[Lyrics] Cùng Ngươi, Vong Cơ - Sơ Cuồng

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Tâm Mai, 19 Tháng bảy 2021.

 1. Cùng ngươi, Vong Cơ

  Thể hiện: Sơ Cuồng


  Lời bài hát:

  Xíng zhì gū sū hū xuě zhòng xuě yǎn qīng fēi wàn shān kōng

  Lái rén bù shí shān zhōng kè líng líng xían yīn dòng

  Líu yún fǎng yǒu luò shān tóu shān tóu míng yuè mían mèng zhōng

  Kòu zhǎng jiōng gū yún fú guò xīnjiān hóng

  Wǎn zhú rě yè fēng bǎn shí jié shuāng dòng

  Xīng hé xían qiān dòu pù xìa jiǔ jǐ zhōng

  Shí sān qiū féng yī tiān dì yǔ shēn tóng

  Bì chén hàn wú qióng qiě jiāng wèn líng zòu

  Qīng bēi jiǔ kě jì tiān zǐ yī xìao fǒu

  Cǐ rén shì yōu yōu jūn zhù wú xīn kǒu

  Wú qīng jiǔ yíng yíng fù shēn wò piān zhōu

  Jūn qīng jiǔ yòu yī chūn shēng méi tóu

  Xíng zhì gū sū hū xuě zhòng xuě yǎn qīng fēi wàn shān kōng

  Lái rén bù shí shān zhōng kè líng líng xían yīn dòng líu yún fǎng yǒu

  Luò shāntóu shāntóu míng yuè mían mèng zhōng

  Xīn jiān hóng féng yī tiān dì qìa sì nóng

  Tiān dì qìa sì nóng yú wú xīn shàng shēng chūn hóng

  Chén qíng shēng shēng kuī rì yǒu hán guāng liǎn dōng fēng

  Xíng zhì gū sū hū xuě zhòng xuě jì yú péng rù yún mèng

  Xìng dé wàng jī yǒu táo rán tiān dì zhōng
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...