Chỉ 5 phút học hết thì hiện tại đơn

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi XuanThu, 19 Tháng một 2021.

 1. XuanThu

  Bài viết:
  2
  Động từ trong Tiếng Anh chia làm 3 thời chính: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Hãy dành ra 5 phút để học tất cả về thì hiện tại đơn nhé!

  1. Cấu trúc:

  - Thể khẳng định: S+ V (thường) hoặc am/is/are (tobe)

  - Thể phủ định: S + donn't/doesn't + V (thường) hoặc am/is/are + not

  - Thể nghi vấn: Do/Does + S+ V (thường) hoặc Am/Is/Are + S

  Động từ thường chia ở ngôi thứ 3 số ít phải thêm s hoặc es

  2. Cách dùng

  - Một hành động xảy ra ở hiện tại, không xác định về mặt thời gian

  VD: She watches television

  - Một hành động lặp đi lặp lại mang tính quy luật hoặc theo thói quen

  VD: I walk to school everyday/ The train arrives at 7.30 pm

  - Một sự thật hiển nhiên

  VD: The sun rises in the East

  3. Một số trạng từ thời gian

  - Today, present day, nowadays.: Hôm nay, ngày nay

  - Trạng từ chỉ tần suất như: Always (luôn luôn), usally (thường thường), sometimes, often, seldom (hiếm khi), never (không bao giờ), every + từ chỉ thời gian..
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...