[Bài Thơ] Chiêu Hồn Nước - Huỳnh Thúc Kháng

Thảo luận trong 'Thơ Ca' bắt đầu bởi h1526, 15 Tháng tư 2021.

 1. h1526 Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  13
  Chiêu hồn nước - Huỳnh Thúc Kháng

  Đấng làm trai đứng trong trời đất,

  Phải sao cho mở mặt non sông.

  Kìa kìa những bậc anh hùng,

  Cũng vì buổi nhỏ học không sai đường.

  Cuộc hoàn hải liệt cường tranh cạnh,

  Mở trí khôn giàu mạnh dường bao.

  Nước ta học vấn thế nào?

  Chẳng lo bỏ dại lẽ nào đặng khôn.

  Chữ quốc ngữ là hồn trong nước,

  Phải đem ra tĩnh trước dân ta.

  Sách Âu, Mỹ, sách Chi Na,

  Chữ kia chữ nọ dịch ra tỏ tường.

  Nông, công, cổ, trăm đường cũng thế,

  Họp bày nhau thì dễ toan lo.

  Á, Âu chung lại một lò,

  Đúc nên tư cách mới cho rằng người.

  Một người học muôn người đều biết,

  Trí đã khôn trăm việc phải hay.

  Lợi quyền đã nắm trong tay,

  Có ngày tấn hóa có ngày văn minh.

  Chuông tự lập vang đình diễn thuyết,

  Trống hoan nghinh dội bể Đông Dương.

  Nghểnh xe khoa cử mấy chàng,

  Kìa vì khôn dại rõ ràng chẳng sai.


  Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1972
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...