[Lyrics + Vietsub] Bất Quá Nhân Gian - Hải Lai A Mộc

Thảo luận trong 'Quốc Tế' bắt đầu bởi thohongmeomeo, 14 Tháng hai 2021.

 1. thohongmeomeo Một mình và.. Tự do!!! Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,470
  Quá tốt để rồi họ không trân trọng

  Quá thật thà để rồi bị xem thường

  Muốn ác đi để dễ sống nhưng bản tính sao thay đổi được

  Tại mình quá nhu nhược hay tại thế gian này quá độc ác

  Hải Lai A Mộc  Remix  Douyin Cover  Tiktok Cover - Mỹ, Trung, Việt  Phiên âm thuần Việt  Cover lời Việt - Thiên Tú  Nhạc chế - Thiên Tú  Cover lời Việt - Gia Huy  Cover lời Việt remix - Thái Quỳnh
  Sáo trúc

  Karaoke

  Tiếng Trung  Tone Nam  Tone Nữ  Nhạc & Lời: Hải Lai A Mộc

  Lời bài hát:


  哪怕事事都大度宽容

  Nǎpà shì shì dōu dà dù kuānróng

  (nà pa sư sư tâu ta tu khoan rủng)

  Dù cho mọi việc đều có sự bao dung độ lượng

  伤害又何曾停止

  Shānghài yòu hécéng tíngzhǐ

  (sang hai dâu hở sẩng thỉnh trừ)

  Thì sự tổn thương cũng chưa từng dừng lại

  哪怕事事都温柔忍耐

  Nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài

  (nà pa sư sư tâu quân rẩu rận nai)

  Dù cho mọi việc đều có sự ôn hòa và nhẫn nại

  难过又何曾减少

  Nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo

  (nản cua dâu hở sẩng chẻn sào)

  Thì nổi buồn cũng chưa từng vơi bớt đi

  善良的你掏心掏肺

  Shànlíang de nǐ tāoxīn tāofèi

  (san lẻng tơ nì thao xin thao phây)

  Trong tâm can bạn có sự lương thiện

  想看你出丑的人却太多

  Xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō

  (xạng khan nì chu chầu tơ rẩn suê thai tua)

  Nhưng có quá nhiều người muốn thấy sự xấu xa của bạn mà thôi

  你自己也不好过

  Nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò

  (nì zư chị dè bu hào cua)

  Tự bản thân bạn cũng khó vượt qua

  却要替别人的故事感动

  Què yào tì biérén de gùshì gǎndòng

  (suề dao thi bẻ rẩn tơ cu sư càn đông)

  Nhưng lại muốn thay đổi người khác bằng việc làm cảm động

  月亮月亮你别睡

  Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi

  (duê lang duê lang nì bẻ suây)

  Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

  迷茫的人他已酒醉

  Mímáng de rén tā yǐ jiǔ zùi

  (mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu zuây)

  Có người đang mê mang anh ta say vì rượu

  思念的人已经不在

  Sīnìan de rén yǐjīng bùzài

  (sư nen tơ rẩn dì chinh bu chai)

  Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa

  人生不过一堆堆的顾念

  Rénshēng bùguò yī duī duī de gùnìan

  (rẩn sâng bu cua di tuây tơ cu nen)

  Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương

  月亮月亮你别睡

  Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi

  (duê lang duê lang nì bé suây)

  Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

  捱过这段艰难日子

  Áiguò zhè dùan jiān nàn rìzi

  (ái cua trơ toan chen nan rư zư)

  Thôi đành cố gắng vượt qua khoản thời gian khó khăn này

  想起来也不过如此

  Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

  (xạng sì lải dè bu cua rủ sừ)

  Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi

  虚伪的酒我再也不接

  Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

  (xu quây tơ chịu quò chai dè bu che)

  Rượu không thật tôi sẽ không bao giờ kết giao nữa..

  哪怕事事都大度宽容

  Nǎpà shì shì dōu dà dù kuānróng

  (nà pa sư sư tâu ta tu khoan rủng)

  Dù cho mọi việc đều có sự bao dung độ lượng

  伤害又何曾停止

  Shānghài yòu hécéng tíngzhǐ

  (sang hai dâu hở sẩng thỉnh trừ)

  Thì sự tổn thương cũng chưa từng dừng lại

  哪怕事事都温柔忍耐

  Nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài

  (nà pa sư sư tâu quân rẩu rận nai)

  Dù cho mọi việc đều có sự ôn hòa và nhẫn nại

  难过又何曾减少

  Nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo

  (nản cua dâu hở sẩng chẻn sào)

  Thì nổi buồn cũng chưa từng vơi bớt đi

  善良的你掏心掏肺

  Shànlíang de nǐ tāoxīn tāofèi

  (san lẻng tơ nì thao xin thao phây)

