Ngôn Tình [Edit] Hàng Trí Nữ Xứng, Online Chờ Chết - Duy Khách

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Lệ Diệp, 1 Tháng hai 2020.

 1. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Tên truyện: Hàng Trí Nữ Xứng, Online Chờ Chết

  [​IMG]

  Tác giả: Duy Khách

  Edit: @Lệ Diệp, Diệp Thiên Mạc, Bát Bảo Muội Muội, Lê Tường Vi, Thư Trương.

  Beta: Aki Re, Lệ Diệp

  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Vị diện, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, Kim bài đề cử, Nữ cường, Ngược tra, Nữ chủ

  Tình trạng convert: Đã hoàn.

  Ngày đào hố: 01/02/2020

  Ngày lấp hố: 10/04/2021

  Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Lệ Diệp

  Văn án:

  Mục lục:

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Thế giới 1: Nữ phụ tham sống sợ chết

  Chương 1: Nữ phụ tham sống sợ chết (1)

  Chương 2: Nữ phụ tham sống sợ chết (2)

  Chương 3: Nữ phụ tham sống sợ chết (3)

  Chương 4: Nữ phụ tham sống sợ chết (4)

  Chương 5: Nữ phụ tham sống sợ chết (5)

  Chương 6: Nữ phụ tham sống sợ chết (6)

  Chương 7: Nữ phụ tham sống sợ chết (7)

  Chương 8: Nữ phụ tham sống sợ chết (8)

  Chương 9: Nữ phụ tham sống sợ chết (9)

  Chương 10: Nữ phụ tham sống sợ chết (10)

  Chương 11: Nữ phụ tham sống sợ chết (11)

  Chương 12: Nữ phụ tham sống sợ chết (12)

  Chương 13: Nữ phụ tham sống sợ chết (13)

  Chương 14: Nữ phụ tham sống sợ chết (14)

  Chương 15: Nữ phụ tham sống sợ chết (15)

  Chương 16: Nữ phụ tham sống sợ chết (16)

  Chương 17: Nữ phụ tham sống sợ chết (17)

  Chương 18: Nữ phụ tham sống sợ chết (18)

  Thế giới 2: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu

  Chương 19: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (1)

  Chương 20: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (2)

  Chương 21: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (3)

  Chương 22: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (4)

  Chương 23: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (5)

  Chương 24: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (6)

  Chương 25: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (7)

  Chương 26: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (8)

  Chương 27: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (9)

  Chương 28: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (10)

  Chương 29: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (11)

  Chương 30: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (12)

  Chương 31: Nữ phụ ác độc điên cuồng yêu (13)

  Thế giới 3: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền.

  Chương 32: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (1)

  Chương 33: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (2)

  Chương 34: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (3)

  Chương 35: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (4)

  Chương 36: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (5)

  Chương 37: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (6)

  Chương 38: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (7)

  Chương 39: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (8)

  Chương 40: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (9)

  Chương 41: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (10)

  Chương 42: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (11)

  Chương 43: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (12)

  Chương 44: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (13)

  Chương 45: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (14)

  Chương 46: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (15)

  Chương 47: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (16)

  Chương 48: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (17)

  Chương 49: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (18)

  Chương 50: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (19)

  Chương 51: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (20)

  Chương 52: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (21)

  Chương 53: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (22)

  Chương 54: Nữ phụ ác độc chỉ yêu tiền (23)

  Chương 55: Phiên ngoại Mặc Uyên.

  Thế giới 4: Thế thân nữ phụ là nữ chủ

  Chương 56: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (1)

  Chương 57: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (2)

  Chương 58: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (3)

  Chương 59: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (4)

  Chương 60: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (5)

  Chương 61: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (6)

  Chương 62: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (7)

  Chương 63: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (8)

  Chương 64: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (9)

  Chương 65: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (10)

  Chương 66: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (11)

  Chương 67: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (12)

  Chương 68: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (13)

  Chương 69: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (14)

  Chương 70: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (15)

  Chương 71: Thế thân nữ phụ là nữ chủ (16)


  Thế giới 5: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật

  Chương 72: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (1)

  Chương 73: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (2)

  Chương 74: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (3)

  Chương 75: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (4)

  Chương 76: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (5)

  Chương 77: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (6)

  Chương 78: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (7)

  Chương 79: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (8)

  Chương 80: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (9)

  Chương 81: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (10)

  Chương 82: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (11)

  Chương 83: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (12)

  Chương 84: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (13)

  Chương 85: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (14)

  Chương 86: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (15)

  Chương 87: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (16)

  Chương 88: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (17)

  Chương 89: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (18)

  Chương 90: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (19)

  Chương 91: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (20)

  Chương 92: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (21)

  Chương 93: Nữ phụ ác độc là thiên kim thật (xong)

  Thế giới 6: Thân thể nam nữ chủ trao đổi

  Chương 94: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (1)

  Chương 95: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (2)

  Chương 96: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (3)

  Chương 97: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (4)

  Chương 98: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (5)

  Chương 99: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (6)

  Chương 100: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (7)

  Chương 101: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (8)

  Chương 102: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (9)

  Chương 103: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (10)

  Chương 104: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (11)

  Chương 105: Thân thể nam nữ chủ trao đổi (12)

  Thế giới 7: Một câu chuyện xưa cuối cùng

  Chương 106: Một câu chuyện xưa cuối cùng (1)

  Chương 107: Một câu chuyện xưa cuối cùng (2)

  Chương 108: Một câu chuyện xưa cuối cùng (3)

  Chương 109: Một câu chuyện xưa cuối cùng (4)

  Chương 110: Một câu chuyện xưa cuối cùng (5)

  Chương 111: Một câu chuyện xưa cuối cùng (6)

  Chương 112: Một câu chuyện xưa cuối cùng (7)

  Chương 113: Một câu chuyện xưa cuối cùng (8)

  Chương 114: Một câu chuyện xưa cuối cùng (9)

  Chương 115: Một câu chuyện xưa cuối cùng (10)

  Chương 116: Một câu chuyện xưa cuối cùng (11)

  Chương 117: Một câu chuyện xưa cuối cùng (12)

  Chương 118: Một câu chuyện xưa cuối cùng (13)

  Chương 119: Một câu chuyện xưa cuối cùng (14)

  Chương 120: Một câu chuyện xưa cuối cùng (15)

  Chương 121: Một câu chuyện xưa cuối cùng (16)

  Chương 122: Một câu chuyện xưa cuối cùng (17)

  Chương 123: Một câu chuyện xưa cuối cùng (18)

  Chương 124: Một câu chuyện xưa cuối cùng (19)

  Chương 125: Một câu chuyện xưa cuối cùng (20)

  Chương 126: Một câu chuyện xưa cuối cùng (21)

  Chương 127: Một câu chuyện xưa cuối cùng (22)

  Chương 128: Một câu chuyện xưa cuối cùng (23)

  Chương 129: Một câu chuyện xưa cuối cùng (24)

  Chương 130: Phiên ngoại: Tưởng Phỉ

  Chương 131: Phiên ngoại: Diệp Hân
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2021
 2. Đang tải...
 3. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 1: Nữ phụ tham sống sợ chết. (1)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  "Vương Nhược Nghiên vì cứu Thịnh thiếu mà lấy thân đỡ dao, giờ đang mệnh huyền một đường (*)!"

  (*) mệnh huyền một đường "命悬一线" : là từ Hán ngữ, giải thích vì tình cảnh nguy hiểm mà lúc nào cũng có khả năng đánh mất sinh mệnh. (Theo baike.baidu)

  "Mấy ngàn fans tập trung tại bệnh viện vì Vương Nhược Nghiên mà cầu nguyện!"

  "Vương Nhược Nghiên -- hóa thân của sự thiện lương, tốt đẹp, kiên cường và dũng cảm !"

  "Vương Nhược Nghiên -- thiên sứ rơi xuống nhân gian!"

  "Vương Nhược Nghiên -- chân mệnh thiên nữ (*) của Thịnh thiếu!"

  (*) Chân mệnh thiên nữ: Giống như chân mệnh thiên tử, đại khái là như người định mệnh được trời ban cho...

  Mấy ngày trước, Thịnh Chí Minh, Diệp Vi và Vương Nhược Nghiên cùng lúc bị bắt cóc, gây ra sóng to gió lớn ở trong vòng ngoài.

  Quan hệ của ba người này cũng rất rắc rối phức tạp, Diệp Vi và Thịnh Chí Minh vài lần đi ra ngoài bị chụp, mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng quan hệ thân mật của Diệp Vi và Thịnh Chí Minh là bí mật ở trong vòng ngoài.

  Mà Vương Nhược Nghiên là một diễn viên mới, cũng từng bị phóng viên chụp ảnh đang cùng Thịnh Chí Minh ở phim trường nói chuyện phiếm, là bạn gái tai tiếng của Thịnh Chí Minh.

  Thịnh Chí Minh sẽ lựa chọn tình yêu mới hay tình yêu cũ đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng!

  Tin tức của ba người này cơ hồ phá vỡ các tin tức lớn ở đầu đề!

  "Nhìn xem! Em mau nhìn xem! Truyền thông sắp đem Vương Nhược Nghiên một bước lên trời, còn cái gì mà chân mệnh thiên nữ của Thịnh thiếu? Em nói xem vì cái gì mà người thay Thịnh thiếu đỡ dao không phải là em? Rõ ràng ba người các em cùng nhau bị bắt cóc, em sao không có điểm gì khiến Thịnh thiếu cảm động dù chỉ một chút?! Kỳ thật những người này nói cũng có đạo lý, nếu chị là Thịnh Chí Minh chị cũng lựa chọn Vương Nhược Nghiên mà sẽ không lựa chọn em, rõ ràng em cùng Thịnh thiếu thân thiết hơn lại không so được với một người ngoài, nhìn xem em tham sống sợ chết như vậy, khẳng định em không phải là tình yêu đích thực." Người phụ nữ mặc bộ tây trang màu trắng đi qua đi lại ở trong phòng bệnh, bộ dáng rất là nôn nóng.

  Diệp Vi: "......"

  "Tại sao lại không nói lời nào? Diệp Vi? Sao em còn có thể ăn? Tình huống hiện tại như thế này mà em còn có thể nuốt trôi hả?"

  Diệp Vi giải thích, "À, em có chút đói." Lại khuyên nhủ, "Lưu tỷ, chị đừng vội."

  Lưu tỷ là người đại diện của Diệp Vi, tên đầy đủ là Lưu Giai, lúc Diệp Vi mới xuất đạo cô ấy là người đã dẫn dắt cô.

  Lưu Giai hận sắt không thành thép nói: "Lúc này em còn biết đói hả?"

  "...... Đói là phản ứng sinh lý bình thường, em làm sao lại không biết được?"

  Diệp Vi ôm canh gà lại uống một ngụm, còn ăn hết một miếng củ từ hầm mềm.

  Lưu Giai nhìn đến mức mắt nổ đom đóm: "Đủ rồi, em đừng ăn nữa."

  "...... Được rồi." Diệp Vi bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, không uống canh gà nữa nhưng vẫn ôm chén không bỏ xuống.

  "......"

  Lưu Giai đi đi lại lại quanh phòng, tuyệt vọng nói: "Vì sao người đỡ dao cho Thịnh thiếu không phải là em a a a?! Nếu là em thì thật tốt!"

  Diệp Vi kinh hãi, thì ra cô ở trong mắt Lưu Giai lại có thể vĩ đại vì công vô tư (*) như vậy sao? Cô thất bại nhiều như vậy sao??

  (*) công vô tư: vì việc chung bỏ việc riêng. Trong ngữ cảnh này thì là cứu người quên mạng mình.

  Không được, không thể như vậy được.

  Diệp Vi: "Vì sao em phải đỡ dao cho Thịnh Chí Minh?"

  Lưu Giai nói: "Vì sao? Em bị ngốc có phải không?!! Nếu là em thì lượng truy cập hiện tại sẽ là của em! Hơn nữa địa vị của em ở trong lòng Thịnh thiếu cũng sẽ trở nên không tầm thường, không chỉ có Thịnh thiếu, ngay cả người của Thịnh gia cũng sẽ cảm kích em, từ nay về sau em còn sợ không có tài nguyên? Chị hỏi em, nếu như cho em một cơ hội quay lại, em có thể vì Thịnh thiếu mà đỡ dao hay không?"

  Diệp Vi không hề nghĩ ngợi: "Sẽ không."

  "Chị liền biết em...... Sẽ không? Vì sao?!"

  -- bởi vì cô là nữ phụ.

  Nhưng tổng thể có thể nói là đây không phải là việc nữ phụ nên làm, cô không thể đoạt đất diễn đi? Huống chi ngay cả khi cô không phải nữ phụ, cô cũng sẽ không đỡ, đặc biệt là lúc cô tận mắt nhìn thấy con dao cắm vào bả vai nữ chủ, máu tươi lưu lại kia, nhìn liền quá dọa người.

  "Không cần, em sợ đau cũng sợ chết, nếu như chết thì phải làm sao bây giờ?"

  "Vương Nhược Nghiên không phải không chết sao?"

  "Em lại không phải Vương Nhược Nghiên."

  "......" Cô ấy thế mà lại không thể phản bác, trong lòng kỳ quái, "Vì sao mà chị cảm thấy bộ dạng cùng tâm tình của em thật tốt vậy?"

  ...... Thế mà đều bị phát hiện? Cô cho rằng mình che dấu rất khá.

  Cốt truyện tới chỗ này rồi nên suất diễn nữ phụ ác độc của cô không sai biệt lắm sẽ rất nhanh kết thúc, cô cũng có thể thành công lui thân trở về lãnh tiền lương, chị nói em có thể không cao hứng sao? Chị đi trên đường cái tùy tiện kéo người ta hỏi một chút, đầu năm nay ai làm xong công việc mà không cao hứng chứ?

  Không chỉ có như thế, hoàn thành nhiệm vụ ngoài việc có tiền thưởng cùng kỳ nghỉ, còn có thể tùy cơ rút được một bàn tay vàng, ví dụ như không gian tùy thân, bao lì xì, hệ thống làm đẹp, hệ thống khoa học kỹ thuật, hệ thống y học Trung Quốc,...v...v... Thứ Diệp Vi muốn nhất chính là hệ thống y học Trung Quốc, vài lần trước tương đối xui xẻo, đều không phải là thứ cô muốn.

  Thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, cô không cao hứng mới là kỳ quái.

  "Em không có, chị nói bậy, hiện tại em cũng thấy phiền muốn chết."

  Diệp Vi ôm chặt chén canh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, chị yên tâm, em sẽ không bỏ qua cho Vương Nhược Nghiên, cô ta cho rằng mình đỡ cho Thịnh thiếu một dao liền sẽ vạn sự đại cát (*) sao? Người nguyện ý vì Thịnh thiếu đỡ dao có rất nhiều, không hề thiếu những người như cô ta."

