Đầy Đủ Các Biến Trong VBB - Vbulletin Variables List

Thảo luận trong 'Xenforo' bắt đầu bởi Admin, 10 Tháng mười 2016.

 1. Admin Nothing to lose.. your love to win.. Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,002
  Danh sách các biến

  Biến thống kê site:

  * $totalthreads - Displays the total number of threads in the forum
  * $totalposts - Displays total number of posts in the forum
  * $numbermembers - Display total number of members in the forum
  * $totalonline - Displays the number of total users currently online
  * $numberregistered - Displays the number of total registered users currently online
  * $numberguest - Displays the number of total guests currently online
  * $recordusers - Displays the number of most users ever online
  * $recorddate - Displays the date on which most users were ever online
  * $recordtime - Displays the time on which most users were ever online
  * $activeusers - Displays a list of currently active/online Users (i.e. logged in)
  * $activemembers - Displays the number of members who are active in the forum
  * $newusername - Displays the username of the newly registered user
  * $birthdays - Displays list of users whose birthday is today
  * $upcomingevents - Displays list of upcoming events


  $BBuserinfo - Mảng thông tin thành viên:

  $bbuserinfo[username] : Tên thành viên
  $bbuserinfo[userid] : ID thành viên
  $bbuserinfo[posts] : Số bài viết của thành viên
  $bbuserinfo[signature] : Chữ kí thành viên
  $bbuserinfo : Email thành viên
  $bbuserinfo[homepage] : Homepages thành viên
  $bbuserinfo[msn] : Acc MSN thành viên
  $bbuserinfo[yahoo] : Acc YIM thành viên
  $bbuserinfo[icq] : Acc ICQ thành viên
  $bbuserinfo[usertitle] : Tiêu đề thành viên


  $VBoptions, phần thiết lập cấu hình cho vBulletin ,có thể tìm thấy trong AdminCP>>Vbulletin Options.

  $vboptions[forumactive] : Trạng thái của 4rum ( đang đóng hay đang mở )
  $vboptions[bbclosedreason] : Lý do đóng forum
  $vboptions[bbtitle] : Tên của forum
  $vboptions[bburl] : Đường dẫn forum
  $vboptions[hometitle] : Title trang index
  $vboptions[homeurl] : Đường dẫn trang chủ ( ví dụ : http://abc.com/ ( trang chủ) ; http://abc.com/forum/ (diễn đàn) )
  $vboptions[copyrighttext] : Thông tin bản quyền
  $vboptions[privacyurl] URL to forum privacy statement
  $vboptions[webmasteremail] : Địa chỉ mail của admin
  $vboptions[contactuslink] : Địa chỉ liên lạc
  $vboptions[imagetype] Determine if using GD or Imagemagick
  $vboptions[timeoffset] forum time offset
  $vboptions[cookiepath] : Đường dẫn lưu cookie
  $vboptions[legacypostbit] : Postbit dọc
  $vboptions[use_smtp] : Kiểm tra SMTP mail có bật hay không
  $vboptions[smtp_host] : SMTP hostname
  $vboptions[smtp_port] : SMTP port
  $vboptions[allowregistrations] Cho phép thành viên mới đăng kí
  $vboptions[welcomemail] : Xác nhận chức năng gửi mail cho thành viên mới
  $vboptions[avatarenabled] : Kiểm tra avatar có bật hay không
  $vboptions[reputationenable] : Kiểm tra chức năng reputation có bật hay không

  $post[varname] - Các thông tin trong bài viết

  $post[username] : Nick người post bài
  $post[musername] : Nick người post bài (đã được markup)
  $post[birthday] : Ngày Sinh người post bài
  $post[posts] : số bài viết của người post bài
  $post[joindate] : Ngày gia nhập của người post bài
  $post[icq] : Nick ICQ
  $post[yahoo] : Nick YAHOO
  $post[msn] : Nick MSN
  $post[skype] : Nick SKYPE
  $post[signature] : chữ ký người post
  $post[usertitle] : Title người post bài

  $stylevar Array, this contains all the paths to forum images and other style variables that are editable in the Styles and templates >> Stylevars:

  * $stylevar[titleimage] - Path/filename for top banner
  * $stylevar[outertablewidth] - The width of your forum
  * $stylevar[spacersize] - Spacing betwen main body and content
  * $stylevar[cellspacing] - Inner border width
  * $stylevar[cellpadding] Table cell padding
  * $stylevar[formwidth] - Form width in pixels
  * $stylevar[imgdir_buton] - Path for forum buttons
  * $stylevar[imgdir_statusicon] - Path for status icons
  * $stylevar[imgdir_attach] - Path for attachment icons  $css array, this is where all the CSS attributed can be located

  * $css variables[body][background] - Body background colour
  * $css[body][color] - Body text colour
  * $css[body][LINK_N][color] - Body normal links
  * $css[body][LINK_V][color] - Body visited links
  * $css[body][LINK_M][color] - Body link hover colour
  * $css[.page][background] - Page background colour
  * $css[.page][color] - Page text colour
  * $css[.tborder][background] - Table border background colour
  * $css[.tborder][color] - Table border font colour
  * $css[.tcat][background] - Category strip background/colour
  * $css[.tcat][color] - Category strip font colour
  * $css[.thead][background] - Table header background gradient/colour
  * $css[.thead][color] - Table header background colour
  * $css[.tfoot][background] - Table footer background colour/gradient
  * $css[.tfoot][color] - Table footer text colour
   
  Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2017
 2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...