[Bài Thơ] Hoàng Mai Sơn Thượng Thôn - Xóm Núi Hoàng Mai - Nguyễn Du

Thảo luận trong 'Thơ Ca' bắt đầu bởi khovicongaitq22, 20 Tháng mười một 2020.

 1. khovicongaitq22 Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  56
  Ngôn ngữ: Chữ Hán

  Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)

  Thời kỳ: Nguyễn​

  黃 梅 山 上 村

  山 下 有 長 松,

  山 上 有 遙 村.

  山 下 長 松 梢,

  正 當 山 上 門.

  門 內 所 居 人,

  窮 年 何 所 為.

  女 事 惟 績 麻,

  其 男 業 耘 耔.

  耘 耔 苟 得 閒,

  下 山 伐 松 枝.

  聊 以 足 官 稅,

  不 事 書 與 詩.

  催 租 一 不 到,

  雞 犬 皆 熙熙.

  密 石 礙 車 馬,

  雜 花 當 歲 時.

  山 外 興 與 廢,

  山 中 皆 不 知.

  算 來 一 年 中,

  所 憂 無 一 時.

  所 以 山 中 人,

  人人 皆 其 頤.

  松 花 柏 子 肯 許 食,

  白 頭 去 此 將 安 歸.

  Hoàng Mai sơn thượng thôn

  Sơn hạ hữu trường tùng

  Sơn thượng hữu diêu thôn

  Sơn hạ trường tùng sao

  Chính đương sơn thượng môn

  Môn nội sở cư nhân

  Cùng niên hà sở vi

  Nữ sự duy tích ma

  Kì nam nghiệp vân tỉ

  Vân tỉ cẩu đắc gian

  Hạ sơn phạt tùng chi

  Liêu dĩ túc quan thuế

  Bất sự thư dữ thi

  Thôi tô nhất bất đáo

  Kê khuyển giai hi hi

  Mật thạch ngại xa mã

  Tạp hoa đương tuế thì

  Sơn ngoại hưng dữ phế

  Sơn trung giai bất tri

  Toán lai nhất niên trung

  Sở ưu vô nhất thì

  Sở dĩ sơn trung nhân

  Nhân nhân giai kỳ di

  Tùng hoa bách tử khẳng hứa thực

  Bạch đầu khứ thử tương an quy

  Dịch nghĩa

  Dưới chân núi có tùng cao

  Trên núi có xóm xa

  Ngọn tùng cao dưới núi

  Cao ngang cổng trên núi

  Người ở trong cổng ấy

  Quanh năm làm gì?

  Việc đàn bà chỉ là xe sợi gai

  Việc đàn ông là cầy cấy

  Cầy cấy, lúc nhàn rỗi

  Xuống núi chặt cành tùng

  Lo đủ thuế nộp cho quan

  Không bận sách cùng thơ

  Quan đòi thuế mà không đến

  Gà chó vui phởn phơ

  Đá kín dầy cản xe ngựa

  Các loại hoa cho biết mùa trong năm

  Sự hưng phế bên ngoài núi

  Người ở trong núi đều không biết

  Tính lại suốt năm

  Chẳng bao giờ lo âu

  Cho nên người trong núi

  Người người sống lâu trăm tuổi

  Hoa tùng quả bách mà ăn được

  Khi bạc đầu, không về đây còn đi đâu nữa

  Hoàng Mai: Núi ở huyện Hoàng Mai, thuộc tỉnh Hồ Bắc. Bài thơ có khí vị giống bài Đào hoa nguyên ký của Đào Uyên Minh (365-427) : "Dân trong vùng Suối hoa đào cũng ăn no mặc ấm, vui vẻ với phong tục của mình, không giao thiệp với người ngoài, cũng chẳng có quan lại triều đình gì cả, và tiếng gà tiếng chó tiếp nhau" . (Xem Cổ văn Trung quốc, Nguyễn Hiến Lê, Xuân Thu xuất bản, Houston, USA, trang 189).

  Dịch thơ

  Chân núi có tùng cao

  Trên núi có xóm vào

  Ngọn tùng cao dưới núi

  Vươn tới cổng trên cao

  Người ở trong núi ấy

  Quanh năm việc gì đấy?