  (*) Vạn sự đại cát: Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, không gặp trục trặc gì cả.

  Khoé miệng Lưu Giai giật giật, người khác đều nói Diệp Vi ngực to ngốc nghếch quả nhiên không sai, "Em có thế có đầu óc một chút được không? Nếu như thật sự có nhiều thì tại sao em không đi đỡ? Dù gì em vẫn là người bên gối của Thịnh thiếu mà!"

  Diệp Vi: "Không đỡ, em sợ chết."

  Lưu Giai: "......" Thật sự không hề có tuệ căn (*) mà, cô thật sự luyến tiếc đứa trẻ có bộ dạng không hề hiểu đạo lý này có hiểu hay không?

  (*) Tuệ căn: Gốc rễ của sự thông minh

  Phanh --

  Cửa phòng đang đóng chặt bị chân một người đá văng liền phát ra tiếng vang thật lớn.

  Lưu Giai hoảng sợ quay đầu lại, ngay cả Diệp Vi cũng sợ tới mức run lên một chút, chén canh ở trong tay quơ quơ, thiếu chút nữa rớt đầy tay cô.

  Bỗng thấy một người đàn ông đứng ở cửa, thế mà lại là Thịnh Chí Minh!

  Mà phía sau hắn, còn có trợ lý của hắn, trợ lý kia vẻ mặt châm chọc nhìn thấu các cô, bộ dáng kia xem ra là đã nghe được cuộc đối thoại của các cô.

  Lưu Giai nhìn Thịnh Chí Minh rồi lại nhìn Diệp Vi, sắc mặt Thịnh Chí Minh khó coi như thế, rất có thể đã nghe được cuộc đối thoại của các cô. Nghĩ như thế, cô ấy hận không thể cho mình hai cái bạt tai, không có việc gì tự nhiên đi hỏi làm gì?

  Lưu Giai khẩn trương, xong rồi xong rồi xong rồi tổ tông này sao lại đột nhiên ở đây?! Rõ ràng vài ngày trước các cô đã vài lần đi thăm Thịnh Chí Minh đều bị ngăn ở ngoài cửa.

  Diệp Vi: Quả nhiên, nữ phụ ác độc không thể nói dối ở sau lưng, vừa nói là có thể bị người khác bắt được rồi vạch trần gương mặt tham sống sợ chết thật sự của cô......

  Người đàn ông thân cao một mét tám mươi tám, ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần dài, khí thế cực kỳ cường đại, vết thương trên mặt không làm hắn có một chút chật vật, ngược lại càng làm nổi bật vẻ bất cần đời không kiềm chế của hắn, đôi mắt thâm thúy lộ ra nguy hiểm làm người ta muốn chạy trốn, rồi lại hấp dẫn người ta tới gần hắn.

  Giờ phút này sắc mặt hắn nhìn qua cực kỳ không tốt, lạnh như băng như là có thể ăn thịt người.

  Hắn liếc Diệp Vi, dường như đang chờ cô biện hộ.

  Diệp Vi: "......"

  Diệp Vi nhào vào mép giường, cuống quít nói: "Chí Minh, anh đừng hiểu lầm, ý của em không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm mà."
   
  Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2020
 4. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 1.2

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Âm thanh người đàn ông lạnh lùng nói: "Ồ. Ý của em không phải như vậy?"


  "Đúng vậy, anh phải tin tưởng, anh phải tin tưởng em!"


  "Vậy em có ý gì? Nguyện ý đỡ dao vì tôi sao?" Thịnh Chí Minh lạnh giọng hỏi.


  Lưu Giai vui vẻ, ăn ý nhìn Diệp Vi: Mau nói đúng vậy đúng vậy em nguyện ý!


  Diệp Vi: "...... Ách."


  Cô thế nhưng lại do dự.


  Thịnh Chí Minh: "A."


  Lưu Giai tươi cười đầy mặt: " Thịnh thiếu a, Thịnh thiếu đây là muốn tới thăm Vi Vi của chúng ta đi, bác sĩ nói vết thương của Vi Vi đã khá hơn nhiều, chỉ là chấn kinh quá độ, cần an tâm tĩnh dưỡng. Còn có cô ấy rất lo lắng cho ngài, lo lắng đến mức ăn không ngon, mấy ngày nay đã gầy đi vài cân rồi."


  Người đàn ông đẹp trai cười lạnh một tiếng, "Tôi thấy cô ấy thật sự rất tốt!"


  Thời gian Thịnh Chí Minh ở cùng với Diệp Vi không tính là ngắn, tuy rằng hắn đối với người phụ nữ này không để bụng, nhưng hắn đối với cảm xúc của người khác lại cực kỳ nhạy bén, nếu như hắn không nhìn lầm thì trên mặt Diệp Vi không hề nhìn thấy một chút lo lắng hay sợ hãi, không có lo lắng hắn an toàn, cũng không có sợ hãi hắn có tức giận hay không, nằm ở bệnh viện mấy ngày sắc mặt đều đã hồng nhuận hơn vài phần.


  A.


  Như thế này cũng dám nói là quan tâm hắn?


  "Anh tin tưởng em, em thật sự lo lắng cho anh, em không muốn anh chết!"


  Lại hỏi: "Anh có giận em không?"


  Sự quyến rũ của người phụ nữ ngồi ở trên giường vẫn như cũ bắn ra bốn phía, bởi vì không có trang điểm, ngược lại càng thêm vài phần nhu nhược đáng thương.


  Cặp mắt to xinh đẹp của cô nhìn hắn, trong mắt lộ ra chân thành làm Thịnh Chí Minh trong nháy mắt dao động, bởi vì quá chân thành, hắn thậm chí nhìn không ra được một chút ít hư tình giả ý (*) nào, mà ngược lại càng lộ ra vẻ dối trá.


  (*) Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng trong lòng thì không phải vậy.


  Hắn nhớ tới Diệp Vi chém đinh chặt sắt nói "Sẽ không".


  Ánh mắt người đàn ông càng thêm lạnh lùng, nhìn đến mức trong lòng run rẩy.


  Ngay cả trợ lý đi theo phía sau Thịnh Chí Minh, giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được mà ưu tư, lặng lẽ xê dịch chân sang bên cạnh.


  Tựa như không muốn nhiều lời với cô, người đàn ông cười lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Lưu Giai vừa thấy tình huống không đúng, đuổi theo một đường, cầu gia gia cáo nãi nãi (*) giải thích, cũng không được lấy một ánh mắt của Thịnh Chí Minh, ngược lại bị hắn sai bảo vệ ngăn ở ngoài phòng bệnh, bị trợ lý Thịnh Chí Minh mạnh mẽ bắt trở về.


  (*) cầu gia gia cáo nãi nãi "求爷爷告奶奶的" : Chính là thực bất lực lì lợm la liếm cầu người khác.


  Lưu Giai lại càng tức, vừa rồi thời cơ tốt như vậy, nếu như Diệp Vi nói "sẽ" thì kết quả sẽ không giống như hiện tại.


  Cô ấy ủ rũ cụp đuôi trở về phòng bệnh, lại nhìn thấy cái miệng bóng nhẫy của Diệp Vi, cô ấy liền quét mắt qua cái chén, thế mà lại ăn hết sạch! Đến nước canh cũng không dư thừa, là ăn hết tất cả!


  Cách.


  "Diệp Vi!!!"


  "Em cút ra khỏi giới giải trí đi!!!"


  Diệp Vi: "......"


  Đúng vậy, xác thật tới lúc cô nên cút đi rồi.


  Diệp Vi thật sự sẽ không đỡ bởi vì mục đích duy nhất của cô ở thế giới này chính là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bỏ chạy lấy người.


  Lại nói Vương Nhược Nghiên là nữ chủ có hào quang nữ chủ bảo vệ, dù đỡ dao thì cũng sẽ không chết được, ngược lại sẽ đạt được thành tựu tình yêu trung trinh không đổi của cô ta đối với nam chủ. Mà cô không giống như vậy, làm nữ phụ ác độc, bị hào quang nữ phụ quấn thân, làm chuyện xấu vĩnh viễn sẽ bị vạch trần, phải làm nền cho sự tồn tại chân thiện mỹ của nữ chủ, cô đỡ dao không chuẩn thì sẽ chết thật đấy. Huống chi là làm nữ phụ ham muốn quyền thế của nam chủ, sao có thể có ý tưởng vì người khác mà quên mình? Việc OOC (*) thế này cô sẽ không làm.


  (*) OOC :(Out of character) làm việc đi ngược với tích cách của nguyên chủ.


  -- Thân phận hiện tại của Diệp Vi là người sắm vai nữ phụ ác độc.


  Đời trước cô gặp tai nạn xe cộ sau đó biến thành người thực vật, cô rõ ràng có ý thức, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được người ngoài đối thoại, nhưng cố tình vẫn chưa tỉnh lại, cô ban đầu từ nôn nóng lại chờ rồi đến tuyệt vọng.


  Tình huống như vậy giằng co hai năm, thẳng đến một ngày, có giọng nói xuất hiện ở trong tâm trí cô, mời cô tham gia khảo hạch của cục quản lý thời không.


  Cô tưởng rằng do nằm lâu nên trong đầu sinh ra ảo giác, dù sao nhàn rỗi không có việc gì làm nên tham gia, cuộc khảo hạch này cô vượt qua với 60 điểm vừa đạt tiêu chuẩn, ngoài ý muốn tiến vào làm trong cục quản lý thời không.


  Lúc ấy cô mới biết được có 3000 thế giới nhỏ, mỗi cái thế giới đều có một người được Thiên Đạo ưu ái, cũng chính là nhân vật chính của một thế giới nhỏ, có thể nói là khí vận chi tử, chủ tuyến của thế giới sẽ quay chung quanh hắn và vì hắn mà triển khai.


  Có vai chính, tất nhiên cũng sẽ có vai phụ.


  Mà bởi vì việc ngoài ý muốn nào đó, vai phụ tự mình thức tỉnh, dẫn tới nhiễu loạn tiến trình của chủ tuyến thế giới.


  Diệp Vi sở dĩ ở lại chỗ này làm việc, chính là bởi vì nữ phụ của các thế giới nhỏ tự mình thức tỉnh.


  Nữ phụ ác độc ban đầu sau khi thức tỉnh, cô ta không cam lòng khi làm nữ phụ, quả thực muốn lên trời, cả ngày nháo muốn bãi công, thậm chí còn muốn chạy đi nói với nam chủ đây là một thế giới nhỏ trong 3000 thế giới, mà hắn là đứa con được sủng ái của Thiên Đạo vân vân, còn muốn đem nam nữ chính đuổi đi, ý đồ muốn làm nhiễu loạn trật tự chủ tuyến thế giới, không có biện pháp, hệ thống Chủ Thần lúc này mới phái Diệp Vi lại đây sắm vai nữ phụ ác độc, muốn cô tiếp tục đem con đường chưa đi xong của nữ phụ tiếp tục đi xong để ngăn ngừa chủ tuyến thế giới rối loạn.


  Nguyên chủ có dung mạo xuất chúng, kỹ thuật diễn tạm được, xuất đạo tới nay không gặp suy sụp quá lớn, còn tích lũy được không ít fans, chỉ thiếu một cơ hội lớn. Điều duy nhất không tốt, chính là bởi vì cô có dung mạo quá xuất chúng, thế cho nên thường xuyên bị người khác coi trọng, trong tối ngoài sáng, muốn ngủ muốn bao dưỡng cô.


  Nguyên chủ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, luôn tự xưng là có bộ dạng tài giỏi xuất chúng nên khiến người bình thường chướng mắt, vì thế đắc tội không ít người, chỉ là có một lần bị một lão quỷ sắc trong giới coi trọng, trừ bỏ ông ta có tiền cô đều không thấy ông ta có cái gì tốt, người đã sáu mươi, xấu đến mắt không thấy, hói đầu rụng răng bụng bia đến cháu trai cháu gái đều có, còn là một lão biến thái. Cô cự tuyệt đồng thời cũng chọc giận đối phương, thế nên cho người ngáng chân cô, muốn phong sát cô, lúc ấy cô đến nhân vật nữ mười tám cũng không lấy được.


  Cô không quyền không thế không hề có biện pháp, hoặc là thỏa hiệp cũng lão quỷ sắc kia, hoặc là tạm biệt giới giải trí.


  Mà giới giải trí đổi mới quá nhanh, cô mới chỉ là một tiểu nghệ sĩ chưa đứng vững gót chân, nếu như dừng lại thì cả đời đều ngừng ở chỗ đó.


  Mà giải quyết cảnh khốn đốn trước mắt cô, chính là Thịnh Chí Minh.


  Thịnh Chí Minh là Thái tử gia của giải trí Thịnh Thế, hai mươi lăm tuổi, một sinh viên tài cao của Cambridge, lúc hắn vừa tốt nghiệp đại học ba ba Thịnh Quốc Lương đã cho hắn hai trăm triệu gây dựng sự nghiệp tài chính, lúc ấy vừa mới bắt đầu không ai coi trọng, cho rằng hai trăm triệu này sẽ trôi theo dòng nước, có đi mà không có về.


  Nhưng mà chỉ ngắn ngủi ba năm, hắn đã đem hai trăm triệu biến thành hai tỷ, nghiễm nhiên trở thành một tân thế hệ doanh nhân trẻ xuất sắc. Người này tuy rằng hoa tâm đến mức không chịu được, nhưng đầu óc lại sinh ra không ít ý tưởng.


  Hắn có tiền có thế có thủ đoạn mà vẫn còn trong sạch nên rất ít người trong giới dám trêu chọc vì địa vị của hắn không phải là nhỏ. Cố tình còn là người phong lưu tiêu sái (*), có một gương mặt dễ làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ, thế cho nên dù hắn có là một hoa hoa công tử, bất cần đời không chịu được, cũng có vô số phụ nữ muốn nhào lên người hắn.


  (*) Phong lưu tiêu sái: đẹp trai đến mức không còn thiên lí gì nữa.
   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 5. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 1.3

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Thịnh Chí Minh coi trọng gương mặt Diệp Vi, Diệp Vi cũng có nhu cầu cấp bách muốn thoát khỏi tình cảnh khốn đốn trước mắt, huống chi so với lão nhân gần đất xa trời kia, Thịnh Chí Minh tuổi trẻ soái khí nên trở thành lựa chọn tốt nhất.


  Làm người của hắn, không thiệt.


  Hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết thành đôi.