  Trong tâm can bạn có sự lương thiện

  想看你出丑的人却太多

  Xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō

  (xạng khan nì chu chầu tơ rẩn suê thai tua)

  Nhưng có quá nhiều người muốn thấy sự xấu xa của bạn mà thôi

  你自己也不好过

  Nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò

  (nì zư chì dè bu hào cua)

  Tự bản thân bạn cũng khó vượt qua

  却要替别人的故事感动

  Què yào tì biérén de gùshì gǎndòng

  (suê dao thi bẻ rẩn tơ cu sư gàn đông)

  Nhưng lại muốn thay đổi người khác bằng việc làm cảm động

  月亮月亮你别睡

  Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi

  (duê lang duê lang nì bẻ suây)

  Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

  迷茫的人他已酒醉

  Mímáng de rén tā yǐ jiǔ zùi

  (mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu zuây)

  Có người đang mê mang anh ta say vì rượu

  思念的人已经不在

  Sīnìan de rén yǐjīng bùzài

  (sư nen tơ rẩn dì chinh bu chai)

  Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa

  人生不过一堆堆的顾念

  Rénshēng bùguò yī duī duī de gùnìan

  (rẩn sâng bu cua di tuây tuây tơ cu nen)

  Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương

  月亮月亮你别睡

  Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi

  (duê lang duê lang nì bẻ suây)

  Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

  捱过这段艰难日子

  Áiguò zhè dùan jiān nàn rìzi

  (ái cua trơ toan chen nan rư chư)

  Thôi đành cố gắng vượt qua khoản thời gian khó khăn này

  想起来也不过如此

  Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

  (xạng sì lải dè bu cua rủ sừ)

  Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi

  虚伪的酒我再也不接

  Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

  (xu quây tơ chìu quò chai dè bu che)

  Rượu không thật tôi sẽ không bao giờ kết giao nữa

  月亮月亮你别睡

  Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi

  (duê lang duê lang nì bẻ suây)

  Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

  喔迷茫的人他已酒醉

  Ō mímáng de rén tā yǐ jiǔ zùi

  (ô mỉ mảng tơ rẩn tha dì chìu chuây)

  Ôi có người đang mê mang anh ta say vì rượu

  思念的人已经不在

  Sīnìan de rén yǐjīng bùzài

  Chỉ vì nhớ đến người nhưng người không còn nữa

  人生不过一堆堆的顾念

  Rénshēng bùguò yī duī duī de gùnìan

  Nhân sinh kiếp người cũng chẳng qua là một nổi đầy nhớ thương

  月亮月亮你别睡

  Yuèlìang yuèlìang nǐ bié shùi

  Ánh trăng ơi ánh trăng xin đừng ngủ nữa

  捱过这段艰难日子

  Áiguò zhè dùan jiān nàn rìzi

  Thôi đành cố gắng vượt qua khoản thời gian khó khăn này

  想起来也不过如此

  Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

  (xạng sì lải dè bu cua rủ sừ)

  Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi

  虚伪的酒我再也不接

  Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

  Rượu không thật tôi sẽ không bao giờ kết giao nữa

  想起来也不过如此

  Xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ

  (xạng sì lải dè bủ cua rủ sừ)

  Có nhớ đến cũng chỉ có thế thôi

  虚伪的酒我再也不接

  Xūwèi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē

  (xu quây tơ chìu quò chai dè bu che)

  Rượu không thật tôi sẽ không bao giờ kết giao nữa

  Lời Việt

  Nhạc Hoa Lời Việt: Dương Thiên Tú

  Singer: Gia Huy

  Hòa âm: Hưng Hack

  Camera: Vincent Mio

  Lời bài hát:

  Dù khoan dung và không thiệt hơn thì sao

  Mà tổn thương vẫn không tránh được

  Mặc dù cuộc đời toàn là những ấm êm

  Nhưng buồn đau đâu vơi phải không

  Dù thật thà con tim luôn thành tâm

  Mà cứ vây quanh ta giả dối sao quá nhiều

  Tuy thân còn nhiều nhiều

  Khốn khó Sao mi rơi lệ vì nhìn thấy ai cơ hàn

  Trăng ơi sáng trăng chớ ngủ nữa

  Thấy không ai đang đắm trong rượu say

  Trong đêm sương lòng người đang nhớ thương

  Thương nhớ ai bụi trần đi qua lối em về

  Bừng sáng mãi trăng ơi đừng ngủ

  Để qua bao nhiêu khó khăn, lọc lừa

  Bao ganh đua hôm nay cũng thế thôi

  Nâng chén rượu này quên hết những lợi danh
   
  Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...