Diện mạo văn học phương tây Thế Kỷ XX và các dòng văn học chính

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Anh Dao, 10 Tháng sáu 2021.

 1. Anh Dao

  Bài viết:
  27
  Nêu diện mạo văn học phương Tây thế kỷ XX. Các dòng văn học chính.

  Diện mạo văn học phương tây TK XX và các dòng văn học chính:

  - Văn học phương Tây thế kỷ XX có nhiều sáng tạo đổi mới, đồng thời cũng diễn ra hết sức phức tạp.

  - Những đổi mới lớn lao về loại thể văn học dẫn đến việc xuất hiện một loạt khái niệm: Phản thơ, phản tiểu thuyết, phản kịch, phản sân khấu, phản nhân vật, phản cốt truyện.. Những khái niệm cũ đã không còn phù hợp, lối viết truyền thống được coi là lỗi thời

  - Văn học Phương Tây hiện đại đòi hỏi một sự nỗ lực lớn ở độc giả: Phải vận dụng hiểu biết, mở rộng liên tưởng, đào sâu suy nghĩ mới có thể tìm ra những mạch ngầm ý nghĩa trong tác phẩm.

  Có 4 dòng văn học chính:

  · Văn học phản động: Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp tư sản phản động ở phương Tây. Nội dung của nó là ngợi ca chủ nghĩa tư bản, lối sống tư sản, ca ngợi chủ nghĩa phát xít, chống lại cách mạng, chống lại chủ nghĩa cộng sản. Tính chất phản động có khi thể hiện công khai trắng trợn, có khi được che đậy tinh tế khéo léo.

  · Văn học suy đồi, hiện đại chủ nghĩa: với chủ đề bao trùm là thân phận con người, bộc lộ thái độ không chấp nhận xã hội tư sản và nền văn minh tư sản, tố cáo những khủng hoảng, cho thấy những bế tắc về mặt tinh thần. Đây là nền văn học của những nạn nhân viết về những nạn nhân, thường nêu lên những quan niệm bi đát về thân phận con người, phủ nhận lý trí, gạt bỏ lý tính trong quá trình sáng tạo nghệ thuật

  · Văn học Hiện thực tiến bộ: Là tiếng nói nghệ thuật của tầng lớp trung gian trong xã hội. Về mặt nội dung, nó nhìn nhận xã hội tư sản, chủ nghĩa tư bản một cách đầy đủ hơn, sâu sắc hơn. Về mặt nghệ thuật, văn học Hiện thực tiến bộ mở rộng hơn trong viêc sử dụng các phương thức biểu hiện, không loại trừ các yếu tố như phóng đại, tượng trưng.

  · Văn học Cách mạng, Hiện thực xã hội chủ nghĩa: chịu ảnh hưởng của tư tưởng Mác Lênin. Khuynh hướng này phổ biến ở các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng một số nhà văn Phương Tây cũng hướng về chủ nghĩa xã hội trong mục tiêu xây dựng một thế gới hòa bình, không áp bức bóc lột và phát triển hoàn thiện con người.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...