  Diệp Vi tới vào thời điểm cốt truyện giữa nam chủ và nữ phụ đã bắt đầu, hai người có đoạn thời gian ở bên nhau nên mang lại cho Diệp Vi không ít phiền toái, thanh thản ổn định đi được một đoạn cốt truyện, mượn quyền thế của hắn mà diễu võ dương oai (*), tác oai tác quái (**) một đoạn thời gian thật dài, nữ chính kịch bản cùng người phát ngôn của nhãn hiệu lớn cũng đến tay, ngay cả người đã từng khi dễ cô cũng không dám không nhìn sắc mặt cô, từ tuyến hai, ba một đường tới hồng (***).


  (*) Diêu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.


  (**) Tác oai tác quái: làm những điều ngang ngược một cách tùy tiện, trái với lẽ phải.


  (***): Chỉ độ nổi trong showbiz.


  Thẳng đến khi Thịnh Chí Minh gặp được chân mệnh thiên nữ của mình -- Vương Nhược Nghiên


  Diệp Vi phải vì tình yêu của nam nữ chủ làm đủ cống hiến mới có thể thành công lui thân.


  Nguyên chủ là nữ phụ ác độc, tham luyến quyền thế của nam chủ, làm nền cho sự tồn tại chân thiện mỹ của nữ chủ...


  Cũng là nội dung công tác hiện tại của cô.


  Lúc nữ chủ còn chưa có xuất hiện, mỗi ngày của cô miễn bàn là có bao nhiều sung sướng, trừ bỏ đóng phim chạy show, chính là ăn nhậu chơi bời xem soái ca, cũng lười đi quản tin tức phong lưu của nam chủ, chỉ cần ngẫu nhiên xoát cảm giác tồn tại, chèn ép một chút đồ đê tiện muốn bò lên đầu cô để quyến rũ là được rồi.


  Dù sao trừ bỏ nữ chủ, không ai có thể khiến cô dùng nhiều tâm tư.


  Thẳng đến khi nam nữ chủ gặp nhau, cốt truyện bắt đầu.


  Lần đầu tiên hắn với Vương Nhược Nghiên chạm mặt là ở câu lạc bộ, khi Thịnh Chí Minh muốn đuổi việc người phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên người hắn, người phục vụ kia khóc sướt mướt, sợ hãi không thôi, liên tiếp nói thật xin lỗi, mà mặt Thịnh Chí Minh đầy vẻ không kiên nhẫn, cảnh tượng này bị nữ chủ nhìn thấy, đương nhiên đi ra bênh vực kẻ yếu.


  Trở thành người phụ nữ đầu tiên dám hô to gọi nhỏ với Thịnh đại thiếu, Vương Nhược Nghiên ở trong lòng Thịnh Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.


  Hai người đúng là không đánh không quen nhau.


  Vương Nhược Nghiên lúc này là học sinh học viện điện ảnh khoa biểu diễn, đại học còn chưa tốt nghiệp, giúp người quen phỏng vấn lại được đạo diễn nhìn trúng, giao cho cô ta vai nữ phụ thứ hai.


  Nữ chính là Diệp Vi.


  Lúc này Diệp Vi đã rất có danh khí, 《 hậu cung 》 lại là chế tác lớn của giải trí Thịnh Thế, còn chưa bắt đầu quay liền được người ta xem trọng mười phần, càng vì các vai diễn mà phá đầu để đoạt.


  Vương Nhược Nghiên vừa xuất đạo liền tham dự chế tác lớn lại còn là nhân vật quan trọng, vận khí không thể nói là không tốt.


  Cô ta ôn nhu, thiện lương, dũng cảm, cứng cỏi bất khuất, đối xử với ai đều bình đẳng, đối với nhà tư sản là đạo diễn không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối với nhân viên công tác ôn hòa có lễ, kỹ thuật diễn còn cực kỳ có linh khí, là một dòng nước trong khó tìm được ở giới giải trí.


  Cô ta như vậy đương nhiên hấp dẫn chú ý của nam chủ rồi, Thịnh Chí Minh vốn là một hoa hoa công tử, gặp được thứ mình thích, cảm thấy hứng thú dù phải cường thủ hào đoạt (*) cũng muốn cướp được tới tay, tựa như đối đãi giống với Diệp Vi lúc trước.


  (*) Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh và lời đe dọa hống hách để chiếm đoạt.


  Nhưng hắn đối với Vương Nhược Nghiên lại không giống, bởi vì hắn không muốn phá hủy sự ngây thơ hiếm có này, càng không muốn phá hủy đôi mắt sạch sẽ của nữ chủ.


  Hắn với Vương Nhược Nghiên là oan gia hoan hỉ (*), là người quen lại không phải người quen, lại bắt đầu làm thần hộ mệnh của cô ta, vì cô ta mà ở sau lưng diệt trừ hết mọi trở ngại, để cho cô ta chuyên tâm diễn phim, không bị bất kỳ việc gì quấy nhiễu.


  (*) Oan gia hoan hỉ: ý chỉ vừa yêu vừa hận.


  Hoa hoa công tử biến thành người đàn ông ấm áp.


  Cũng chính lúc ấy, thời điểm Thịnh Chí Minh tới thăm khu, Diệp Vi nhìn ra bất đồng của hắn đối với Vương Nhược Nghiên.


  Lúc sau liền không ngừng ở đoàn phim tìm Vương Nhược Nghiên gây phiền toái, mượn danh nghĩa là công tác mà nhiều lần chèn ép cô ta NG, cho người ngáng chân cô ta, trước nay đều xem thường cô ta, tóm lại muốn cho nữ chủ biết khó mà lui, Diệp Vi cô so với cô ta càng thêm hồng, càng thêm xinh đẹp hơn, cô mới là người phụ nữ của Thịnh Chí Minh!


  Đương nhiên, tất cả âm mưu của nữ phụ ác độc sau khi bị phát hiện liền bị báo ứng.


  Những báo ứng này xảy ra sau khi nữ chủ kiên cường nhận hết ủy khuất, lại vì nam chủ đỡ một dao.


  Nguyên cốt truyện chính là như vậy, mấy ngày trước, Thịnh Chí Minh và Vương Nhược Nghiên, Diệp Vi ba người cùng lúc bị bắt cóc -- tuy rằng không biết mấy tên bắt cóc thoạt nhìn vừa ngu vừa ngốc kia như thế nào lại thành công, bọn họ cũng thuận lợi chạy thoát ra ngoài, dù sao cốt truyện chính là như vậy, làm nhân viên tốt cô cũng không nghi ngờ cốt truyện đại thần -- mấy bọn bắt cóc đòi một trăm triệu làm tiền chuộc người, lấy được tiền sau đó còn muốn giết người diệt khẩu.


  Trong cuộc tranh chấp, Thịnh Chí Minh hai tay khó địch bốn tay, bị người khác đánh lén từ phía sau, mắt thấy sắp bị một dao đâm trúng, lúc nghìn cân treo sợi tóc hết sức thì Vương Nhược Nghiên nhào qua đỡ một dao kia, cứu hắn một mạng, Diệp Vi run bần bật tránh ở một bên, chắc chắn cũng không dám đi qua. Lúc sau cảnh sát kịp thời đuổi tới, đem ba người cứu ra ngoài.


  Bởi vì việc này nháo thật sự lớn, nghe được tiếng gió phóng viên đã sớm nghe tin lập tức hành động đuổi tới đây, vừa vặn chụp được bức ảnh Vương Nhược Nghiên bị thương nâng lên xe cứu thương, Thịnh Chí Minh nôn nóng ở bên làm bạn.


  Tin tức Vương Nhược Nghiên vì Thịnh Chí Minh mà đến mạng sống đều từ bỏ che trời lấp đất truyền ra ngoài, tất cả mọi người biết Thịnh Chí Minh cùng Vương Nhược Nghiên là chân chính cùng chung hoạn nạn, sống chết không cách rời, vô số cư dân mạng ồn ào lại bắt đầu tin tưởng vào tình yêu, đến người của Thịnh gia đối với Vương Nhược Nghiên đều phải lễ độ ba phần, mà Diệp Vi lúc trước dựa vào thân phận bạn gái của Thịnh Chí Minh mà tác oai tác quái giờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích -- bởi vì thời điểm phát sinh khó khăn, làm bạn gái của Thịnh Chí Minh lại tìm chỗ núp, đến tiếng nói cũng không có, càng miễn bàn giúp đỡ.


  【 Tôi có tin tức bên trong, nghe nói cả người Diệp Vi lúc ấy bị dọa choáng váng, tránh ở một bên động cũng không dám động, thời điểm xảy ra chuyện còn nói cái gì mà tôi không phải là bạn gái của Thịnh thiếu, nỗ lực phủi sạch quan hệ với Thịnh thiếu. Chậc chậc, so sánh với Nghiên Nghiên, cô ta thật đúng là một lời khó nói hết. 】


  【 Tôi nghe người quen của tôi nói, Diệp Vi ở trong giới thường xuyên tự cho mình là bạn gái của Thịnh thiếu, còn từ chỗ Thịnh thiếu lấy được không ít lợi ích, phim tiên hiệp lớn lần trước chính là nhờ Thịnh đại thiếu vì Diệp Vi mà đầu tư. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Thịnh thiếu khẳng định nhìn thấu hư tình giả ý của cô ta, về sau liền tránh xa cô ta. 】


  【 Loại người như Diệp Vi so sánh với Nghiên Nghiên đó là một người trên trời một người dưới đất, ngay cả người ngu ngốc cũng biết nên chọn ai, liền nói Diệp Vi mỹ nhan thịnh thế thì thế nào, trời sinh tâm địa rắn rết, ai biết ngày nào đó sẽ hại chết người, vẫn là nên tránh xa một chút sẽ tốt hơn, miễn cho khi bị bán còn giúp kiếm tiền. 】


  【 Chậc chậc, Diệp Vi lộ nguyên hình, cũng không tin Thịnh đại thiếu sẽ còn nhìn cô ta thêm một cái! 】


  Là người đều biết, Vương Nhược Nghiên mới là người trong lòng của Thịnh thiếu.


  Kể từ đó, lúc trước bởi vì Diệp Vi khi dễ qua Vương Nhược Nghiên nên lúc này đều bị phản chiến, tin nóng sôi nổi ở trên mạng, nói Diệp Vi ỷ thế hiếp người như thế nào, so với người đứng đầu là Vương Nhược Nghiên thì kỹ thuật diễn kém, không chuyên nghiệp, giả vờ tôn quý rồi chơi trò quyến rũ dơ bẩn khiến chính mình tự sụp đổ, Vương Nhược Nghiên lại đơn thuần, dũng cảm, thiện lương, kiên cường, nghèo hèn không thể dời đi uy vũ không thể khuất đi đại danh từ.


  Cô ta nổi tiếng, hoàn toàn nổi tiếng, nhiệt độ có thể so với đỉnh lưu (*).


  (*) đỉnh lưu "顶流": tên gọi tắt của đỉnh cấp lưu lượng. Như có nhiều fan, nhiều chủ đề nhắc đến mình,... Có chứa nhiều ý châm chọc.


  Có nhiều kịch bản điện ảnh truyền hình, mời tham gia chương trình giải trí, làm nhà phát ngôn nhãn hiệu lớn nối gót đưa tới.


  Mà ngược lại Diệp Vi lại tham sống sợ chết, hư tình giả ý, ái mộ hư vinh.


  Rõ ràng cô với Thịnh Chí Minh cùng nhau bị bắt cóc sao cái gì cũng không làm?


  Rõ ràng cô mới là bạn gái của Thịnh Chí Minh sao không cứu hắn?


  Phi, đó chính là lợi thế của người phụ nữ kia !

   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 6. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 2: Nữ phụ tham sống sợ chết (2)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Thịnh Chí Minh mặt không biểu tình trở lại phòng bệnh, ngay cả mục đích vì sao lại đi tìm Diệp Vi cũng quên mất -- hắn muốn cô về sau không cần đi tìm hắn nữa, quan hệ của bọn họ tới đây là kết thúc. Lúc đầu chỉ cần trợ lý đi qua nói một tiếng, thế mà hắn lại ma xui quỷ khiến thế nào lại thay đổi chủ ý, muốn nhìn một chút xem Diệp Vi còn có lý do thoái thác gì.


  Ai ngờ lại nghe được suy nghĩ chân thật trong lòng người phụ nữ kia.


  Hắn đã sớm biết, người phụ nữ kia tham sống sợ chết lại yêu thích hư vinh, ở với hắn chỉ là bởi vì tiền của hắn, lợi dụng hắn để bò lên trên giới giải trí, đối với hắn chỉ có vài phần thiệt tình.


  Nhưng mà hắn không nghĩ tới, mọi chuyện đã đến tình trạng như ngày hôm nay rồi mà cô ấy lại còn nói, "Sẽ không"!


  Ngu xuẩn!


  Phụ nữ muốn chết vì hắn không ít, người vì hắn mà trả giá bằng sinh mệnh cũng có, phụ nữ bởi vì bị kết thúc mà nháo đến mức đòi muốn chết hắn cũng không phải chưa từng thấy qua.


  -- Nhưng Diệp Vi là người phụ nữ duy nhất, bất cứ những việc đã phát sinh trước hay sau, đều có thể kiên định nói "Sẽ không".


  Chỉ cần tiền của hắn, không màng đến hắn, lập trường kiên định đúng là xưa nay chưa từng có!


  Mặc dù hắn đối với cô ấy cũng chưa từng dùng qua nhiều tâm tư.


  Hai người bắt đầu đến với nhau chính là qua một cuộc giao dịch.


  Hắn đốt điếu thuốc, nghe được động tĩnh ngoài cửa.


  Thế mà lại chỉ có Lưu Giai đuổi theo tới đây?


  A.


  Thịnh Chí Minh cũng không rõ cảm giác lúc này là gì, chỉ cảm thấy quả nhiên là như thế, bọn họ vốn không phải bạn bè nam nữ bình thường, hoặc có thể nói là, chỉ có quan hệ nam nữ thân mật mà thôi. Về sau Diệp Vi mượn quyền thế của hắn, nói cô là bạn gái hắn, hắn nghe xong cũng chỉ cười một tiếng cho qua. Đối với người phụ nữ của mình, hắn từ trước đến nay đều rất hào phóng, tại thời điểm hắn cảm thấy hứng thú với cô thì có thể sủng cô nhất thời.


  Không biết vì cái gì, trong lòng hắn có chút hụt hẫng.


  Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ngày đó, lúc đó Vương Nhược Nghiên vừa mới vì hắn mà chắn một dao, sinh mệnh bị đe dọa vô cùng nguy hiểm, cảnh sát chậm rãi tới muộn, hắn che chở cô ấy lên xe cứu thương, trong nháy mắt trong đầu cũng nhớ tới Diệp Vi, bởi vì nhớ tới Diệp Vi, hắn quay đầu lại nhìn một cái, chính là cái nhìn này, làm hắn đến nay canh cánh trong lòng.


