàng

  Sān bìan kǒuhào

  Xìngcún de rén bù qíu húibào

  Wǒ cāokòng mámù de sìzhī qù xúnzhǎo

  Wǒ kàozhe móhú de yìshí kāile qìao

  Nǎniē gānghǎo wǒ de èmèng bù lǎo tào

  (hēhēhēhēhēhēhēhēhēhēhē)

  Xìushǒupángguān de rén biān jì bǐlù biān tuīqiāo

  (mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao)

  (hēhēhēhēhēhēhēhēhēhē)

  (hēhēhēhēhēhēhē hē hē hē)

  (hē hē hē hē hē hē hē hē hē hē)

  (hē hē hē hē hē hē hē hē hē hē)

  Nǎniē gānghǎo wǒ de èmèng bù lǎo tào

  (hē hē hē hē hē hē hē hē hē hē hē)

  Kǔjìngānlái de wǒ chènjī xìao chūle fēngkúang

  (mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao mìao)
   
 2. Đang tải...
 3. blablaanhanha

  Bài viết:
  3
  Bài này hay thật luôn á!
   
  phuonganh33aa11 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...