Đào hồng gặp nhật nguyệt thì đa tình phong lưu?

Thảo luận trong 'Xem Bói' bắt đầu bởi Trần Linh Lan, 2 Tháng một 2019.

 1. Trần Linh Lan Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  37
  Đào Hồng gặp Nhật Nguyệt

  Thì đa tình phong lưu.

  Đào Hồng gặp Không, Kiếp, Đà, Kình

  Khó khăn duyên tình, không muộn vợ muộn chồng thì cũng hai đời chồng vợ.

  Đào Hồng đứng với Địa Kiếp dễ bị đắm thuyền và dễ vào vòng tình lụy.

  Đào Hồng gặp văn tinh thì ra văn nhân tài tử.

  Đào Hồng đóng cung Thiên Di xuất ngoại lập nghiệp.

  Hạn có Đào Hồng Hỉ Riêu thì vương vấn tình. Đào Hoa đứng với Thiên Riêu Đà La Hóa Kị vào số nữ là người đàn bà dâm loạn khó toàn danh tiết.

  [​IMG]

  Những câu phú về Đào Hồng:

  – Đào Hồng ngộ Thiên Cơ, đoãn vi sảo họa

  (Thiên Cơ gặp Đào Hồng, có hoa tay nhiều năng khiếu nghệ thuật)

  – Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân

  (Đào Hoa Địa Kiếp như hoa đào trôi trên sóng, luôn luôn tơ tưởng tình ái, số trai ăn chơi số gái lẳng lơ)

  – Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch tấn triều vi túy khách

  (Sao Đào Hoa đứng với Phi Liêm Nguyễn Tịch lúc nào cũng say khướt)

  – Đào Hoa thủ Mệnh quả thê

  (Đào Hoa thủ Mệnh thường xa vợ hoặc hai đời vợ)

  – Thân hữu Đào Hồng kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất

  (Cung Thân có Đào Hồng Thai Tọa sớm muộn rồi cũng công thành danh toại)

  – Đào Hoa phùng Thiên Mã túng khách vô môi?

  (Đào Hoa gặp sao Thiên Mã không mối lái cũng theo người)

  – "Đào Tang ở Mệnh cung sau trước

  Gái lẳng lơ nhỡ bước cầu ô"

  – "Đào Riêu số gái ai hay

  Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào"

  – "Thiên Nguyệt Đức gặp Đào tinh

  Trai lấy gái đẹp, vợ lành chồng sang"

  – "Khéo nghề kim chỉ vá may

  Hồng Đào Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung"

  – Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

  Vận phùng Thái Tuế khả hoàn thấy chi

  – "Đào Hồng Thai Hỉ trong ngoài

  Ngoài gia Binh Tướng gái trai ngang tàng"

  – "Đào Hồng cùng Thiên Hình tụ hội

  Gái tiết trinh hiền nội tề gia"

  – "Quan cung hỉ ngộ Đào Hồng

  Thiên Di tối kị Không Kiếp lâm vào"

  – "Thai tinh lại gặp Đào Hoa

  Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng"

  – Vợ chồng viễn phối tha hương

  Đào Hồng len lỏi vào hàng Thiên Di

  – "Kìa nữ mệnh xem tường sau trước

  Tử Phá Tham hội ước đa dâm

  Thêm Đào Hoa ắt gian truân

  Duyên may khó sớm dự phần phượng loan"

  – "Tham Đào số nữ thường dâm loạn

  Ở hãm cung hãy đoán cho tường

  Tí Ngọ Mão Dậu ấy phường

  Nếu có Tuần Triệt lại phường đoan trinh"

  – "Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

  Hạn phùng Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên"

  – "Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ

  Mệnh Đào Hoa trước dở sau hay."

  – "Đào Hoa Thai Hỉ trong cung

  Phá Quân Tướng Phục chiếm xung ở ngoài

  Có chị em gái theo trai

  Say mê đến nổi hoang thai bỏ mình"

  (Đây nói về cung bào huynh)

  – "Trong thời Tướng Phá Phục Binh

  Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

  Bản cung đối chiếu tinh tường

  Anh em có kẻ tư thông hẳn là"

  (đây là cung bào)

  – "Phu Đào Kị Kiếp Khốc Hư

  Hại chồng mưu kế dễ hầu biết sao."

  – "Đào Hoa nhi nữ dâm tàng

  Tử Phủ nhi nữ lại làng đồng lương"

  (Đào Hoa vào cung tử tức có gặp Không Kiếp Riêu Hình hoặc các hung sát tinh thì con cái mới dâm tàng, nếu không thì Đào Hoa thành đông con và con cái đẹp xinh)

  – "Nô cung Hoa Cái Đào Hồng

  Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên

  Chính thê thứ thiếp tiền duyên

  Khác nào giây cát sánh bên cõi cù"

  – "Đào Hoa Nô lại tương phùng

  Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền"

  – "Cung Quan mà gặp Đào Hồng

  Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai"

  – "Đào Hồng lại gặp Quí Ân

  Cô dì để lại có phần phong lưu"

  (Cung Điền Trạch có Hồng Đào, Ấn Quang, Thiên Quí được hưởng tiền bạc của người thân để lại cho)

  – "Đào Hồng Tang ngộ sao Thai

  Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong"

  (Nói về cung Phúc Đức thấy những sao trên)

  – "Đào Thai hội hợp chớ vương

  Phúc cung có gái tìm đường gió trăng"

  – "Đào Hồng Hoa Cái nhập môn

  Ắt rằng có gái đẹp khôn khác thường"

  (Những sao này xuất hiện tại cung Phúc Đức)
   
 2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...