Tiếng Anh Bài mẫu dùng tham khảo cho kĩ năng viết tiếng Anh thương mại

Thảo luận trong 'Ngoại Ngữ' bắt đầu bởi molytuongcach, 29 Tháng bảy 2021.

 1. molytuongcach

  Bài viết:
  47
  Emails to a colleague

  (Email viết cho đồng nghiệp)


  1. Describe your trip

  To: [email protected]

  From: [email protected]

  Hi Nori,

  How are you? I hope that you're doing well.

  I'm writing from London, my Department is taking a team-building cookery course, which is a reward for our excellent performance last quarter.

  At first, everyone wasn't interesting, they preferred sunshine in Vietnam, but now we like it so much. We work in the kitchen all day trying our best to cook delicious food and then enjoy it.

  Yesterday, we were taught some Korean dishes, which were very tasty and spicy. We were busy preparing the ingredients, it was kind of a complicated job. And to my surprise, my boss asked me how he should cut the cabbage. You know he is such a dictator who loves telling others what to do and then he was asking for my advice! The course has somehow brought us together. So, if you ask me how to connect your team members, the cookery course is my suggestion.

  I will be back on Saturday, see you soon!

  Kate.

  [1. Mô tả một chuyến đi chơi

  Tới: [email protected]

  Từ: [email protected]

  Nori thân mến,

  Bạn khỏe không? Tôi hy vọng mọi thứ vẫn ổn.

  Tôi đang ở London, bộ phận của tôi đang tham gia một khóa học nấu ăn để xây dựng tinh thần nhóm, đây là phần thưởng cho thành tích xuất sắc của chúng tôi trong quý trước.

  Lúc đầu, mọi người không mấy hứng thú, họ thích đến Việt Nam nơi có nhiều nắng, nhưng bây giờ chúng tôi thích nó rất nhiều. Chúng tôi làm việc trong bếp cả ngày, cố gắng hết sức để nấu những món ăn ngon và sau đó thưởng thức chúng.

  Hôm qua, chúng tôi học được một số món ăn Hàn Quốc, rất ngon và cay. Chúng tôi đã bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, một công việc khá phức tạp. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, xếp hỏi tôi rằng anh ta nên cắt bắp cải như thế nào. Bạn biết đấy, anh ta là một người độc tài, luôn thích bảo người khác họ phải làm gì và giờ thì anh ta đang xin lời khuyên của tôi! Khóa học đã phần nào đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để kết nối các thành viên trong nhóm của bạn, thì khóa học nấu ăn chính là gợi ý của tôi.

  Tôi sẽ trở lại vào thứ bảy, hẹn gặp lại!]


  2. Remind a colleague of an event

  To: [email protected]

  From: [email protected]

  Subject: 7th March sales conference reminder

  Hello Nick, how is it going?

  I'm writing this email to remind you about the sales conference next Monday, which is one of the most important events of our company. Everyone has been preparing slides and practicing for presentation since last week and I hope that you are well-prepared too.

  I know that this is a difficult time and you are under a lot of pressure. I just want you to know that you are not going to face it alone, we're a team and we're always here to support each other when needed. Feel free to contact me if you need help.

  Have a nice weekend!

  Ana Bui.

  [2. Nhắc đồng nghiệp về một sự kiện

  Tới: [email protected]

  Từ: [email protected]

  Chủ đề: Lời nhắc về hội nghị bán hàng ngày 7 tháng 3

  Chào Nick, mọi chuyện thế nào rồi?

  Tôi viết email này để nhắc bạn về hội nghị bán hàng vào thứ Hai tới, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của công ty chúng ta. Mọi người đã chuẩn bị slide và luyện tập thuyết trình từ tuần trước và tôi hy vọng rằng các bạn cũng đang chuẩn bị tốt.

  Tôi biết rằng đây là khoảng thời gian khó khăn và bạn phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi chỉ muốn bạn biết rằng bạn sẽ không đối mặt với nó một mình, chúng ta là một đội và sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết. Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

  Cuối tuần vui vẻ!]


  Calling for investment

  Dear Mr. Go,

  How was your trip to Germany? I hope that you have experienced memorable moment there.