  Người phụ nữ kia đứng ở chỗ đó, ngoan ngoãn giơ hai tay để cảnh sát giúp cô cởi bỏ dây thừng, trên gương mặt xinh đẹp kia lại bất đồng với vẻ kinh hoảng thất thố lúc trước, cũng không phải được cứu về mà vui đến phát khóc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, thờ ơ khiến người ta khó có thể lý giải được, thật giống như người thiếu chút nữa bị giết không phải là cô ấy... Là thờ ơ sao?


  Giống như không có hứng thú, " A ! Rốt cục có thể kết thúc công việc, về nhà nghỉ ngơi thôi."


  Hắn cũng không thể xác định được.


  Bởi vì chỉ trong một cái chớp mắt, lúc cô ngẩng đầu nói chuyện cùng với vị cảnh sát, cô chớp đôi mắt, gương mặt xinh đẹp có thể mê hoặc lòng người, mảnh mai nhu nhược đáng thương, nước mắt lưng tròng, thật là chọc người thương tiếc.


  Hiện giờ bình tĩnh hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được.


  Hắn nhìn lầm rồi ư?


  Thịnh Chí Minh lại nghĩ tới lúc bọn bắt cóc bởi vì tò mò mà hỏi Diệp Vi và Vương Nhược Nghiên có phải bạn gái của hắn hay không, Diệp Vi mắt chứa đầy nước liều mạng lắc đầu nói: "Không phải, tôi không phải bạn gái Thịnh thiếu, tôi không phải...... Các người đừng giết tôi!"


  Vương Nhược Nghiên nói: "Tôi là bạn của Thịnh thiếu." Lời lẽ của cô chính đáng, phân tích rõ lợi và hại, "Các anh có biết hiện tại việc các anh đang làm là phạm pháp không? Ba người chúng tôi đều không phải người thường, đột nhiên biến mất không thấy nói gì sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó báo nguy, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, các anh cho rằng các anh thoát được sao? Chỉ cần hiện tại các anh thả chúng tôi ra, tôi hứa là sẽ không báo nguy, hơn nữa cho các anh một số tiền."


  Thịnh Chí Minh thưởng thức sự dũng cảm và trấn định của Vương Nhược Nghiên vào giờ phút này, đồng thời khinh thường bao cỏ là Diệp Vi.


  Hắn liếc nhìn Diệp Vi một cái, phát hiện ra cô mặc dù co ở góc kia khóc, một bên vẫn không quên hướng sang bên cạnh trốn đi, cách hắn rất xa, giống như hận trước nay không quen biết hắn.


  Thịnh Chí Minh cười lạnh một tiếng.


  Khẳng định là hắn nhìn lầm rồi.


  "Thịnh tổng, Nhược Nghiên tiểu thư đã tới, nói là ở phòng bệnh lâu đến mức mốc meo, muốn đi ra bên ngoài tản bộ. Ngài có muốn đi cùng một chút hay không?" Trợ lý đứng ở cửa cẩn thận hỏi, hắn biết hiện tại đối với Thịnh Chí Minh mà nói, Vương Nhược Nghiên là sự tồn tại đặc biệt nhất.


  Sắc mặt Thịnh Chí Minh quả nhiên có chút hòa hoãn, đi theo trợ lý ra khỏi phòng bệnh.


  Người con gái có gương mặt thanh tú mang theo một chút tái nhợt ngồi trên xe lăn, thoạt nhìn có chút suy yếu nhưng tinh thần lại không tệ lắm, trên mặt cô ấy lộ ra nụ cười tươi thật lớn, như mặt trời nhỏ có sức sống bừng bừng: "Chí Minh, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta đi ra ngoài một chút đi."


  Lưu Giai vốn dĩ sốt ruột, lúc sau bị nghe lén cuộc nói chuyện càng gấp đến độ không chịu được, tóc đều muốn trắng mấy ngọn, mỗi ngày ở bên tai Diệp Vi nhắc mãi xong rồi xong rồi.


  Lúc trước mỗi ngày đều đến trước phòng bệnh Thịnh Chí Minh thăm hỏi, hiện tại hận không thể một ngày ba bữa thêm buổi cơm chiều thêm ăn khuya đi, đáng tiếc đến bóng dáng Thịnh Chí Minh cũng chưa thấy, bảo vệ canh giữ ở cửa đều quen biết cô ấy, cô ấy mới vừa tới gần liền theo bản năng tiến lên một bước chắn ở cửa.


  Là người bị Thịnh đại thiếu kéo vào sổ đen, Lưu Giai nhận hết mọi sự xem thường.


  Lưu Giai: "......"


  Lưu Giai trở lại phòng bệnh liền khóc với Diệp Vi, khóc kiếp sống người đại diện của cô ấy đều đã bị hủy trong chốc lát, khóc vì tương lai bi thảm không thôi.


  Diệp Vi vốn dĩ rất cao hứng, thấy Lưu tỷ như vậy, trong lòng cũng có chút băn khoăn, các cô là bạn học đại học, tốt xấu gì cũng cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, lúc trước hợp tác còn rất vui sướng nên giờ tốt bụng an ủi cô ấy vài câu: "Không có việc gì, trên đời này không phải chỉ có nghề người đại diện, người ta thường nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã (*), chị hiểu được biến báo (**) mà. Cho nên đừng khóc nữa nhé."


  (*) con đường nào cũng dẫn đến La Mã: có nghĩa là làm gì thì làm nhưng cuối cùng nó cũng sẽ là điểm dừng chân, là điểm đến...


  (**) biến báo: dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc.


  "?? " Có người an ủi như thế sao? "Em câm miệng đi!"


  Diệp Vi: "Được."


  Ngay cả khi cô câm miệng thì việc này cũng không có cách giải quyết.


  Làm người đại diện của nữ phụ ác độc, tồn tại để giúp đỡ khi dễ nữ chủ, cô ấy cũng sẽ cùng bị chèn ép với cô, tất nhiên là sẽ không có nghệ sĩ nào dám theo cô ấy, cuối cùng xám xịt rời khỏi giới giải trí, nhưng mà so với kết cục té lầu chết thảm của nguyên chủ, Lưu Giai còn tốt chán, mấy năm trước kiếm lời không ít tiền, rời khỏi giới giải trí trở về với cuộc sống người thường thì tính sơ ra cũng là con số thiên văn mà người khác vất vả mấy đời mới kiếm được.


  Lưu Giai làm người đại diện, tuy rằng dùng qua không ít thủ đoạn xấu với nữ minh tinh khác, mua thủy quân đoạt tài nguyên để kiếm nhiều lợi ích, nhưng tình cảm của cô ấy đối với nguyên chủ cũng có vài phần nhiệt tình, sau khi nguyên chủ té lầu chết thảm, cũng từng cực lực đi tìm kiếm chân tướng -- đáng tiếc cô ấy thấp cổ bé họng, cuối cùng ngược lại bị người ta trùm bao tải đánh một trận, chặt đứt một chân, bị mất nửa cái mạng.


   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 7. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 2.2

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Lưu Giai bị sợ vỡ mật, vì cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể tạm thời quên đi.


  Mặc dù cốt truyện chỉ rải rác vài nét bút, nhưng cũng có thể nói là khi có hoạn nạn mới thấy chân tình.


  Cho nên cảm giác của Diệp Vi đối với Lưu Giai cũng không tệ lắm, vào giờ phút này thấy cô ấy khóc có cảm giác thật chân tình như thế liền không nhịn được an ủi cô ấy vài câu. Nào biết được chọc làm cho người ta càng thêm tức giận.


  Lưu Giai oán trời oán đất trong chốc lát, lại tỉnh lại: "Chúng ta phải đi đường cong cứu nước, hiện tại trong mắt Thịnh Chí Minh, Vương Nhược Nghiên mới là người tâm phúc, đi, chúng ta đi tìm Vương Nhược Nghiên, để cô ta ở trước mặt Thịnh thiếu nói tốt về em vài câu. Hy vọng cô ta bỏ qua xích mích trước đây, giúp em một phen."


  "Lưu tỷ, là chị thì chị sẽ không so đo xích mích trước đây sao? Lúc trưước chúng ta làm không thiếu việc xấu với cô ta."


  Lưu Giai nghẹn một chút: "... Sẽ không. Nhưng cũng không thể không làm gì? Ngựa chết chữa thành ngựa sống, thử trước một chút rồi lại nói."


  "Thôi đi, em không đi cầu cô ta đâu, cho rằng có cái thân phận ân nhân cứu mạng liền ghê gớm lắm sao?"


  "Vậy em nói xem phải làm sao bây giờ?"


  Diệp Vi: "......"


  Không thế nào làm cái việc đó được, cô diễn tốt như vậy, cô ta không cứu thì thật khiến cô thất vọng nha.


  Lưu Giai: "?"


  Diệp Vi: "?"


  Lưu Giai: "? Kỳ quái, sao chị lại cảm thấy bộ dáng của em không sốt ruột dù chỉ một chút??"


  ... Lưu tỷ là chó hay sao mà nhạy bén như vậy?


  Diệp Vi giải thích nói: " Gấp cái gì mà gấp? Yên tâm đi, em dù sao hiện tại cũng là một nữ minh tinh ngàn vạn fans, không có khả năng bị đuổi khỏi giới giải trí, cùng lắm là thiếu một chút lợi ích của Thịnh Chí Minh đem đến mà thôi, hiện tại có nhiều fans bị bệnh hay quên, qua một thời gian ngắn bọn họ sẽ quên những sự việc hiện tại, đến lúc đó lại thuê người để tẩy trắng là được rồi, chứ không làm sao em đi ra ngoài làm việc được? Chị nhìn việc ai đó trước kia làm tiểu tam nháo lớn chuyện bao nhiêu kia kìa, lúc này mới qua bao lâu, giờ đã tẩy trắng thành nữ thần."


  Nói như vậy cũng có đạo lý, còn có khoảng thời gian trước có đạo diễn đạo diễn xuất, lúc ấy khiến cho oanh động lớn bao nhiêu, cư dân mạng đều nổ tung chảo, đầu tiên là đạo diễn đi đến nơi nào cũng bị mắng, mắng xong lại đi đến Weibo của vợ ông ta cũng là một nghệ sĩ muốn ly hôn với đạo diễn, nhưng lúc này mới qua bao lâu, người ta không chỉ không có ly hôn, phim điện ảnh của người ta giờ không phải đã hô mưa gọi gió đó sao?


  Lưu Giai rốt cuộc đã hiểu, thì ra Diệp Vi không phải không sốt ruột mà là không đầu óc!


  "Tình cảnh của em không giống, người em đắc tội chính là Thịnh Chí Minh! Địa vị của giải trí Thịnh Thế ở trong giới em lại không phải không biết, ngay cả khi hắn không tìm em gây phiền toái, nhưng những người sợ đắc tội Thịnh Chí Minh thì sao? Bọn họ còn ai dám dùng em?"


  "Em phải biết mấy ngày ngắn ngủn này, chị thu được bao nhiêu tin hủy hợp đồng không? Những kịch bản đó đã định là của em thế mà giờ đều rút về! Còn có nhà phát ngôn cho những nhãn hiệu lớn, lúc này còn tìm chúng ta đòi tiền vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng em sao có thể chịu được! Hiện thực trong vòng này là như vậy, tình nguyện gièm pha bay đầy trời cũng không nên đắc tội với người không thể đắc tội!"


  "Bằng không em cho rằng vì cái gì mà chị lại gấp như vậy, còn không phải là bởi vì người em đắc tội chính là Thịnh đại thiếu hắn sao!"


  "Hơn nữa em có biết, 《 hậu cung 》 này là kịch bản của giải trí Thịnh Thế, lúc trước em có thể đánh bại Triệu Thanh bắt lấy kịch bản này, chính là bởi vì em là người được Thịnh thiếu chọn! Triệu Thanh người ta chính là ảnh hậu, lợi hại hơn em em còn không biết? Hiện giờ em đắc tội với Thịnh thiếu, Vương Nhược Nghiên thượng vị, em cảm thấy bọn họ còn sẽ tiếp tục để cho em diễn vai nữ chính? Để ân nhân cứu mạng của Thịnh đại thiếu là Vương Nhược Nghiên là nữ phụ?"


  Nguyên cốt truyện chính là như thế, sự nghiệp Diệp Vi xuống dốc không phanh, không chỉ có hợp đồng người phát ngôn và kịch bản điện ảnh toàn bộ bị đổi, sản phẩm của người phát ngôn cũng bị tẩy chay, tạp chí quay chụp doanh số không đủ trăm bản, ngay cả người ở trong vòng lúc trước chơi với Diệp Vi đều sôi nổi tránh cô giống như tránh ôn thần, sợ quan hệ có dính líu tới Diệp Vi sẽ liên lụy tới bản thân.


  Lúc này những người không có bỏ đá xuống giếng đều là người tốt.


  Đối với những điều này Diệp Vi đương nhiên đều biết, cô cũng không phải thật sự ngốc, Thịnh Chí Minh tâm cao khí ngạo (*) khinh thường việc tìm cô gây phiền toái, nhưng những người sợ đắc tội với Thịnh Chí Minh, người muốn lấy lòng Thịnh Chí Minh thì lại khác.


  (*) Tâm cao khí ngạo: kiêu ngạo, thường chỉ tính cách những con người có tài.


  Đây cũng là do nguyên chủ tìm Vương Nhược Nghiên gây phiền toái, hoàn toàn bị Thịnh Chí Minh ghét bỏ, thậm chí sau khi bị bôi đen, chỉ có thể đóng vai nha hoàn đứng ở một góc làm chút việc bưng trà đưa nước, hoặc là bị pháo hôi Giáp Ất, Giáp Bính đánh chửi.


  Nữ phụ ác độc chết khi làm nền đã đủ.


  Thực tốt, bị pháo hôi trong cốt truyện lúc trước giúp hoàn thành nhanh hơn một bước.


  ......


  Diệp Vi vẫn cùng Lưu Giai đi tìm Vương Nhược Nghiên, đáng tiếc chưa thấy được Vương Nhược Nghiên, nam chính 《 hậu cung 》 Chu Gia đã tới rồi.


  Độ nổi tiếng của Chu Gia ở trong giới so với Diệp Vi cao hơn rất nhiều, hắn ta đã đạt được giải thưởng Bạch Ngọc Lan, Phi Thiên, Kim Ưng, ba giải thưởng lớn xem như là đã rất thỏa mãn, hắn ta mặc dù không phải người nổi nhờ độ nổi tiếng, sức ảnh hưởng lại không cần đến độ nổi tiếng của mấy minh tinh, hắn ta bắt đầu sự nghiệp nhờ giá trị nhan sắc, cộng với kỹ thuật diễn, còn có nhiều fan tốt trung thành. Cho nên ở trong giới rất có địa vị.


