Bài 2: Khai Báo Biến [Python Cơ Bản]

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi phamt8611, 17 Tháng tám 2020.

 1. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
  Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2020
 2. Đang tải...
 3. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
  1. Khai Báo Biến

  Để khai báo một biến trong Python thì chúng ta có cú pháp như sau:

  VD:
  Mã:
  TenBien = giaTri


  Trong đó:

  tenBien là tên của biến mà các bạn muốn đặt. Tên biến này không được bắt đầu bằng số hay các ký tự đặc biệt, mà chỉ được bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự _ và nó có phân biệt hoa thường.

  GiaTri là giá trị của biến mà bạn muốn gán.

  VD: Mình sẽ khai báo một biến name trong Python.
  Mã:
  Name = "Tadashi Ringo"
  Ngoài ra, mọi người cũng có thể khai báo nhiều biến bằng 1 giá trị trên 1 lần khai báo.

  VD: A = b = c = 1996

  Hay là khai báo nhiều biến với các giá trị tương ứng của nó trên 1 dòng.

  VD:
  Mã:
   Name, age, male = "Tadashi Ringo", 19, True
   
  Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
 4. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
  2. Các Kiểu Dữ Liệu.

  Python cũng giống như một số các ngôn ngữ bậc cao khác, khi ta khai báo biến thì kiểu dữ liệu của nó sẽ tự động được detect. Vì vậy nên chúng ta cũng không phải quá vất vả khi khai báo 1 biến.

  VD: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong python.

  Mã:
  #String
  Name = "Tadashi Ringo"
  
  #integer
  Age = 19
  
  #float
  point = 9.9
  
  #lists
  Option = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
  
  #Tuple
  Tuple = ('Tadashi Ringo', 19, True)
  
  #Dictionary
  Dictionary = { "name" : "Tadashi Ringo", "age" : 19, "male" : True}
  Từng bài sau mình sẽ đi vào chi tiết các kiểu dữ liệu này nên các bạn cũng không cần phải quá lo lắng vì chưa biết về nó nhé.
   
  Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
 5. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
  3. Các Kiểu Dữ Liệu.

  Trong python, để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến thì chúng ta có thể sử dụng hàm type với cú pháp như sau:

  Mã:
  Type (data)
  Trong đó data là biến mà chúng ta cần kiểm tra.

  VD:

  Mã:
  name = "Tadashi Ringo"
  Type (name)
  
  #string
  Age = 19
  Type (age)
  
  #int
  Point = 9.9
  Type (point)
  
  #float
  Option = [1, 2, 3, 4, 5]
  Type (option)
  
  #list
  Tuplet = ('Tadashi Ringo', 19, True)
  Type (tuplet)
  
  #Tuple
  Dictionary = { "name" : "Tadashi Ringo", "age" : 19, "male" : True}
  Type (dictionary)
  
  # dict
   
  Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
 6. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
  4. Ép Kiểu Dữ Liệu.

  Trong một trường hợp nào đó mà bạn muốn chuyển đổi kiểu dữ liệu của một biến, thì Python cũng hỗ trợ bạn qua các hàm cơ bản sau:

  - Float (data) : Chuyển đổi sang kiểu số thực.

  - Int (data, base) : Chuyển đổi sang kiểu số, trong đó base là kiểu hệ số mà các bạn muốn chuyển đổi sang (tham số này có thể bỏ trống).

  - Str (data) : Chuyển đổi sang dạng chuỗi.

  - Complex (data) : Chuyển đổi sang kiểu phức hợp.

  - Tuple (data) : Chuyển đổi sang kiểu Tuple.

  - Dict (data) : Chuyển đổi sang kiểu Dictionary.

  - Hex (data) : Chuyển đổi sang hệ 16.

  - Oct (data) : Chuyển đổi sang hệ 8.

  - Chr (data) : Chuyển đổi sang dạng ký tự.

  * * *

  VD:

  Mã:
  age = 19
  # ép sang float
  FloatAge = float (age)
  Print (type (floatAge))
  
  #ép sang integer.
  IntAge = int (age)
  Print (type (intAge))
  
  #ép sang chuỗi.
  StrAge = str (age)
  Print (type (strAge))
   
  Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
 7. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
  5. Lời Kết

  Ủng hộ tác giả:
  Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
   
 8. phamt8611 Tadashi Ringo

  Bài viết:
  27
Trả lời qua Facebook
Đang tải...