Bài tập về Cơ chế di truyền và biến dị (p1)

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Ngudonghc, 9 Tháng chín 2020.

 1. Ngudonghc Chuyển tiền

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  147
  Chuyên đề về Di truyền học của môn sinh lớp 12  Dưới nút thích là đáp án nhé.

  ĐÁP ÁN

  Câu 1: Đáp án là B

  Câu 2: Đáp án là D

  Mạch mã gốc: 3'.. GXX AAA GTT AXX TTT XGG.. 5'

  MARN: 5'.. XGG UUU XAA UGG AAA GXX.. 3'

  Đoạn mARN trên mã hóa cho 6 a. A. (không có mã kết thúc)

  Chọn D

  Câu 3: Dáp án là D

  (1) Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, là mã bộ ba (trừ một số trường hợp ngoại lệ) à sai

  (2) Có tất cả 61 bộ ba mã hóa cho các loại axit amin, 3 bộ ba kết thúc UAA, UGA, UAG à sai

  (3) Trong một đoạn phân tử mARN chỉ được cấu tạo từ 2 loại nuclêôtit là A và U tạo ra 23 = 8, có 1 bộ ba kết thúc UAA, có thể mã hóa cho tối đa 7 loại axit amin à Đúng

  (4) Bộ ba mở đầu là 5'AUG 3' à Sai

  Câu 4: Đáp án là B.

  + Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

  + Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trên mARN.

  + Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.

  + Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa1 – tARN (aa1: Axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu)

  + Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1.

  + Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5' → 3'.

  Câu 5: Đáp án là B.

  Câu 6: Đáp án là B.

  Câu 7: Đáp án là D.

  Câu 8:

  (1) sai, sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm

  (2) đúng

  (3) đúng

  (4) sai, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là 11nm và 30nm

  Chọn D

  Câu 9: Đáp án là B.

  Câu 10: Đáp án là A

  Câu 11: Đáp án là D

  Câu 12: Đáp án là B.

  Câu 13: Đáp án là C

  Câu 14: Đáp án là C

  Câu 15: Đáp án là D.

  Phát biểu đúng về đột biến là: I, III (SGK Sinh 12 trang 20)

  II sai, nếu gen đột biến là gen lặn thì có thể không biểu hiện vì trong tế bào có nhiều bản sao của gen, gen trội sẽ át gen lặn.

  IV sai, đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen nhưng có thể không làm thay đổi chức năng của protein (dựa vào tính thoái hóa của mã di truyền).

  V sai, đột biến thay thế 1 cặp nucleotit có thể làm thay đổi số liên kết hidro của ge. VD: Thay cặp A-T bằng G-X làm tăng 1 liên kết hidro.

  Chọn D

  Câu 16: Đáp án là A

  Câu 17 Đáp án là D.

  (1). Sai. Tính thoái hóa của mã di truyền là nhiều bộ ba cùng mã hóa cho một acid amine.

  (2) sai. Mạch 3' → 5' theo chiều trượt của ARN pol là mạch được tổng hợp liên tục còn mạch tổng hợp gián đoạn là mạch có chiều 5' → 3' so với chiều trượt của enzyme tháo xoắn.

  (3) sai. Tính phổ biến của mã di truyền là hiện tượng hầu như các loài cùng sử dụng chung một bộ ba mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

  (4) Đúng. Trong quá trình phiên mã chỉ có 1 mạch gốc được chọn để làm khuôn tổng hợp nên phân tử mARN.

  (5) Đúng. Mạch khuôn của ADN có chiều 3' → 5' nên mARN tạo ra có chiều 5' → 3' vì vậy riboxome trượt trên phân tử mARN theo chiều từ 5' → 3'.

  Câu 18. Đáp án A

  (1) Tất cả các gen trong tế bào đều có thể bị đột biến, có những đột biến di truyền được, có những đột biến

  Không di truyền được cho thế hệ sau à đúng

  (2) Cùng một tác nhân đột biến, với cường độ, liều lượng như nhau có thể làm phát sinh đột biến gen với tần số như nhau ở tất cả các gen à sai

  (3) Chuỗi polipeptit do gen đột biến quy định ngắn hơn chuỗi polipeptit do gen bình thường quy định 9Ao chắc chắn đã xảy ra đột biến vô nghĩa làm mất 3 bộ ba mã hóa cuối cùng à sai

  (4) Nếu gen đột biến ít hơn gen bình thường 2 liên kết hidro, có thể đã xảy ra đột biến mất 1 cặp A-T à đúng

  Vậy có 2 ý đúng.

  Câu 19: Đáp án là A

  Sau 1 thế hệ nuôi ở môi trường N cho 2 tế bào đều là N

  Chuyển sang N, phân chia 2 lần cho 4 tế bào chỉ chứa N (kí hiệu là N + N) và 4 tế bào hỗn hợp (N + N)

  Chuyển lại về môi trường N, lần phân chia cuối cùng, số phân tử ADN chứa N + N là 4 × 2 + 4 = 12.

  Câu 20: Đáp án D

  Chỉ có 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. → Đáp án D.

  - Theo bài ra, đột biến đã làm làm cho G của mARN được thay bằng A của ARN. Do đó, đây là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. → I và II sai.

  - Vì đột biến thay cặp G-X bằng cặp A-T cho nên alen a sẽ nhiều hơn alen A 1 cặp A-T. → Nếu alen A có 150A thì alen a sẽ có 151A.

  - Vì đột biến làm cho G của mARN được thay bằng A của mARN nên khi alen A phiên mã 1 lần cần môi trường cung cấp 100X thì alen a phiên mã 2 lần sẽ cần môi trường cung cấp 200X. → IV đúng.
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2020
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...