  Đàn bà xe sợi gai

  Đàn ông nghề cầy cấy

  Cấy cầy, khi nhàn nhã

  Xuống núi chặt cành tùng

  Lo đủ tiền thuế má

  Thi thơ chẳng bận bùng

  Quan thuế mà không đến

  Gà chó vui phởn phơ

  Đá dầy cản xe ngựa

  Hoa mọc báo tin mùa

  Bên ngoài hưng hoặc phế

  Trong núi biết gì đâu

  Cứ một năm như thế

  Chẳng lúc nào lo âu

  Cho nên người trong núi

  Ai nấy đều sống lâu

  Hoa tùng, quả bách mà ăn được

  Bạc đầu, về đó chứ về đâu..

  Hoàng Mai sơn thượng thôn thuộc tập thơ Bắc hành tạp lục của tác giả Nguyễn Du. Bắc hành tạp lục gồm 132 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du sáng tác trong vòng 1 năm, từ tháng hai đến tháng chạp năm Quý Dậu (1813) khi ông cầm đầu một phái đoàn sang sứ Trung Quốc. Mở đầu quyển là bài cảm tác khi trở ra Thăng Long để lên đường sang Trung Quốc. Bài cuối làm khi trở về đến Võ Xương (Hồ Bắc), từ đó lên thuyền trở về, nên không có đề tài ngâm vịnh nữa. Thơ ghi chép những điều trông thấy, những cảm nghĩ dọc đường.

  Đường đến Yên Kinh đã dài, khi về phải tránh giặc giã mà đi vòng sang phía đông, rồi trở lại Vũ Hán, nên nhà thơ đã đi qua nhiều tỉnh: Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và trở lại con đường cũ.

  Nguyễn Du cùng phái đoàn đi công sứ Trung Hoa, rời ải Nam Quan ngày 6 tháng 4 năm Quí Dậu (1813), lên tới Bắc kinh, lưu du phần lớn bằng thuyền, rồi trở về nước tới ải Nam Quan ngày 29 tháng 3 năm Giáp Tuất (1814).

  Theo tài liệu ghi chép và dựa theo những bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du làm khi thăm viếng những di tích lịch sử Trung Hoa thì lộ trình của phái bộ Nguyễn Du như sau: Thăng Long, Nam Quan, Quảng Tây, Quế Lâm, Toàn Châu, Hồ Nam, Lôi Châu, Hành Dương, Giang Nam, Trường Sa, Tương Âm, Nhạc Dương, Hán Dương, Võ Xương, Hứa Đô, Nghiệp, Hàm Đan, Tấn Dương, Yên Kinh, Sơn Đông, Khúc Phụ, Tứ Thuỷ, Từ Châu, Hoài Nam, An Huy, Võ Xương, Lâm An (Hàng Châu), Quế Lâm, Quảng Tây, Nam Quan.

  Theo một tài liệu khác thì lộ trình sứ bộ Nguyễn Du (1813-1814) đi qua cửa Nam Quan ngày mồng 6 tháng 4 năm Quí Dậu (1813), đến Yên Kinh ngày 4 tháng 10 năm Quí Dậu (1813) và về qua Nam Quan ngày 29 tháng 3 năm Giáp Tuất (1814) :

  - 06-04 Quý Dậu: Đi qua cửa Nam Quan (1813).

  - 08-04 Quý Dậu: Đến Ninh Minh Châu.

  - 02-05 Quý Dậu: Đến thành phủ Ngô Châu.

  - 18-07 Quý Dậu: Đến Trường Sa, tỉnh lỵ Hồ Nam.

  - 30-07 Quý Dậu: Đến Võ Xương, tỉnh lỵ Hồ Bắc.

  - 09-08 Quý Dậu: Từ Hán Khẩu ra đi.

  - 22-08 Quý Dậu: Ra khỏi địa phận huyện An Dương, tỉnh Hà Nam.

  - 04-10 Quý Dậu: Đến Yên Kinh (1813).

  - 24-10 Quý Dậu: Từ Yên Kinh khởi hành về nước (1813).

  - 02-11 Quý Dậu: Qua tỉnh An Huy xuống Hồ Bắc.

  - 25-12 Quý Dậu: Đến huyện Lâm Tương, tỉnh Hồ Nam.

  - 30-01 Giáp Tuất: Đến huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam.

  - 04-02 Giáp Tuất: Đến Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây.

  - 29-03 Giáp Tuất: Về qua Nam Quan (1814).
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng mười một 2020
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...