Tiếng Anh Describe a retired person that you know well

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi Gill, 16 Tháng chín 2021.

 1. Gill

  Bài viết:
  1,301
  Describe a retired person that you know well (Mô tả một người đã nghỉ hưu mà bạn biết rõ )

  You should say :(Bạn nên nói)​

  • Who she/he is; (Cô ấy / anh ấy là ai)

  The new neighbor moved next to my house last week. He retired after many years as a teacher. (Người mới hàng xóm chuyển đến cạnh nhà tôi vào tuần trước. Ông ấy đã về hưu sau nhiều năm làm thầy giáo. )

  • How she/he spends his/her time; (Cách cô ấy / anh ấy dành thời gian của mình)

  He used to sit on the front seat of the house and read a book. From time to time, he will also participate in relaxing activities with the elderly in the neighborhood. (Ông ấy thường ngồi trên ghế ở trước nhà và đọc sách. Đôi lúc, ông ấy cũng sẽ tham gia các hoạt động thư giãn với những người già trong khu phố. )

  • And you her/his life has changed since being retired. (Và bạn, cuộc sống của cô ấy / anh ấy đã thay đổi kể từ khi nghỉ hưu)

  But he also felt lonely when he retired, and he often remembers his time at school and the kids there. (Nhưng ông ấy cũng cảm thấy cô đơn khi về hưu, ông ấy thường nhớ về khoảng thời gian ở trường học và những đứa trẻ ở đó. )

  Task:

  The new neighbor moved next to my house last week. He retired after many years as a teacher. He used to sit on the front seat of the house and read a book. From time to time, he will also participate in relaxing activities with the elderly in the neighborhood. But he also felt lonely when he retired, and he often remembers his time at school and the kids there.
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...