Chủ nghĩa xã hội khoa học

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Yukuai, 22 Tháng một 2021.

 1. Yukuai

  Bài viết:
  62
  Góc bình yên thích bài này.
 2. Đang tải...
 3. Yukuai

  Bài viết:
  62
  Câu 2: Điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân (5đ) (phần 1)

  Bấm để xem
  Đóng lại
  */ Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại; là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

  */Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân:

  - Thông qua chính đảng tiền phong, giai cấp công nhân tổ chức, lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ các chế độ người bóc lột người, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao đông khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội công sản chủ nghĩa văn minh.

  Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cuộc đâu tranh nhằm thực hiện bước chuyển tư chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội va chủ nghĩa cộng sản.

  */ Điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân:

  • Điều kiện khách quan: - Xu hướng vận động của mâu thuẫn trong chủ nghĩa tư bản.
  • - Do địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp công nhân: + Giai cấp CN đại diện cho phương thức tiên tiến và lực lượng sản xuất hiện đại, là lực lượng quyết định trong việc phá vỡ quan hệ sx TBCN, xây dựng phương thức sx mới cao hơn phương thức sx TBCN.

  +Trong xã hội TBCN, giai cấp công nhân không có tư liệu sx chủ yếu, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị bóc lột giá trị thặng dư nên có lợi ích cơ bản đối lập trực tiếp với lợi ích của giai cấp tư sản.

  *
   
  Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2021
 4. Yukuai

  Bài viết:
  62
  Góc bình yên thích bài này.
  Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2021
 5. Yukuai

  Bài viết:
  62
 6. Yukuai

  Bài viết:
  62
  Câu 4: Giai cấp công nhân ngày nay:

  *

  Bấm để xem
  Đóng lại
  / Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại; là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

  */ Giai cấp công nhân hiện nay:

  • Thứ nhất: Về những điểm tương đối ổn định so với thế kỉ XIX

  +Vẫn là lực lượng hàng đầu của xã hội, sx và dịch vụ bằng phương thức công nghiệp tạo nên cơ sở vật chất cho sự tồn tại và phát triển của thế giới hiện nay.

  +Ở các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay, công nhân vẫn bị bóc lột giá trị thặng dư. Quan hệ sx TBCN vẫn sinh ra tình trạng bóc lột. Xung đột giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, giữa tư bản và lao động vẫn gay gắt.

  +Phong trào cộng sản và công nhân ở nhiều nc vẫn luôn là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển, vì dân sinh, dân chủ, tiến bộ XH và CNXH.

  · Thứ hai: Những biến đổi và khác biệt của giai cấp công nhân hiện nay.

  +Giai cấp công nhân có xu hướng tri thức hóa và trí thức hóa.

  +Giai cấp công nhân dần dần làm chủ tư liệu sx đặc biệt, đó là tri thức và công nghệ hiện đại.

  +Hao phí lao động trí tuệ của công nhân là nguồn gốc chủ yếu tạo thành giá trị thặng dư.

  +Trình độ xã hội hóa trong lao động của công nhân biểu hiện ở xu thế toàn cầu hóa.

  ÀSự ptrien của giai cấp công nhân ngày nay không làm thay đổi địa vị kinh tế- xã hội của giai cấp công nhân.

  +Sau khi cách mạng vô sản thành công, địa vị KT-XH của giai cấp CN có sự thay đổi: Giai cấp CN trở thành người cầm quyền, làm chủ quá trình xd xã hội mới.
   
  Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
 7. Yukuai

  Bài viết:
  62
  Câu 5: Những đặc trưng cơ bản của CNXH: 6 đặc trưng k cần phân tích, có liên hệ đặc trưng ở việt nam

  *Đặc trưng

  Bấm để xem
  Đóng lại
  1. CNXH giải phóng giai cấp giải phóng dân tộc giải phóng xã hội giải phóng con người tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện

  2. CNXH có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

  3. CNXH là do nhân dân lao động làm chủ

   
 8. Yukuai

  Bài viết:
  62
 9. Yukuai

  Bài viết:
  62
  Câu 7: Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN? Liên hệ (Nhấn mạnh nhà nước của dân, do dân, vì dân là nhà nước như thế nào) (phần1)

  · Khái niệm dân chủ XHCN, nhà nước XHCN

  -

  Bấm để xem
  Đóng lại
  Dân chủ XHCN: Là nền dân chủ cao hơn về chất so với nền dân chủ có trong lịch sử nhân loại, là nền dân chủ mà ở đó, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ; dân chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng; được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của ĐCS.

  - Nhà nước XHCN: Là một kiểu nhà nước mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc về giai cấp công nhân, do cách mạng XHCN sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công CNXH, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt cửa đời sống xã hội trong một xã hội phát triển cao – xã hội XHCN.

  ·Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN:

  Một là
  : Dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa
   
  Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng một 2021
 10. Yukuai

  Bài viết:
  62
 11. Yukuai

  Bài viết:
  62
Trả lời qua Facebook
Đang tải...