  Đồng thời, hắn ta cũng là người phát hiện ra tài năng của nữ chủ.


  Nữ chính lúc trước tham gia thử kính 《 hậu cung 》, kỹ thuật diễn linh động của cô ta khiến hắn ta có ấn tượng sâu sắc với cô ta, cũng bởi vì khẳng định của hắn ta mới làm nữ chủ trổ hết tài năng, cuối cùng đạt được nhân vật nữ hai 《 hậu cung 》.


  Chu Gia thưởng thức Vương Nhược Nghiên, ở đoàn phim cũng rất chiếu cố cô ta, quan hệ hai người vừa là thầy vừa là bạn, khi ở trước mặt truyền thông phỏng vấn cũng không che dấu được sự thưởng thức đối với Vương Nhược Nghiên, không che dấu sự ca ngợi đối với cô ta một chút nào, thường thường trêu chọc khiến nam chủ ghen tuông quá độ -- không sai, thân phận thật sự của Chu Gia, kỳ thật là chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chủ!


  Đương nhiên, địa vị không sánh bằng cô rồi.


  Quả nhiên lúc Chu Gia mới xuất hiện, nam chủ cũng mang theo người chậm rãi tới muộn, hắn tự cao tự đại, không thèm cho Diệp Vi một cái ánh mắt, chỉ liếc mắt nhìn Chu Gia một cái.


  Chu Gia nói một tiếng: "Thịnh tổng."


  "Chu đại minh tinh như thế nào lại có thời gian đến bệnh viện?"


  "Tôi tới xem Nhược Nghiên."


  Thịnh Chí Minh ý vị không rõ cười một tiếng.


  Trợ lý đẩy cửa phòng ra, Thịnh Chí Minh đi vào trước một bước.


  Chu Gia theo sát sau đó.


  Đãi ngộ như vậy Lưu Giai xem đến mức mí mắt nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi, ghen ghét đến mức không chịu được.


  Lôi kéo Diệp Vi đi theo chen vào.


  Diệp Vi vỗ vỗ tay Lưu tỷ: Kiềm chế tính khí một chút, đừng tức giận, trò hay còn ở phía sau.


  Lưu Giai vỗ vỗ tay cô: Ừm, giết chết con bitch Vương Nhược Nghiên kia đi!


   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 8. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 3: Nữ phụ tham sống sợ chết (3)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Tác phong làm việc của Chu Gia cực kỳ kín đáo, hắn ta nho nhã lại lạnh lùng, tính tình cũng cực kì cao ngạo, ít có người có thể lọt vào mắt hắn ta.


  Bạn bè của hắn ta ở trong giới không nhiều lắm, mỗi người đều là người quen lâu năm, hiện giờ không phải biên kịch nổi tiếng, chính là nghệ sĩ đã lấy qua danh hiệu ảnh đế.


  Nhân mạch ở trong vòng cực lớn, tiếng nói cũng cực kỳ có trọng lượng.


  Là vị trí rất nhiều người muốn cũng trèo không tới.


  Càng quan trọng hơn, nghe nói gia thế Chu Gia cực lớn, hắn ta khi mới xuất đạo bởi vì bề ngoài anh tuấn nên bị người có địa vị cao coi trọng, muốn bao dưỡng hắn ta, sau khi bị cự tuyệt thẹn quá hóa giận, thông báo sẽ chặt đứt tài nguyên của hắn ta, tuyên bố muốn phong sát hắn ta. Đáng tiếc lời cô ta nói mới truyền ra không bao lâu, quay đầu đã bị người khác báo cáo tham ô khoản chung, bị đưa vào kết thúc từ trong tù, hiện tại còn chưa có đi ra.


  Sau chuyện này, thân thế Chu Gia càng thêm có vẻ thần bí khó lường.


  Một người tự phụ, cao ngạo như vậy, lại có cái nhìn coi trọng với một diễn viên nhỏ mới vào ngành.


  Hiện giờ còn ngồi ở trước giường bệnh, vì cô ta mà gọt quả táo!


  Ngay cả khi trợ lý muốn giúp đỡ đều bị hắn ta cự tuyệt.


  Động tác của hắn ta rất không thuần thục, cầm quả táo một dao lại một dao, giống như đang gọt vỏ cây, thái độ cực kỳ nghiêm túc.


  Vương Nhược Nghiên xem đến cười không ngừng, nói vẫn nên để cô gọt đi, lại không cẩn thận chạm đến miệng vết thương, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.


  Chu Gia khẩn trương còn có chút đau lòng: "Đừng nhúc nhích, em nằm xuống sẽ đỡ hơn."


  "Em không có việc gì, vết thương nhỏ này làm sao có thể làm khó em được." Vương Nhược Nghiên lăn lộn muốn đứng dậy, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại cực kì sáng lạn, bộ dáng tràn đầy sức sống làm người ta nhìn đến đau lòng.


  "Nghe lời, nằm đi, đừng nhúc nhích." Chu Gia chân thật đáng tin đem Vương Nhược Nghiên trở về trên giường.


  "Được rồi." Vương Nhược Nghiên bất đắc dĩ thè lưỡi.


  Thịnh Chí Minh ngồi ở một bên, hắn hơi nhấp môi, ánh mắt đen nhánh ở trên người Vương Nhược Nghiên và Chu đánh giá qua lại.


  Chu Gia liếc mắt nhìn Thịnh Chí Minh một cái: "Thịnh tổng không bận công việc gì sao?"


  Thịnh Chí Minh: "Chu đại minh tinh không bận, tôi có cái gì phải bận sao?"


  Chu Gia cười cười, không tỏ ý kiến.


  Thịnh Chí Minh cũng cười.


  Lửa/mùi thuốc mười phần.


  Vương Nhược Nghiên nằm ở trên giường nhìn Chu Gia, lại nhìn Thịnh Chí Minh, thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.


  ......


  Lưu Giai thiếu chút nữa nghiến gãy một cái răng nha.


  .


  Không phải chỉ là một người mới sao, dựa vào cái gì mà có thể được Chu Gia và Thịnh Chí Minh ưu ái?


  Loại suy nghĩ này đến Diệp Vi cũng có.


  Cô nhìn ba người trước giường bệnh như nước với lửa lại hoà thuận vui vẻ, nghĩ ở cốt truyện chính là bởi vì một màn trước mắt này trực tiếp làm nguyên chủ đau đớn, tức giận đến mức chỉ số thông minh của cô vốn không cao trực tiếp ngã thành số âm, thế nhưng ở ngay lúc này trực tiếp đi đến bên người Thịnh Chí Minh tuyên thệ chủ quyền, đi hạ mặt nữ chủ, dẫn tới nam chủ càng không vui, nam phụ càng chán ghét.


  Nam chủ trực tiếp đem cô đuổi đi.


  Bởi vì không cam lòng, Diệp Vi rốt cuộc tìm một cơ hội, tìm đến Vương Nhược Nghiên tiến hành uy hiếp nhục nhã, làm cô ta đừng tưởng rằng vì Thịnh Chí Minh đỡ một dao là có thể bay lên thành phượng hoàng vân vân, Thịnh Chí Minh là của cô, ả đừng có vọng tưởng! Lại vừa lúc bị bạn bè nam chính nói lại, lại vừa vặn bị trợ lý Vương Nhược Nghiên trộm chụp được phát lên trên mạng, rước lấy một đợt lại một đợt chửi rủa, hoàn toàn đẩy bản thân đi đến đường cùng


  Không hổ là nữ phụ IQ thấp, không làm nhiều chuyện ngu xuẩn cũng thật xin lỗi chỉ số thông minh của cô.


  Chuyện này thế nhưng rất đơn giản, muốn khiến một người thích mình rất khó, muốn một người chán ghét mình thì lại quá dễ dàng.


  Diệp Vi ném tay Lưu Giai ra: Em đi tìm đường chết.


  Lưu Giai: Đi thôi! Cố lên!


  Diệp Vi ngoài cười nhưng trong không cười đi đến bên người Thịnh Chí Minh, hư hư thực thực dựa vào bên người hắn, thái độ thân mật mười phần, nha tiêm tám quái (*) nói: "Chu lão sư, Chí Minh, các anh đừng quá khẩn trương, sáng nay tôi còn thấy Tiểu Vương ở bên ngoài đi lại nên thân thể Tiểu Vương hẳn là không có gì đáng ngại, các anh cứ yên tâm đi."


  (*) Nha tiêm tám quái "牙尖八怪" : nha tiêm "牙尖" tiếng địa phương của vùng Tứ Xuyên, đây là tính từ. Ý chỉ người dẻo mồm dẻo miệng, có tài ăn nói, luôn thích đi tẩy trắng người khác. Tám quái "八怪": giống mấy bà cắn hạt dưa hay đi buôn dưa lê thêm mắm thêm muối cho kịch tính. Nha tiêm tám quái "牙尖八怪": Trong ngữ cảnh này có thể là nhắc nhở, gấp rút, bảo ban,...


  Lưu Giai âm thầm gật đầu: Nói không sai! Làm tốt lắm!


  Mày Chu Gia nhăn lại, đối với Diệp Vi càng không vui: "Vết thương Nhược Nghiên chịu chính là dao, yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng rất dài, ngay cả khi nhìn không có việc gì, thân thể đã chịu thương tổn cũng không phải trong lúc nhất thời có thể khôi phục. Không giống như cô."


  Thịnh Chí Minh liếc mắt nhìn Diệp Vi, càng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Đi ra ngoài."


  Chu Gia nhìn về phía Thịnh Chí Minh: "Thái độ của Thịnh tổng đối với bạn gái không khỏi quá mức lạnh nhạt."


  Vương Nhược Nghiên ngượng ngùng nói: "Diệp lão sư nói không sai, tôi xác thật không có việc gì, hai người không cần quá khẩn trương. Chu lão sư, Chí Minh, hai người đừng nói như vậy. Diệp lão sư, thật xin lỗi, bọn họ thật sự không có ác ý......"


  Diệp Vi cắn môi không dám tin tưởng, cố nén khó xử.


  Lưu Giai nhìn mắt Diệp Vi, sốt ruột đi theo.


  Diệp Vi đối diện với cô chớp chớp mắt với cô ấy: Tới, chúng ta cùng nhau đi tìm đường chết đi.


  Lưu Giai: Ừm!


  Cô ấy tiến lên nói: "Vi Vi nói cũng có lý a, tôi nghe bác sĩ nói Tiểu Vương khôi phục rất khá, đã có thể xuất viện tĩnh dưỡng......"


  Thịnh Chí Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Giai, Lưu Giai trong lòng cả kinh, ngượng ngùng ngậm miệng.


  Thịnh Chí Minh ma xui quỷ khiến nhìn về phía người Diệp Vi bên cạnh, thế nhưng thấy mắt cô lộ ra vẻ đồng tình nhìn Lưu Giai, phảng phất đang nói: Quả nhiên là lời nói thiểu năng trí tuệ xứng đáng bị mắng đi??


  Thịnh Chí Minh:???


  Chỉ nháy mắt, hình dáng Diệp Vi lại là nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng giận mà không dám nói gì.


  Thịnh Chí Minh xoa xoa cái trán, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị bọn bắt cóc gõ hỏng đầu óc rồi, bằng không hắn như thế nào sẽ ở trên người Diệp Vi nhìn thấy loại cảm xúc này?


  Hắn không kiên nhẫn nói: "Được rồi, hai người các cô đi ra ngoài."


  Diệp Vi: "Chí Minh, em......"


  Thịnh Chí Minh: "Đi ra ngoài."


  Diệp Vi: "......" Được nha.


  Diệp Vi trừng mắt liếc nhìn Vương Nhược Nghiên một cái, nhấc chân liền rời đi, còn thuận tay kéo Lưu Giai lên đi cùng với cô.


  Ngay cả đầu cũng không quay lại một chút.


  Lộc cộc, lộc cộc.


  Thịnh Chí Minh thế nhưng cảm thấy bước chân Diệp Vi nhẹ nhàng hẳn ra? Cái loại này giống cảm giác "Nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc bỏ chạy lấy người" thật quá mãnh liệt.


  ...... Không đúng, khẳng định là đầu óc hắn bị gõ hỏng rồi.


  Vương Nhược Nghiên nói: "Chí Minh, anh không cần thiết vì em mà như vậy, không cần bởi vì em mà ảnh hưởng tình cảm của anh và Diệp lão sư."


  "Tôi và cô ta có thể có cái tình cảm gì?" Thịnh Chí Minh cũng không biết trong lòng mình nghĩ như thế nào, hắn đứng lên, nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi."


  Đi theo ra khỏi phòng bệnh.


  Vương Nhược Nghiên nhìn bóng dáng Thịnh Chí Minh rời đi nhíu nhíu mày.


  Thật ra Chu Gia thật vừa lòng vì những người chướng mắt đó đều đi rồi, lấy ra kịch bản nói: "Suất diễn của em đạo diễn sẽ cho quay lại sau, chờ khi em trở lại đoàn phim chỉ sợ cường độ làm việc sẽ rất lớn, chúng ta tới tập kịch bản đi, đến lúc đó em có thể nhẹ nhàng hơn một chút."


  Vương Nhược Nghiên lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Ừm ừm, cảm ơn Chu lão sư!"


  ......

   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 9. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 3.2

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Lưu Giai bị Diệp Vi lạnh lùng đưa trở lại phòng bệnh lại khóc vì tiền đồ tương lai ảm đạm của cô.


  Nhưng Diệp Vi thật ra rất vui mừng vỗ vỗ bả vai Lưu Giai, làm quân sư của nữ phụ IQ thấp, chỉ số thông minh quả nhiên không cao, không làm cô thất vọng.


  Ở thời điểm Chu Gia và Thịnh Chí Minh đau lòng Vương Nhược Nghiên nhất chính là lúc đi nói Vương Nhược Nghiên không có việc gì, nói bọn họ khẩn trương quá mức, đại kinh tiểu quái (*), không bị chán ghét mới là lạ.


  (*) Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to.


  Lưu Giai ưu sầu đến mức cơm chiều cũng không ăn mấy miếng, Diệp Vi tâm tình rất tốt ăn một chén cơm lớn, thuận tiện qua cân thử, vừa thấy cư nhiên thấy số 50, ước chừng tăng năm cân! Cuộc sống gia đình quả thật không cần quá đẹp.


  Trước kia cô xinh đẹp lại tinh tế, mảnh mai thoạt nhìn làm người thương tiếc, hiện giờ mượt mà lên, xinh đẹp lại thêm chút gợi cảm, bởi vì cô lúc trước mập nhất chính là ngực, dáng người không cần quá tốt, lại đối lập một chút với cô ở bệnh viện nằm hai năm khô quắt, tay chân héo rút......


