Bài tập tiếng anh về Thì Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi raincry, 17 Tháng mười một 2020.

 1. raincry

  Bài viết:
  69
  Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn:

  Bài 1:

  1/ The police.. two people early this morning. (arrest)

  2/ She.. to Japan but now she.. back. (go - come)

  3/ Dan.. two tablets this year. (already/ buy)

  4/ How many games.. so far this season? (your team/win)

  5/.. the CN Tower when you.. in Toronto? (you / visit - stay)

  6/.. your homework yet? - Yes, I.. it an hour ago. (you / do - finish)

  7/ There.. an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school. (to be)

  8/ I.. Peter since I.. last Tuesday. (not/ see - arrive)

  9/ Frank.. his bike last May. So he.. it for 4 months. (get-have)

  10/ I'm sorry, I.. earlier, but.. a lot lately. (not/write - work)

  Bài 2:

  1) Peter.. football yesterday. (play)

  2) They.. the car. It looks new again. (clean)

  3) Last year we.. to Italy. (go)

  4) John and Peggy.. the book. Now they can watch the film. (read)

  5) I.. my friend two days ago. (meet)

  6) We.. another country before. (never / visit)

  7) She.. a new car in 2011. (buy)

  8) I'm sorry, but I.. my homework. (forget)

  9).. the game of chess? (you/win)

  10) The girls.. their lunch yet. (not / eat)

  * * *

  Bắt đầu từ hôm nay tớ ôn lại toàn bộ kiến thức Tiếng Anh của mình nên nhân tiện chia sẻ cho mọi người các bải tập cùng làm chung luôn. Mỗi ngày tớ ôn một ít, khoảng 3 ngày sau tớ sẽ đăng đáp án bên dưới cho mọi người cùng kiểm tra nhé. Mọi người cùng học chung cho vui nè <3

  Nguồn tài liệu thì đây là những tài liệu mình đã sưu tầm được khi còn đi học ở lớp học thêm, trên trường, các lớp học online..
   
  Hoa sa tiểu thư thích bài này.
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...