Các dạng Bất đẳng thức thường gặp

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Món quà cuộc sống, 24 Tháng bảy 2021.

 1. Các bất đẳng thức quan trọng

  1. Bất đẳng thức AM-GM (Arithmetic Means – Geometric Means) :

  Với các bộ số a1;a2;.. ;an không âm ta có: A1+a2+.. +ann≥a1a2.. ann

  Ta có 3 dạng

  Dạng 1: A1+a2+.. +ann≥a1a2.. ann

  Dạng 2: A1+a2+.. +an≥na1a2.. ann

  Dạng 3 :(a1+a2+.. +ann) n≥a1a2.. an

  Dấu "=" xảy ra khi a1=a2=.. an

  2. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz (Bunyakovsky)

  Dạng tổng quát: Cho a1;a2;.. an;b1;b2;.. bnlà 2n số thực tùy ý khi đó

  Dạng 1 :(a12+.. +an2) (b12+.. +bn2) ≥ (a1b1+.. +an. Bn) 2 (1)

  Dạng 2 :(a12+.. +an2) (b12+.. +bn2) ≥

  A1b1+.. +an. Bn

  (2)

  Dạng 3 :(a12+.. +an2) (b12+.. +bn2) ≥a1b1+.. +an. Bn (3)

  3. Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz dạng Engel hay còn gọi là BĐT Schwarz

  Cho a1;a2;.. an;b1;b2;.. bn là các số >0

  Ta có: X12a1+x22a2+.. +xn2an≥ (x1+x2+.. +xn) 2a1+a2+.. +an

  Dấu "=" xảy ra khi x1a1=x2a2.. =xnan

  4. Bất đẳng thức Chebyshev (Trê- bư-sép)

  Dạng tổng quát

  Nếu {a1≥a2≥.. ≥anb1≥b2≥.. ≥bn

  Hoặc {a1≤a2≤.. ≤anb1≤b2≤.. ≥bn

  Dạng 1:

  A1. B1+a2. B2+.. +an. Bnn≥a1+a2+.. +ann. B1+b2+.. +bnn

  Dạng 2: N (a1b1+a2b2+.. +anbn) ≥ (a1+a2+.. +an) (b1+b2+.. +bn)

  Nếu {a1≤a2≤.. ≤anb1≥b2≥.. ≥bn

  Hoặc {a1≥a2≥.. ≥anb1≤b2≤.. ≤bn

  Dạng 1: A1. B1+a2b2+.. +an. Bnn≤a1+a2+.. +ann. B1+b2+.. +bnn

  Dạng 2: N (a1b1+a2b2+.. +anbn) ≤ (a1+a2+.. +an) (b1+b2+.. +bn)

  5. Bất đẳng thức Bernoulli

  Với x>−1;r≥1∨r≤0⇒ (1+x) r≥1+rx

  Nếu 1>r>0 thì (1+x) r≤1+rx

  6. Bất đẳng thức Netbitt

  Dây Là các dạng thường gặp

  Với x, y, z là các số thực >0

  Bất đẳng thức Netbitt 3 biến:

  Xy+z+zx+y+yx+z≥32

  Dấu "=" xảy ra khi x=y=z>0

  BĐT Netbitt 4 biến:

  Ab+c+bd+c+cd+a+da+b≥2

  Dấu "=" xảy ra khi a=b=c=d>0

  7. Bất đẳng thức trung bình cộng – trung bình điều hòa AM-HM (Arithmetic Means – Hamonic Means)

  Nếu a1, a2, an là những số thực dương thì

  A1+a2+.. +ann≥n1a1+1a2+.. +1an

  Dấu "=" xảy ra khi a1=a2=.. =an

  8. Bất đẳng thức Schur

  Dạng thường gặp

  Cho a, b, c là những số không âm

  (a+b−c) (b+c−a) (c+a−b) ≤abc

  Ar (a−b) (a−c) +br (b−a) (b−c) +cr (c−a) (c−b) ≥0 với r là số thực dương

  Đẳng thức xảy ra khi a=b=c hoặc a=0 và b=c và các hoán vị

  9. Bất đẳng thức Mincopxki

  Với 2 bộ n số a1, a2, am và b1, b2, bm thì:

  Dạng 1:

  A12+b12+a22+b22+.. +am2+bm2≥ (a1+a2+.. +am) 2+ (b1+b2+.. +bm) 2

  Dạng 2: Cho x, y, z, a, b, c là các số dương ta có

  Abc4+xyz4≤ (a+x) (b+y) (c+z) 4ac+bd≤ (a+b) (c+d)

  Sưu tầm

  Chúc các bạn học toán vui vẻ
   
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...