  Tính tính, chờ cô rút được hệ thống y học Trung Quốc, lập tức là có thể tốt lên.


  Vô luận như thế nào, cô nhất định phải trở về.


  Lưu Giai ở bên ngoài gõ cửa: "Diệp Vi! Em còn trốn ở trong WC làm gì? Mau chạy ra đây!"


  Lưu tỷ sau khi khóc xong sống lại tại chỗ, đem thân phận pháo hối đánh không chết phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.


  Diệp Vi kéo cửa ra: "Làm sao vậy?"


  Tuy rằng thân thể cô rất tốt, nhưng đến nay cũng không có xuất viện, thứ nhất là Vương Nhược Nghiên và Thịnh Chí Minh đều không có xuất viện; thứ hai là làm người cùng bị bắt cóc Diệp Vi cũng không thể xuất viện, xuất viện không phải nói cho người ngoài biết cô bị thương nhẹ, mau mau đến sao, đánh giá của ngoài giới cùng trong nghề đối với Diệp Vi vốn dĩ đã không tốt, còn có thể đánh chiêu bài đáng thương, lấy một phân đồng tình; Thứ ba là ở tại bệnh viện, thuận tiện tìm Thịnh Chí Minh, còn có thể quan sát tiến triển quan hệ gần đây của Thịnh Chí Minh và Vương Nhược Nghiên, thuận tiện làm phương tiện thúc đẩy tình yêu.


  "Em biết vừa rồi chị nghe được cái gì không? Lần này Chu Gia thế nhưng cùng tiểu yêu tinh Vương Nhược Nghiên tập diễn! Kỹ thuật diễn của Chu Gia được công nhận tốt, có Chu Gia phụ trợ, Vương Nhược Nghiên như hổ thêm cánh, em ở đoàn phim khẳng định càng không có địa vị! Không nghĩ tới tiểu yêu tinh Vương Nhược Nghiên này lợi hại như vậy, ngay cả Chu Gia không gần nữ sắc cũng bị cô ta mê hoặc." Đoàn phim tuy rằng chưa nói đem thân phận nữ chính của Diệp Vi đổi đi, nhưng nữ số 2 nhân khí khá cao, kỹ thuật diễn cùng nhân vật lại cực kỳ xuất sắc, chờ thời điểm phim phát ra, khẳng định sẽ đem quang hoàn thuộc về nữ chính đoạt đến không còn một mảnh.


  Kể từ đó, Diệp Vi sẽ một lần nữa biến thành đá kê chân của Vương Nhược Nghiên!


  Diệp Vi còn tưởng rằng là cái gì đâu, thì ra sợ bóng sợ gió một hồi: "Hiện tại Chu Gia đang còn ở chỗ Tiểu Vương?"


  Lưu Giai: "Đã sớm đi rồi."


  Diệp Vi nhìn nhìn sắc trời, đã đến giờ này, công việc hoàn thành, cũng nên tan tầm về nhà.


  "Cũng không biết người đàn ông đó nghĩ như thế nào, làm thế nào có thể thích tiểu yêu tinh kia như vậy, chị xem bộ dáng của Chu Gia kia thoạt nhìn còn có chút chưa đã thèm! Hắn chắc là sẽ không thích Vương Nhược Nghiên đi?" Lưu Giai tức giận bất bình nói.


  "......" Tất cả đều bị chị phát hiện?


  Diệp Vi thét chói tai, "Chị nói cái gì? Chu Gia sao có thể thích hồ ly tinh Vương Nhược Nghiên kia!"


  Lưu Giai xoa xoa lỗ tai: "......"


  "Em đừng kích động, vừa rồi chị chỉ thuận miệng nói, chị cũng cảm thấy Chu Gia không có khả năng thích Vương Nhược Nghiên, nhiều nhất cũng chỉ là thưởng thức cô ta đi, em cũng biết, Chu Gia thích dìu dắt hậu bối có tài hoa."


  "Cái đó cũng không có khả năng, so với em Vương Nhược Nghiên kia sao có thể có tài hoa?"


  Lưu Giai: "......Em tài hoa? Chỗ nào?"


  Diệp Vi: "Em đã đem diễn phim dung nhập vào cuộc sống của em."


  Lưu Giai: "???"


  Lưu Giai chưa thấy qua người nào không có tự hiểu lấy mình như vậy, cô còn muốn nói thêm cái gì nữa, lại thấy Diệp Vi xoay người liền đi ra ngoài. Cô sửng sốt một chút: "Em đi đâu vậy?"


  Còn có thể đi chỗ nào, đương nhiên là đi tăng ca a.


  Nhưng mà cô còn chưa có nhìn thấy nữ chủ, nam chủ đã tới trước rồi.


  Cô kéo cửa phòng bệnh ra, bỗng nhiên đối diện với Thịnh Chí Minh ở hành lang, thiếu chút nữa liền đâm vào người hắn, may mắn bước chân của cô không nhanh, vừa ổn định thân thể lại liền suy yếu mềm nhũn, dựa vào trên người hắn, kinh hỉ mở miệng: "Chí Minh! Anh tới tìm em sao?"


  Thịnh Chí Minh mặt không biểu tình dịch ra sau một bước.


  "Cho rằng bản thân là ai, Thịnh thiếu sẽ tìm đến cô sao? Gặp được thời điểm nguy hiểm cũng chỉ cố cứu mình, mắt thấy nguy hiểm qua đi, lại nghĩ tới đòi chỗ tốt? Thiên hạ nào có việc tốt như vậy a." Người đàn ông đi ở phía sau Thịnh Chí Minh mở miệng nói, trên mặt hắn ta toàn là vẻ trào phúng, "Chậc, đến lúc này, thế nhưng còn có mặt mũi dây dưa Thịnh thiếu."


  Diệp Vi vừa nghe giọng nói này liền biết đối phương là Tôn Nghĩa Bác, một trong những tay sai của Thịnh đại thiếu. Hắn ta đối với Diệp Vi cực kỳ khinh thường, ngược lại, hắn ta mười phần thích những người vì giúp bạn mà có thể không tiếc cả mạng sống như Vương Nhược Nghiên. Có thể nói là trung thực ủng hộ Vương Nhược Nghiên.


  Hắn ta thường xuyên ở ngoài tuyên bố Vương Nhược Nghiên ôn nhu thiện lương, đương nhiên cũng không thiếu những lời tuyên dương nguyên chủ dối gian xảo trá hư tình giả ý, thậm chí ở thời điểm sự nghiệp nguyên chủ đi xuống, đi thử kính cũng sai người tạo không ít ngáng chân, lịch sử bị những người đó làm khó dễ cũng có bút tích của hắn ta.


  Hắn phải vì Thịnh đại thiếu mà nói lời ác ý, rốt cuộc vào thời điểm Thịnh đại thiếu súyt chút mất mạng, nữ nhân này lại nghĩ chạy trốn, có thể nói là nhân vật đại biểu của sự lòng lang dạ sói.


  -- Diệp Vi cô ta có thể có ngày hôm nay, không phải là đều dựa vào Thịnh Chí Minh?


  Hắn ta là vì tức giận thay Thịnh thiếu.


  Lưu Giai đi theo ra ngoài, vừa thấy tình huống này, nháy mắt liền gấp đến độ không chịu được, cô ấy chạy nhanh tiến lên giải thích nói: "Đều là hiểu lầm, Vi Vi mấy ngày nay vẫn luôn nói với tôi rằng cô ấy thật sự hối hận, cô ấy lúc ấy quá sợ hãi, bị mấy kẻ bắt cóc cực hung ác kia dọa đến mức ngây dại, quên mất tự hỏi, tuyệt đối không có ý tứ mặc kệ Thịnh thiếu!"


  Một bên ở phía sau chọc eo Diệp Vi, làm chút gì nhanh lên a!


  Diệp Vi nói: "Tôi lúc ấy xác thật bị sợ hãi, tôi lo lắng mình sẽ bị giết diệt khẩu, mà tôi không muốn chết."


  Tôn Nghĩa Bác nói: "A! Rốt cuộc cũng nói thật."


  Diệp Vi khó hiểu: "Tôi có nói qua lời nói dối khác sao?"


  "Cô nói cô quan tâm Thịnh thiếu!"


  "Tôi đương nhiên là quan tâm a."


  Tôn Nghĩa Bác chưa thấy qua người vô sỉ như vậy: "Lời này mà cô cũng nói được? Lừa ai đây! Cô thôi đi, Nhược Nghiên mới thật sự quan tâm Thịnh thiếu, cô ấy có thể vì Thịnh thiếu đến mạng cũng không cần, cô thì sao? Cô làm cái gì? Cô chỉ biết tránh ở một bên xin tha mạng, Nhược Nghiên đối với Thịnh thiếu mới thật sự là quan tâm, so sánh với Nhược Nghiên cô đều kém từng ngọn tóc!"


  Diệp Vi lười muốn cùng Tôn Nghĩa Bác nói thêm cái gì, cô nhìn về phía Thịnh Chí Minh: "Em thật sự không muốn anh chết, thật sự, anh hãy tin tưởng em."


  Thịnh Chí Minh nhìn đôi mắt chân thành của Diệp Vi -- không sai, đôi mắt tràn đầy chân thành, cơ bản không nhìn ra chút hư tình giả ý nào.


  Quá chân thành, Thịnh Chí Minh cảm giác giống như hắn bị mê hoặc.


  Diệp Vi cũng không cần diễn, nói giỡn, nam chủ chết so với việc nữ phụ ác độc bãi công còn muốn nghiêm trọng hơn, cô sao lại muốn hắn bị sao chứ? Còn nghĩ muốn thưởng công nhân ưu tú không?


   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 10. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 4: Nữ phụ tham sống sợ chết (4)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  "Chí Minh, các anh ở chỗ này làm gì vậy?"


  Vương Nhược Nghiên vừa đi ra khỏi phòng bệnh liền thấy Thịnh Chí Minh và Tôn Nghĩa Bác, Diệp Vi mấy người đứng ở hành lang, không khí thoạt nhìn cực kỳ không tốt.


  Cô không khỏi không đi tới.


  Bởi vì miệng vết thương còn chưa có khôi phục hoàn toàn, cho nên cô đi cực chậm, thoạt nhìn ốm ốm yếu yếu, làm người đau lòng.


  Tôn Nghĩa Bác lập tức đi qua, quan tâm nói: "Không có gì, chính là làm người nào đó không cần không biết tự lượng sức dây dưa Thịnh thiếu. Em cẩn thận một chút, đừng chạm đến miệng vết thương."


  Vương Nhược Nghiên cười lắc đầu nói không có việc gì: "Các anh chính là quá khẩn trương, em thật sự không có việc gì."


  Tôn Nghĩa Bác bị kiên cường của Vương Nhược Nghiên đả động, lại lần nữa đối với Diệp Vi hừ lạnh một tiếng.

  Đây mới là người chân chính suy nghĩ vì người khác, Diệp Vi về điểm này miệng nói quan tâm nhưng tính quan tâm cái gì?


  Diệp Vi bị trừng mắt nhìn một cái, âm thầm gật gật đầu, vị "Đồng sự" này làm việc còn đỉnh đến vị, không tồi không tồi, không ngừng cố gắng đi!


  Thịnh Chí Minh:???


  Kỳ quái, loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa.


  Hắn dùng sức nhắm mắt lại, đầu lại bắt đầu đau, lại nhìn Diệp Vi, Diệp Vi cười đẹp ôn nhu ôm cánh tay hắn nói: "Chí Minh, anh không tin em có phải hay không a? Anh phải tin tưởng em nha."


  Ôn nhu khả ái, một chút cũng không thay đổi.


  Tôn Nghĩa Bác: "A!"


  Thịnh Chí Minh: "......"


  Vương Nhược Nghiên đôi mắt ngừng ở trên cánh tay Diệp Vi ôm Thịnh Chí Minh, chớp mắt một cái, không biết vì cái gì, trong lòng cô có chút không thoải mái, nhìn liền cảm thấy chướng mắt, loại cảm giác này có chút kỳ quái, cô mếu máo, dời đi tầm mắt không muốn nghĩ nhiều. Đồng thời lại cảm thấy Tôn Nghĩa Bác nói rất đúng, Diệp Vi làm thế nào có thể không tự hiểu lấy mình đi? Còn có chút vụng về vô dụng. Là cô ấy ở thời điểm nguy hiểm mặc kệ Thịnh Chí Minh, hiện tại nguy hiểm qua đi, lại trở về tỏ lòng trung thành, lại lần nữa muốn đạt được niềm vui của Thịnh Chí Minh, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?


  Chỉ sợ cũng là vì quyền thế của Thịnh Chí Minh quyền thế.


  Thịnh Chí Minh thông minh như vậy, hắn sẽ không biết sao? Rõ ràng hắn biết, vì cái gì còn cho Diệp Vi tiếp cận hắn?

  Cô đối với Diệp Vi tham sống sợ chết còn thích cố ý khó xử không có hảo cảm gì.


  Nói Thịnh Chí Minh thông minh, sẽ không nên lại bị Diệp Vi mê hoặc.


  Tôn Nghĩa Bác xem cảm xúc của Vương Nhược Nghiên mạc danh thấp xuống, lại vừa thấy Diệp Vi đối với Thịnh Chí Minh dây dưa không thôi, lập tức vì Vương Nhược Nghiên bênh vực kẻ yếu: "Cô nói cô quan tâm Thịnh thiếu, vì cái gì thời điểm có việc không thấy cô quan tâm? Cô như thế nào không đi cứu Thịnh thiếu? Cô thôi ngay đi, Nhược Nghiên đối Thịnh thiếu mới là thật tình, coi ấy có thể vì Thịnh thiếu đến mệnh cũng không cần, cô đâu? Cô làm cái gì? Cô chỉ biết xin tha mạng, cùng Thịnh thiếu phủi sạch quan hệ." Cuối cùng đến ra kết luận, "Cô so với Nhược Nghiên đều kém từng ngọn tóc! Thức thời lăn nhanh đi."


  Vương Nhược Nghiên bất đắc dĩ nói: "Nghĩa Bác, anh đừng nói như vậy."


  "Lời anh nói chính là sự thật. Cũng không biết Diệp Vi, an đến là cái gì tâm. Ai, Nhược Nghiên, em chính là quá thiện lương, không cần vì loại người này mà nói chuyện."


  Vương Nhược Nghiên thở dài, lắc đầu, không hề nói thêm cái gì.


