Gen - Mã Di Truyền - Nhân Đôi ADN

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Ngudonghc, 19 Tháng bảy 2021.

 1. Ngudonghc

  Bài viết:
  140
  GENMÃ DI TRUYỀN – NHÂN ĐÔI ADN

  1. Gen.

  [​IMG]

  - Là một đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.

  Ví dụ: Gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển..

  2. Mã di truyền

  [​IMG]

  - MDT là mã bộ ba: Vì 4 mũ 3 = 64 để mã hóa cho 20 loại aa.

  - Mã mở đầu 5'AUG3' mã hóa cho axit amin mêtiônin.

  - Ba mã kết thúc (5'UAA3', 5'UAG3', 5'UGA3') không mã hóa axit amin

  * Đặc điểm của MDT:

  - Đọc liên tục từ 1 điểm xác định theo cụm 3 nu không gối lên nhau (chiều 5' – 3' trên mARN)

  - Tính đặc hiệu: 1 bộ ba chỉ mã hóa 1 aa.

  - Tính phổ biến: Tất cả đều dùng chung 1 bộ, trừ một vài loài ngoại lệ.

  - Tính thoái hóa: Nhiều bộ ba mã hóa 1 aa (trừ AUG, UGG)

  3. Quá trình nhân đôi ADN.

  (pha S, kì trung gian, nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn)

  [​IMG]

  * Bước 1: Tháo xoắn, tách mạch.

  * Bước 2: Tổng hợp mạch mới.

  ADN polimeraza tổng hợp chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5'-3'

  - Trên mạch khuôn 3'-5': Mạch bổ sung được tổng hợp liên tục.

  - Trên mạch khuôn 5'-3': Mạch bổ sung được tổng hợp gián đoạn, tạo nên các Okazaki, nhờ enzim ligaza nối

  Lại. (Số đoạn mồi nhiều hơn đoạn okazaki là 2).

  * Bước 3: Tạo 2 phân tử ADN con giống nhau và giống mẹ. Nguyên tắc bán bảo tồn.

  Ý nghĩa: Cơ chế tự nhân đôi có ý nghĩa là bảo đảm duy trì bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...