[Lyrics] Cực Kỳ Giống - Vĩnh Bân Ryan B

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi lanhdamvotinh, 3 Tháng hai 2020.

 1. lanhdamvotinh Nhunie Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  126


  Lyrics:

  Rúguǒ xìa cì yùjìan nǐ

  Xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ

  Yào dùi nǐ shuō dehùa

  Xiǎnglái xiǎng qù shì nǐ wǒ de jìyì

  Jìusùan hěn yuǎn de jùlí

  Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ

  Nǐ de cè liǎn yìng zài húmìan guāngxìan

  Zhào zài shùlín lǐ

  Shúxī dì dìfāng xiǎngqǐ nǐ

  Xuě de shēngyīn jìyì yóu xīn

  Hùamìan jiǎobù lǐ nǐ wǒ dū zài yóuyù

  Zhè kàn qǐlái xìang jíle àiqíng

  Nǐ wǒ nǐ wǒ

  Nǐ wǒ què bù kàojìn

  Zhè xìang jíle àiqíng

  Suīrán dì yī cì jìan nǐ

  Wǒmen dōu méiyǒu kèyì

  Xiǎng wèn nǐ shìfǒu yùan bù yùanyì

  Ràng wǒ jìnrù nǐ de xīn

  Liǎojiě nǐ de qíng

  Rúguǒ xìa cì yùjìan nǐ

  Xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ

  Yào dùi nǐ shuō dehùa xiǎnglái xiǎng qù

  Shì nǐ wǒ de jìyì

  Jìusùan hěn yuǎn de jùlí

  Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ

  Nǐ de cè liǎn yìng zài húmìan guāngxìan

  Zhào zài shùlín lǐ

  Zhè xìang jíle àiqíng

  Zhè xìang jíle àiqíng

  Suīrán dì yī cì jìan nǐ

  Wǒmen dōu méiyǒu kèyì

  Xiǎng wèn nǐ shìfǒu yùan bù yùanyì

  Ràng wǒ jìnrù nǐ de xīn

  Liǎojiě nǐ de qíng

  Rúguǒ xìa cì yùjìan nǐ

  Xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ

  Yào dùi nǐ shuō dehùa xiǎnglái xiǎng qù

  Shì nǐ wǒ de jìyì

  Jìusùan hěn yuǎn de jùlí

  Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ

  Nǐ de cè liǎn yìng zài húmìan guāngxìan

  Zhào zài shùlín lǐ

  Zhè xìang jíle ài qíng

  Rúguǒ xìa cì yùjìan nǐ

  Xīwàng shì zài qíngtiān lǐ

  Yào dùi nǐ shuō dehùa

  Xiǎnglái xiǎng qù shì nǐ wǒ de jì yì

  Jìusùan hěn yuǎn de jùlí

  Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ

  Nǐ de cè liǎn yìng zài húmìan guāngxìan

  Zhào zài shùlín lǐ

  Zhè xìang jíle ài qíng

  Zhè xìang jíle ài qíng
   
  nguynnguyn thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...