  Cô cảm thấy Tôn Nghĩa Bác nói đúng không sai, Thịnh Chí Minh hẳn là đã sớm thấy rõ gương mặt thật của Diệp Vi, nhưng hiện tại hắn còn cùng cô ấy liên lạc không rõ, nếu hắn không nhịn được bị Diệp Vi mê hoặc, tương lai khẳng định sẽ bị thương.


  Tôn Nghĩa Bác: "Diệp Vi, đừng giả mù giả sương, nơi này không ai tin tưởng cô, cũng sẽ không ai hoan nghênh cô."


  Diệp Vi liếc mắt Tôn Nghĩa Bác, đối với thái độ của hắn không có đối đãi ôn nhu như Thịnh Chí Minh, nói: "Lời này anh nói nhưng không có đạo lý, việc tôi quan tâm Thịnh thiếu, với việc bắt tôi dùng hay không dùng mạng đi cứu hắn là hai việc khác nhau, làm thế nào có thể nói nhập làm một?"


  Tôn Nghĩa Bác: "Nếu cô thật sự quan tâm Thịnh thiếu, sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết?"


  Lưu Giai tuyệt vọng bưng kín đôi mắt, xong rồi xong rồi, lời này có thể nói như thế nào? Không có gì để nói a.


  Thật sự quan tâm một người sao có thể nhìn hắn đi tìm chết?


  Tôn Nghĩa Bác có nói, quan tâm một người chân chính, là không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết.


  Cho nên lời Diệp Vi đã nói là lời nói dối!

  Vương Nhược Nghiên nhìn Diệp Vi, xem cô sẽ làm sao.


  Thịnh Chí Minh nhướng mày, hắn cũng muốn nhìn một chút xem người phụ nữ này sẽ nói cái gì.


  "Cô nói a, làm sao không nói lời nào? Không có lời gì để nói đi." Tôn Nghĩa Bác luôn thúc giục mãi, hắn muốn vạch trần gương mặt dối trá thật sự của Diệp Vi!


  Diệp Vi bị buộc đến liên tiếp bại lui, không cẩn thận nói lời nói thật: "Bởi vì mạng sống của tôi cũng quan trọng a, tôi muốn hảo hảo yêu quý sinh mệnh bản thân có sai sao?"


  Thịnh Chí Minh:: "???"


  Tôn Nghĩa Bác: "???"


  Vương Nhược Nghiên: "???"


  Lưu Giai: "???"


  Thật, thật sự có đạo lý? Thế nhưng không có lý do gì phản bác?


  Mấy người ở đây trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại.


  "Tôi cũng chỉ là một nữ hài tử a, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, tôi có thể tồn tại để trở về sẽ dễ dàng sao? Vì cái gì không vì tôi mà cảm thấy vui vẻ ngược lại còn muốn quở trách tôi?" Diệp Vi thật cẩn thận, bắt lấy Thịnh Chí Minh nói, "Tôi cũng là người có cha mẹ a, nếu là tôi chết, bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, biết bao nhiêu khổ sở a? Tôi không muốn ba mẹ tôi khổ sở đâu, Chí Minh, anh nói đúng không......"


  Thịnh Chí Minh hoảng hốt một chút:


  Trả lời hay.


  Đối với Diệp Vi ở thời khắc nguy hiểm cùng hắn phủi sạch quan hệ, thời khắc mấu chốt không có cứu hắn, hắn kỳ thật cũng không có cảm giác gì, không có thất vọng cũng không có nhiều khổ sở.


  Ngược lại cảm thấy nên như vậy, hắn cùng Diệp Vi vốn không phải là quan hệ nam nữ bình thường.


  Chỉ là quan hệ của hắn cùng Diệp Vi cũng kết thúc không sai biệt cho lắm.


  Hắn cho rằng Diệp Vi đồng dạng biết tự giác, không nghĩ tới cô trừ bỏ gương mặt kia còn thật ngốc nghếch, cho nên hắn đối với cô lúc giảo biện và dây dưa sau này, mới có thể chán ghét như vậy.

  Đáng tiếc hắn phát hiện, Diệp Vi nói cũng rất có đạo lý.


  Cô quan tâm hắn, không muốn hắn chết là sự thật, cô không muốn chết vì chết cũng là sự thật.


  ......Biết ăn nói như vậy ngốc nơi nào?:)


  Tôn Nghĩa Bác chấn kinh rồi, hắn sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc mới phản ứng lại, hồ ly tinh này cũng quá giảo biện đi!


  Vương Nhược Nghiên cũng trầm mặc, Diệp Vi tâm cơ thật thâm trầm, cư nhiên làm bộ dạng đáng thương để người khác đồng tình.


  Tâm tình Lưu Giai thay đổi rất nhanh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười.


  Diệp Vi sờ sờ nước mắt, một đôi mắt to ục ục xoay chuyển, ủy ủy khuất khuất nói: "Chí Minh, lần sau đi ra ngoài liền mang theo nhiều hơn mấy bảo vệ bên người đi, em sợ."


  Thịnh Chí Minh nhất thời còn không có phản ứng lại: "...... Hả?" Có ý tứ gì?


  Tôn Nghĩa Bác trừng lớn đôi mắt, cái người phụ nữ không biết xấu này!


  Vương Nhược Nghiên cũng nhịn không được nhíu mày nhìn Diệp Vi.


  Diệp Vi nhu nhu nhược nhược dựa vào trên người Thịnh Chí Minh, đắc ý nhìn nhìn Vương Nhược Nghiên: "Em sợ còn có nguy hiểm. Sự việc phát sinh lần này phát sinh thật sự là quá đáng sợ, em không bao giờ muốn trải qua nữa, thật sự quá là đáng sợ."


  Thịnh Chí Minh rũ mắt nhìn Diệp Vi dựa vào trên vai, hắn nheo nheo mắt, nhéo chiếc cằm thanh tú của người phụ nữ nâng mặt cô lên, "Sợ?"


  Diệp Vi gật gật đầu: "Sợ, sợ sắp chết."


  Thịnh Chí Minh cười một chút, vỗ vỗ đầu cô nói: "Không sợ a."


  Tôn Nghĩa Bác trợn mắt há hốc mồm, Vương Nhược Nghiên cũng hoảng sợ, Diệp Vi bị vỗ đến ngẩn ngơ.


  Tôn Nghĩa Bác nói: "Thịnh thiếu, ngài đừng bị cô ta......"


  Thịnh Chí Minh liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, Tôn Nghĩa Bác cơ hồ là lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm cái gì.


  Vương Nhược Nghiên cắn cắn môi, nhíu mày.


  Diệp Vi cứng đờ lúc sau liền phản ứng lại, làm đá kê chân tình cảm của nam nữ chủ, cô cùng Chu Gia có trách nhiệm tương đồng, đó chính là làm nam nữ chủ ghen, buổi chiều là Thịnh Chí Minh ghen, hiện tại đến phiên Vương Nhược Nghiên.


  Cô ngoan ngoãn phối hợp, liên tiếp dính vào trên người Thịnh Chí Minh, dạt dào đắc ý nhìn Vương Nhược Nghiên.


  Thật tốt, hình tượng cô tham sống sợ chết ái mộ hư vinh xâm nhập lòng người không thể dao động.


  ......


  Người đàn ông đẹp trai hai chân gác chéo, biếng nhác nằm ở trên sô pha, ngay cả khi mặc trang phục bệnh nhân, cũng khó nén khí chất phong lưu của hắn.

  Hắn mở cổ áo thấp lộ ra xương quai xanh gợi cảm, đôi mắt lộ ra trầm tư, khi đôi mắt đào hoa kia nhìn chăm chú ngươi, có thể làm ngươi mặt đỏ tai hồng, cầm lòng không được.

  Giờ phút này biểu tình trên gương mặt anh tuấn kia như suy tư gì, lộ ra một loại thâm trầm và lạnh nhạt làm người khó có thể nắm lấy.

  Thời điểm Vương Nhược Nghiên tiến vào thời, thấy Thịnh Chí Minh như vậy tim cũng không nhịn được đập nhanh một chút.

  Cô không thể không thừa nhận, tướng mạo của Thịnh Chí Minh so với phần lớn nam minh tinh trong giới còn muốn loá mắt hơn, chỉ cần chỗ nào có hắn, ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được nhìn theo hắn, cuối cùng sẽ nhìn không thấy người khác, ngay cả người loá mắt như Chu Gia đều không thể cướp đoạt nửa phần phong thái của hắn. Khó trách có nhiều người vì bò lên trên giường của hắn mà dùng hết thủ đoạn như vậy.


  "Chí Minh."


  Cô chậm rãi đi đến một bên sô pha ngồi xuống.


  Thịnh Chí Minh nâng mi mắt lên: "Làm sao không ở trong phòng mà nghỉ ngơi."

  Vương Nhược Nghiên cười nói: "Muốn ra đi dạo một chút, cả ngày ở phòng bệnh ngồi đợi buồn muốn chết. Thấy thế nào, bộ dáng tâm tình anh không tốt lắm, suy nghĩ cái gì, bởi vì Diệp Vi sao?"


  Thịnh Chí Minh ý vị không rõ cười một chút, Diệp Vi nói cũng không sai, có cái gì quan trọng hơn so với mạng sống của bản thân?


  Kỳ thật hắn đối với Diệp Vi cũng không có vài phần nhiệt tình. Bất quá đối với những việc trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Vi thật sự thích hắn, biểu hiện của Diệp Vi thật quá tốt, đối với hắn hỏi han ân cần, ôn ôn nhu nhu, cũng chưa từng nói nửa chữ "không" với hắn. Còn vì thế cảm thấy rất phiền, rốt cuộc cuối cùng thời điểm chia tay sẽ thật phiền toái.


  Nếu không phải lần bị bắt cóc này, hắn cũng không biết Diệp Vi cư nhiên có thể giấu đến sâu như vậy.


  "Không có gì."


  Thịnh Chí Minh nói: "Thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."


  Vương Nhược Nghiên vốn đang nghĩ muốn nói chút gì đó, thấy Thịnh Chí Minh như vậy, săn sóc nói: "Tốt a, vậy em đây đi về trước."


  Trải qua thời điểm ở phòng bệnh, Diệp Vi đã làm cho cô phải nhìn bằng nhiều mắt, thật sự không rõ Diệp Vi như thế nào có thể nói trắng ra câu nói kia như vậy, ngược lại lắc lắc đầu, Diệp Vi thật sự quá ngốc, cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết.


  Diệp Vi lúc này đang ở trong phòng tiếp thu Lưu Giai phê bình.


  "Em làm thế nào có thể nói như vậy? Em làm thế nào có thể nói như như vậy? Em làm thế nào có thể làm trò trước mặt Thịnh đại thiếu mặt như vậy?! Còn may em có ánh mắt tốt, tình trạng đáng thương đến kịp thời, bằng không em trực tiếp cút khỏi giới giải trí đi!"

  "......" Diệp Vi cũng không có biện pháp a, cô là đi tìm nữ chủ gây phiền toái, cô đành phải khai triển một bước cuối cùng của con đường tìm đường chết, sau đó tiếp thu kết cục số khổ của cô, nửa đường nơi nào gặp được nam chủ, lại bị làm khó dễ một phen.


  May mắn cô cơ trí, trải qua nhiều mặt cô nỗ lực, đề cao công trạng đã lộ rõ.


  Đương nhiên, cái này dù chết vẫn là muốn tiếp tục làm, "Lưu tỷ, chị xem Thịnh thiếu không phải chưa nói cái gì sao, em về phòng nghỉ ngơi trước đây."


  Lưu tỷ mắt trợn trắng: "Người ta đó là uyển chuyển làm em biến mất!"


  Diệp Vi: "Cảm ơn." Cảm ơn Lưu tỷ khẳng định công việc của em.


  Lưu tỷ: "?"


  Diệp Vi: "Lưu tỷ tốt, vội vã cả một ngày, chị cũng trở về nghỉ ngơi đi.


  Lưu Giai cũng không muốn nhìn đến Diệp Vi, trợn trắng mắt nổi giận đùng đùng rời đi.


  Diệp Vi lúc này mới thu thập một chút, chuẩn bị đi tìm nữ chủ gây phiền toái.


  Hôm nay, cô phải bị trợ lý nữ chủ chụp được sắc mặt ác độc, hoàn toàn đi đến đường cùng.


  Cô nhìn xuống giao diện hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh thuộc về cô đã tiến triển đến 90%, xem ra tới ngày chết lập tức phải tới rồi.

   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
 11. Lệ Diệp Tình yêu tính là thứ gì, ta chỉ thích độc thân. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  444
  Chương 5: Nữ phụ tham sống sợ chết (5)


  Bấm để xem
  Đóng lại
  Diệp Vi không tìm được Vương Nhược Nghiên ở phòng bệnh, hỏi tiểu hộ sĩ mới biết được Vương Nhược Nghiên ở dưới lầu tản bộ, cô đi theo rồi đi qua tìm.

  Tiểu trợ lý vẻ mặt sốt ruột ở bên cạnh khuyên: "Diệp Vi tỷ, Lưu tỷ nói chị tốt nhất vẫn là đừng nên rời khỏi phòng bệnh, nếu như bị người có tâm chụp thì làm sao bây giờ a, hiện tại là thời điểm mấu chốt, chị không thể lại bị nghe thấy những mặt xấu....."

  Ngoài bệnh viện có không ít phóng viên cùng fans, vì muốn chụp được tư liệu trực tiếp, thậm chí có người muốn giả dạng thành người bệnh, người nhà người bệnh, hộ sĩ trộm tiến vào, hoặc lại đến nhà cao tầng bên cạnh, có đôi khi chụp được mấy bóng người mơ hồ cũng có thể bị đưa lên hot search.

  Diệp Vi bị mệnh lệnh rõ ràng cấm không được tùy tiện rời đi.

  Ở phòng bệnh còn tốt, trụ sở phòng bệnh của bọn họ ở bệnh viện đế đô có phòng bệnh vip cao nhất, là nơi có tiền cũng không nhất định có thể ở lại, ngay cả khi Diệp Vi là nhân vật công chúng, cũng là kéo phúc của Thịnh Chí Minh, mới may mắn trụ một trụ -- Thịnh gia không chỉ có làm thương mại, cũng có làm chính trị, Thịnh lão gia tử là khai quốc tướng quân, địa vị không phải bàn cãi.

  Trong phòng bệnh không chỉ có điều kiện phương tiện hoàn thiện, ngay cả nhân viên y tế ra vào cũng cần xoát người mới có thể đi vào, đây cũng là nguyên nhân Diệp Vi nhiều ngày chưa bị phóng viên mạnh mẽ quấy rầy.

  Hiện giờ Diệp Vi thế nhưng muốn rời khỏi phòng bệnh cao tầng an toàn đầy đủ này, tiểu trợ lý làm sao có thể không nóng nảy?