  I am writing from Sai Gon, it is time to get back to school after a long vacation. During the time I was home, my friends and I were planning on a project of adventure travel that you might be interested.

  The project is aimed at the students and foreigners who want to discover Can Gio island in an amazing and thrilling way. The estimated budget is $200.000, we have already got $50.000 and we still need $150.000 more. I heard that you are looking for an excellent start-up project and I am confident that mine is the best choice for you.

  After one and a half years, we will definitely get revenue from the tour tickets and the annual profit is expected at $1 million in the first 3 years and would increase dramatically in the following years. With $150.000 investment, we offer you 15% of equity. I hope that you would take this into consideration.

  I look forward to your reply!

  Yours sincerely,

  Kate Bui.


  [Thư mời đầu tư

  Gửi anh Go,

  Chuyến đi của anh đến Đức như thế nào? Tôi hy vọng rằng anh đã có những khoảnh khắc đáng nhớ ở đó.

  Tôi đang viết thư từ Sài Gòn, đây là thời gian chúng tôi trở lại trường học sau một kỳ nghỉ dài. Trong thời gian ở nhà, tôi và bạn bè đã lên kế hoạch cho một dự án du lịch mạo hiểm mà anh có thể quan tâm.

  Dự án hướng đến đối tượng là sinh viên và người nước ngoài muốn khám phá đảo Cần Giờ một cách kỳ thú và hấp dẫn. Ngân sách ước tính là 200.000 đô la, chúng tôi đã có 50.000 đô la và vẫn cần thêm 150.000 đô la nữa. Tôi nghe nói rằng anh đang tìm kiếm một dự án khởi nghiệp xuất sắc và tôi tin tưởng rằng dự án của tôi là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh.

  Sau một năm rưỡi, chúng tôi chắc chắn sẽ có doanh thu từ vé tham quan và lợi nhuận hàng năm dự kiến là 1 triệu USD trong 3 năm đầu và sẽ tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Với khoản đầu tư 150.000 đô la, chúng tôi sẽ đưa ra cho anh 15% vốn chủ sở hữu. Tôi hy vọng rằng anhsẽ xem xét điều này.

  Tôi mong nhận được thư của anh!

  Trân trọng, ]


  Reply to customer's complaint

  To: Martha Gómez ([email protected])

  From: Customer Services Department (hr. Customerservice. [email protected] )

  Subject: Re Complaint

  Dear Ms. Gómez,

  We are sorry for the late reply, but this is the peak time and the line has been busy. We have got your problem, but unfortunately, your suitcase has not been found yet. There are thousands of customers at our airport per day so it is very difficult to get the whole control. Moreover, the information of your item is not specific enough for the investigation. Please send us more details so that we could get it back to you.

  In case your suitcase cannot be found, we have to inform you that you will not get any compensation for the lost item as you got no insurance for it.

  We will contact you as soon as we get the latest news.

  Yours sincerely,

  Customer Services Department

  Hurrah Airlines

  [Trả lời khiếu nại của khách hàng

  Tới: Martha Gómez ([email protected])

  Từ: Phòng Dịch vụ chăm sóc Khách hàng (hr. Customerervice. [email protected] )

  Chủ đề: Về vấn đề khiếu nại

  Cô Gómez thân mến,

  Chúng tôi rất tiếc vì đã trả lời trễ, nhưng đây là thời gian cao điểm và hệ thống bị quá tải. Chúng tôi đã nhận được thông tin về vấn đề của bạn, nhưng rất tiếc, chiếc vali của bạn vẫn chưa được tìm thấy. Có hàng ngàn khách hàng tại sân bay của chúng tôi mỗi ngày nên rất khó để kiểm soát toàn bộ. Hơn nữa, thông tin về vali của bạn không đủ cụ thể để chúng tôi điều tra. Bạn vui lòng gửi cho chúng tôi thêm chi tiết để chúng tôi có thể tìm lại nó cho bạn.

  Trong trường hợp không tìm thấy vali, chúng tôi phải thông báo cho bạn rằng bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cho món đồ bị mất đó vì bạn không mua bảo hiểm cho nó.

  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có tin tức mới nhất.

  Trân trọng,

  Bộ phận chăm sóc khách hàng

  Hãng hàng không Hurray]
   
  Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2021
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...