  Tuy rằng hiện tại thời gian đã đã khuya, nhưng nhỡ ra thì sao?

  "Diệp Vi tỷ, chị không thể đi ra ngoài!"

  "Câm miệng! Em còn dám ra lệnh cho chị?"

  "Em không có....."

  "Lại nói trừ tiền lương của em."

  "....."

  Lúc này ở bên ngoài Vương Nhược Nghiên tản bộ trong vườn ngắm ánh trăng, ban ngày người nhiều qua lại quá mức ầm ĩ, cô ta không dám đi ra, sợ sẽ gặp được phóng viên, chỉ có thể nhân lúc thời điểm đêm khuya tĩnh lặng đi ra bên ngoài một chút, hít thở không khí mới mẻ một chút.

  Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng ở trong bóng đêm càng làm cho cô thêm vẻ suy nhược gầy ốm, nhưng thân hình gầy yếu như vậy cư nhiên có dũng khí vì quên mình vì người khác, làm người ta càng thêm đau lòng vì cô, thương tiếc cô, kinh ngạc cảm thán khi cô là phụ nữ mà không kém các đấng mày râu, là nữ trung hào kiệt.

  Diệp Vi lại không giống nhau, cô mỗi ngày ăn được ngủ được uống được, không chỉ có cân nặng tăng thêm, ngay cả khí sắc đều vô cùng tốt, thêm việc dung mạo của cô vốn thiên về vẻ xinh của hồ ly tinh minh, thoạt nhìn cả người diễm quang bắn ra bốn phía, xinh đẹp cực kỳ.

  Giờ phút này, thời điểm đứng ở bên người Vương Nhược Nghiên bên người, càng thêm vẻ chướng mắt.

  Diệp Vi lập tức đi đến trước mặt Vương Nhược Nghiên, từ trên cao nhìn xuống cô ta, mang theo một cỗ ngạo mạn không có đầu óc: "Tiểu Vương, cô không nghỉ ngơi thật tốt, một mình ở chỗ này làm gì? Tôi nói cho cho, nhanh đem vết thương thương dưỡng tốt, không cần làm phân tâm Chí Minh. Hắn là của tôi."

  Vương Nhược Nghiên kinh ngạc há miệng thở dốc, nghiêm túc lại cường ngạnh nói: "Diệp lão sư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không có nghĩ đoạt Chí Minh với cô, Chí Minh là bạn bè của tôi."

  Cô đứng lên, giống như khinh thường cùng Diệp Vi nhiều lời, xoay người liền đi.

  Như thế này sao được? Cô còn chưa có phát huy đâu!

  Diệp Vi đương nhiên không cam lòng, tiến lên một bước bắt lấy tay cô ta nói: "Tốt nhất là như vậy, nếu cô đối với Chí Minh không có ý muốn khác, thì cách hắn xa một chút."

  Vương Nhược Nghiên nói: "Chí Minh là bạn bè của tôi, vì cái gì muốn tôi cách xa hắn một chút? Lại nói, tôi nghĩ cô cũng không phải thật sự thích Chí Minh đi, cô nhìn trúng chỉ là tiền của hắn, nhìn trúng hắn có thể giúp cô bắt được tài nguyên cô muốn mà thôi, hiện tại Chí Minh không cần cô, cô luống cuống phải không?"

  Diệp Vi bị nói trúng tâm tư, thẹn quá hóa giận: "Cô câm miệng! Chí Minh sao có thể không cần tôi? Chiều nay Chí Minh còn nói tôi đừng sợ rồi sẽ bảo hộ tôi đó, lúc ấy cô cũng có ở đấy, cũng nghe được đi. Cô xem, Chí Minh vẫn còn thích tôi! Cô chẳng lẽ không biết sao, 《 hậu cung 》là lễ vật Chí Minh đưa tôi."

  "Chí Minh đưa cô lễ vật trân quý như vậy, vì cái gì cô đối với hắn như vậy?"

  "Tôi đối với hắn như thế nào?"

  "....."

  Vương Nhược Nghiên cắn môi, cô cảm thấy Diệp Vi quả thật không thể nói lý, nói chuyện không hề có đạo lý, cũng chưa thấy qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy.

  Nếu không phải gương mặt này xuất sắc quá mức, Thịnh Chí Minh như thế nào sẽ coi trọng cô ta?

  Cô nhíu mày, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, không chỉ có chán ghét Diệp Vi, còn có chút chán ghét cái đồ đại củ cải hoa tâm Thịnh Chí Minh kia.

  Vương Nhược Nghiên hiện tại không muốn thấy Diệp Vi, cũng không muốn thấy Thịnh Chí Minh: "Tùy cô muốn nói như thế nào, buông ra, tôi phải đi về nghỉ ngơi."

  Như này không có đủ a, loại trình độ này còn không thể làm cư dân mạng một cái tát chụp chết cô.

  Cô ngang ngược nói: "Không cần đi, tôi nói còn chưa nói xong đâu!"

  "Buông ra!" Vương Nhược Nghiên trong lòng không kiên nhẫn, đột nhiên dùng sức ném cánh tay Diệp Vi bắt lấy tay cô ra, lại không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương ở bả vai --

  "A"

  Cô ta ăn đau thét lên một tiếng kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, trực tiếp ngã xuống ngồi trên mặt đất.

  Trợ lý của Vương Nhược Nghiên là Tiểu Bàn tránh ở một bên chụp lén, lập tức vọt qua đây, một phen đẩy Diệp Vi ra: "Diệp Vi cô thật quá đáng, vết thương của Nhược Nghiên tỷ còn chưa tốt! Chị ấy suy yếu như vậy, Cô làm sao có thể đẩy chị ấy?"

  Vương Nhược Nghiên nói muốn đi dạo một mình, muốn hắn không cần đi theo, hắn không yên tâm, cho nên vẫn luôn lặng lẽ núp ở phía sau, thời điểm Diệp Vi xuất hiện hắn vốn định lập tức đi qua, bất quá giây tiếp theo hắn liền thay đổi chú ý.

  Diệp Vi khẳng định sẽ khi dễ Vương Nhược Nghiên, lúc trước ở đoàn phim còn thiếu những cái đó sao? Nếu hắn đem video Diệp Vi khi dễ Vương Nhược Nghiên phát ra..

  Tưởng tượng như vậy, Tiểu Bàn lấy di động ra tránh ở một bên, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, chụp được hình ảnh Diệp Vi khi dễ Vương Nhược Nghiên rồi!

  Tiểu Bàn trong lòng đắc ý, Diệp Vi sẽ hối hận vì hành động của cô ta ngày hôm nay.

  Mắt thấy mục đích đạt thành, Tiểu Bàn lúc này mới chạy tới nâng Vương Nhược Nghiên dậy, một bên chỉ trích Diệp Vi không có nhân tính.

  Trợ lý của Diệp Vi cũng vội muốn chết, tình huống trước mắt này cô cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cô muốn kéo Diệp Vi đi nhưng Diệp Vi căn bản không để ý tới cô, ném tay cô ra còn cảm thấy cô vướng bận.

  "Gây trở ngại công việc của chị, chị muốn trừ tiền lương của em."

  "?"

  Không có biện pháp, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Lưu tỷ, để cô ấy chạy nhanh lại đây cứu mạng!

  Kỳ thật bản thân Diệp Vi cũng kinh ngạc một chút, nữ chủ làm sao có thể ngã xuống, cô ta như thế nào yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ là do cô quá lợi hại nữ chủ không thừa nhận được, xem ra cô nên làm bản thân rơi chậm lại mấy cái cấp bậc, đừng làm thiểu năng trí tuệ, trực tiếp làm não tàn đi.

  Hơn nữa có sẵn thành quả này cô là thu hay là không thu đây?

  Thu! Không thu sẽ trắng không có gì thu!

  Diệp Vi mới vừa do dự hai giây, liền thấy nam chủ khoác áo dạ đen từ trong gió lạnh đi ra, thân hình hắn thon dài, khuôn mặt lạnh lùng, hai tròng mắt tối tăm lạnh lùng đảo qua đảo lại, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.

  Tiểu Bàn vừa thấy Thịnh Chí Minh thế nhưng lại tới, trên mặt lộ ra rõ sự vui mừng, giống như là tìm được cứu tinh rồi: "Thịnh tổng, ngài tới rồi, ngài đến xem Nhược Nghiên tỷ, miệng vết thương của chị ấy giống như nứt ra rồi."

  Vương Nhược Nghiên đau đến hút khí lạnh, cô suy yếu nhìn Thịnh Chí Minh, miễn cưỡng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi không có việc gì, mọi người đừng lo lắng."

  Tiểu Bàn đau lòng nói: "Còn nói không có việc gì, vết thương chị chịu chính là dao, thật vất vả mới tốt một chút, đã bị người nào đó....."

  Hắn có ý chỉ nhìn chằm chằm Diệp Vi.

  Diệp Vi tiếp nhận suất diễn lên sân khấu, nhìn ngón tay nói: "Chí Minh, Tiểu Vương là tự cô ấy ngã xuống, em không đẩy cô ấy. Thật sự, anh tin tưởng em đi, em thật sự thật sự không có đẩy cô ấy, Tiểu Vương chính là ân nhân cứu mạng của anh, đó cũng chính là ân nhân cứu mạng của em, em cảm ơn cô ấy còn chưa kịp, như thế nào sẽ đẩy cô ấy đi?"

  Thịnh Chí Minh trực tiếp đi đến bên người Vương Nhược Nghiên, ngồi xổm xuống, thấy sắc mặt tái nhợt của cô, biểu tình càng thêm lạnh nhạt: "Vậy em không có việc gì ở chỗ này làm gì?"

  Diệp Vi: "..."

  Diệp Vi ấp a ấp úng: "...... Em, em không có làm cái gì a, em ở đây khoe ân ái nha."

  Thịnh Chí Minh: "?"

  Vương Nhược Nghiên: "?"

  Tiểu Bàn: "?"

  Diệp Vi tươi cười ngượng ngùng lại xinh đẹp: "Em chính là muốn nói cho Tiểu Vương, tình cảm của chúng ta vẫn thật sự rất tốt."

  Thịnh Chí Minh: "..." :)

  Lời này thật sự là không sai, vừa rồi nói nhiều như vậy, giống như thật đúng là ở đây khoe ân ái?

  Diệp Vi trừng mắt cảnh cáo liếc nhìn Vương Nhược Nghiên một cái: "Em cũng rất kỳ quái a, cũng không biết vì cái gì, nói tâm tình cô ấy thoạt nhìn không tốt, sau đó liền đau đến mức ngã xuống đất, nhưng không có quan hệ với em."

  Vương Nhược Nghiên bị nói trúng tâm tư, có chút kinh hoảng nhìn về phía Thịnh Chí Minh, lại thấy Thịnh Chí Minh nhìn Diệp Vi, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng không tốt, nhưng không phải phiền chán, càng không phải chán ghét, giống như là một loại suy nghĩ cặn kẽ.

  Cô thất vọng rũ đôi mắt xuống, khuôn mặt tái nhợt làm người thương tiếc: "Chí Minh, Diệp Vi nói không sai, miệng vết thương của em vỡ ra không có liên quan tới cô ấy. Anh không cần hiểu lầm."

  Tiểu Bàn lớn tiếng nói: "Không có hiểu lầm, Nhược Nghiên tỷ ngươi không cần nói chuyện vì Diệp Vi nói, vừa rồi em đều thấy."

  Vương Nhược Nghiên nói: "Đừng nói nữa."

  Tiểu Bàn trừng mắt nhìn Diệp Vi không tình nguyện ngậm miệng.

  Diệp Vi lập tức đắc ý nở nụ cười, đem thuộc tính não tàn của nữ phụ ác độc phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, đi ôm cánh tay Thịnh Chí Minh: "Anh xem đi, Tiểu Vương đã giải thích là không có quan hệ với em! Tin tưởng em đi Chí Minh?"

  Thịnh Chí Minh né tránh Diệp Vi đụng vào, lạnh như băng phân phó nói: "Về phòng đợi đi, không có việc gì đừng ra khỏi cửa."

  Diệp Vi: ".. Được."

  Thịnh Chí Minh nhíu mày, lại cảm thấy ánh mắt Diệp Vi giờ phút này có chút kỳ quái, giống như là thất vọng?

  * * *Thất vọng cái gì?

  Cô có thể không thất vọng sao? Cô thật sự thất vọng, Thịnh Chí Minh sao không thay đổi thái một chút, táo bạo một chút đi? Cô chuẩn bị tốt tư thế ngã sấp cũng chưa được phát huy!

  Làm nam chủ yêu quý nữ chủ, ngay cả làm nữ chủ hết giận cũng không làm được sao?

  * * *Thịnh Chí Minh cũng không phải là người đàn ông biết thương hương tiếc ngọc, ngược lại, hắn cực kỳ lãnh khốc, nếu không lúc sau cũng sẽ không ghét bỏ nguyên chủ, đối với cô chẳng quan tâm, ngay cả tình cảm bên gối cũng quên đến không còn một mảnh.

  Diệp Vi đột nhiên có chút hoảng sợ, cái này không trách nam chủ được, muốn trách là trách cô a! Là công việc của nữ phụ nàng ác độc còn không có phát huy đến mức tận cùng! Đây là cô làm việc sai lầm!

  Xong rồi xong rồi, thưởng công nhân ưu tú nguy cơ tràn ngập.

  Thịnh Chí Minh không nghĩ tới phản ứng của Diệp Vi nữa, hắn một tay đem Vương Nhược Nghiên từ trên mặt đất ôm lên.

  Người đàn ông cao lớn uy mãnh, người phụ nữ nhỏ xinh đáng yêu, thoạt nhìn xứng đôi cực kỳ.

  Thịnh Chí Minh thấy Diệp Vi đứng đó không nhúc nhích, sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày nói: "Thất thần làm gì, trở về."

  Diệp Vi ngồi xổm không nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt không cam lòng.

  Thịnh Chí Minh lại không hề nhìn cô, ôm Vương Nhược Nghiên trực tiếp rời đi.

  Thân hình nhỏ xinh của người phụ nữ chôn ở trong ngực người đàn ông, nhắm mắt lại hô hấp mỏng manh, "Chí Minh, em không có việc gì, anh đừng lo lắng.."

  "Tốt, đừng nói chuyện."

  "Được."

  Tiểu Bàn đắc ý dào dạt quay đầu lại nhìn Diệp Vi, không có Thịnh Chí Minh che chở thì Diệp Vi tính là cái gì?

  Đôi lời của editor: Etou.. ờm thì từ chương 5 sẽ không có người beta nữa, với trình độ edit non nớt này cho nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý.

  Thân.   
  Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...